erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
CIVIL PÁLYÁZATOK 2011.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
SZOCIÁLIS KERET 2011.
2011.03.31. csütörtök 08:00

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

Szociális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a) a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítására,

b) a szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvények megtartására, ilyen rendezvényeken való részvételre.

Pályázati keretösszeg:

Érd MJV Közgyűlése által meghatározott összeg:750.000,- Ft

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

A rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap.

Pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

Személyesen zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján munkaidőben ( 2030 Érd Alsó u. 3.) lehet egy példányban.

A borítékra rá kell írni: Civil szervezetek Önkormányzati támogatása: Szociális keret pályázat

Egyéb pályázati feltételek:

Pályázni a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú rendelet 2. számú mellékleteként szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia. 

A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti, azzal, hogy amennyiben a pályázó által megvalósítani kívánt program előreláthatólag egy éven túl valósul meg, a támogatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján kivételes esetben az illetékes bizottság az egy évet legfeljebb 60 nappal meghaladó megvalósulási határidejű pályázatot is támogathat.

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000,- Ft  lehet.

Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.

A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel elszámolási kötelezettséggel.

Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget,  a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha az illetékes bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés köteles ellenőrizni.

A pályázni csak formanyomtatványon lehet, mely átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3.) Hétfő:8:00-18:30-ig, Kedd, Szerda, Csütörtök:8:00-16:30-ig, Péntek: 8:00-12:00-ig, vagy letölthető a város honlapjáról.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.17. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.10.18. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.27. szombat 15:00
Szepes Gyula Művelődési Központ (2030 Érd, Alsó utca 9.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria