erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
CIVIL PÁLYÁZATOK 2012.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás Természet- és Környezetvédelmi keretre
2012.03.21. szerda 14:07

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

(Természet- és Környezetvédelmi Keret)

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA

Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

II. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek, melyek a Rendeletben rögzített valamennyi, civil szervezettel szemben támasztott valamennyi előírásnak megfelelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon igazolják, és nem esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.

 

III. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A Természet- és Környezetvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

a)      természeti és épített környezet megóvását, ápolását, gazdagítását, fejlesztését szolgáló programok szervezése,

b)  parlagfű mentesítési akciók szervezése

c) környezetvédelmi célú nevelési, oktatási programok szervezése, kiadványok készítése

 

IV. PÉNZÜGYI, ADMINISZTRATÍV FELTÉTELEK

A támogatás formája: 

A támogatás formája vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

Az Önkormányzat a támogatási szerződés aláírását követően az elnyert támogatás összegének 50%-át 15 napon belül előfinanszírozásként, 50%-át pedig az elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtását és elfogadását követően, legkésőbb 30 napon belül folyósítja.

Pályázati saját forrás:

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. Mindazonáltal a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek, valamint Érd területén a közösség érdekeit kívánják megvalósítani.

További feltételek:

A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra, igényelheti.

Ugyanazzal a programmal a Rendeletben meghatározottak közül kizárólag egy kerethez lehet pályázni, ellenkező esetben az adott témában benyújtott pályázat érvénytelen.

Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.

Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

 

V. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatok benyújtásának módja, helye:

Pályázni kizárólag a Rendelet 2. számú mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet, azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

A pályázatot benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára (Alsó u. 3., fszt.) vagy postai úton a Lakosság-szolgálati Irodának címezve lehet, mindkét esetben,  1 példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Természet- és Környezetvédelmi Keret 2012”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázati adatlap és a Rendelet átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Alsó u. 3., fszt.), illetve letölthető a város honlapjáról (http://www.erd.hu).

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálása a Rendeletben foglalt szabályok alapján történik.

Közzététel:

A közzététel részletes szabályait a Rendelet állapítja meg.

 

VII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

A támogatás felhasználása:

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

A támogatás elszámolása:

A pályázó a támogatás összegének felhasználásáról a Rendeletben foglaltak szerint elszámolni köteles.

A támogatás támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a pályázó a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy elszámolási, szakmai beszámolókészítési kötlezettségének tesz eleget,  a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha a Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága  a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés ellenőrzi.

 

VIII. EGYÉB SZABÁLYOK

Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a Rendelet rögzíti.

 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria