erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
CIVIL PÁLYÁZATOK 2008.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
MŰKÖDÉSI KERET - PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ KERET - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2008.03.31. hétfő 10:11

Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) KGY rendeletében foglaltak alapján pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

Működési Támogatás Keretre pályázhatnak

 

mindazon civil szervezetek, amelyek Érd Megyei Jogú Városhoz kapcsolódó vagy a település lakosait érintő programokat szerveznek, feladatot látnak el; feladataik ellátása érdekében működésükhöz szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére, valamint működési költségeik biztosítására támogatási igénnyel élnek.

 

Működési Támogatás Keretre pályázni az alábbi feltételekkel lehet:

 • azon jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának (alapító okiratának) megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;
 • azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösségek és csoportok, amelyek a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve – dokumentálhatóan – folyamatosan működtek és stabil taglétszámmal rendelkeznek;
 •  

  feltéve mindkét esetben, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkeznek, vagy helyi szervezetét ott működtetik.

   

  Pályázati Önrész Keretre pályázhatnak

   

  Mindazon civil szervezetek, melyeknek nem helyi szinten (régió, állam, Európai Unió, stb.) benyújtott pályázataik Érd Megyei Jogú Városban megvalósítandó tevékenységek végrehajtását célozzák.

   

  A támogatás további feltétele, hogy a civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, és a támogatással pártpolitikától mentesen, a településhez kapcsolódó vagy a település lakosait érintő közhasznú feladatot kíván ellátni és (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, nincs lejárt köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti, és ezt hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

   

  A civil szervezetek a pénzügyi támogatást pályázat  benyújtásával, a pályázat (ide értve a nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő, legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti.

   

  Pályázni csak az 1. számú mellékletként szereplő pályázati adatlap benyújtásával lehet, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szerezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

  A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Érd, Alsó u. 1.) vehető át, vagy letölthető a város honlapjáról.

   

  A működési és a pályázati önrész keretekre együttvéve legfeljebb összesen egy pályázat adható be.

   

  Amennyiben a pályázó a meghatározottaktól eltérő számban nyújt be pályázatokat, a pályázat kiírójának megkeresésére 5 napon belül nyilatkoznia kell, hogy melyik pályázatát kívánja fenntartani. A nyilatkozattétel késedelmes megtétele vagy elmulasztása esetén valamennyi benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni.

   

  A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájára az önkormányzat honlapján történő megjelenéstől  számított 45 napon belül kell leadni egy példányban.

   

  A beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottsága dönt.

  A pályázaton elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft lehet.

   

  Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek (öntevékeny közösségek és csoportok pályázatához) a képviseletet ellátó személy nyilatkozata szükséges. (függelék)

   

  A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

   

  A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

   

  A Pályázati Önrész Keretből elnyert támogatás estén a nyertes pályázó számára az önkormányzat úgy biztosítja az önrészt, hogy azt akkor adja át a pályázónak, amikor az elnyeri a program megvalósításához szükséges támogatást, és ezt a támogatási szerződés bemutatásával igazolja.

   

  A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje a pályázati cél megvalósulását követő 30. nap

  Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság dönt.

   

  A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg, ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról nem számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetni.

   

  A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.

   

  A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik napig közzé kell tenni.

   

   

   

  PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉTVETÉST

  ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

   
  Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. október
  HKSzCsPSzV
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
  Felhívások
  Meghívó
  2018.10.24. szerda 15:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.10.24. szerda 17:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.10.25. csütörtök 10:00
  Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria