erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
CIVIL PÁLYÁZATOK 2009.
CIVIL SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA 2009.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2007. (II.26.) KGY. rendelete alapján a 2009. március 26-ai közgyűlésén meghatározta a civil szervezetek önkormányzati támogatására elkülönített alap egyes keretek közötti felosztását, illetve módosította a szabályozásra vonatkozó rendeletet.

 

Eszerint 2009. évben a következő összegeket oszthatják fel az egyes keretek felett rendelkező bizottságok

 

Működési támogatás kerete: 1.000.000 Ft.

Pályázati önrész keret: 1.750.000 Ft.

Természet- és környezetvédelmi keret: 1.500.000 Ft.

Egészségügyi keret: 2.000.000 Ft.

Szociális keret: 2.500.000 Ft.

Kulturális keret: 7.000.000 Ft.

Sport és ifjúsági keret: 5.000.000 Ft.

Idegenforgalmi,  európai uniós és nemzetközi kapcsolatok kerete: 2.500.000 Ft.

Közrendvédelmi keret: 750.000 Ft.

 

 

A rendelet alapján a pályázatok benyújtásának határideje az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap, elbírálásuk határideje a benyújtási határidő lejártától számított 15 nap.

 

Az önkormányzati Bizottságok elfogadták a pályázati kiírásokat, melyeket az alábbiakban olvashatnak. A pályázatok a honlapon 2009. március 31-én jelentek meg.

 

Valamennyi pályázati kiírás közzétételre kerül az Érdi Újságban is.

 

A pályázati űrlap és nyilatkozat nyomtatványok átvehetők az egyes pályázatokban megjelölt irodákon, az Ügyfélszolgálati Irodán (Érd, Alsó u. 3. földszint), valamint innen letölthető:

 

 

Pályázati űrlap

 

Nyilatkozat - önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösségek és csoportok pályázatához 

 

Nyilatkozat - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

 

Közzétételi kérelem - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

2009.06.30. kedd 11:18

Az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elbírálta az Idegenforgalmi Keretre benyújtott pályázatokat.

A Bizottság az idei évben a következő pályázatokat tartotta támogatásra érdemesnek:

Támogatott pályázatok


2009.06.30. kedd 11:16

Az Oktatási és Művelődési Bizottság elbírálta a Kulturális Keretre benyújtott pályázatokat.

A Bizottság az idei évben a következő pályázatokat tartotta támogatásra érdemesnek:


2009.06.30. kedd 11:15

A Közrendvédelmi Bizottság elbírálta a Közrendvédelmi Keretre benyújtott pályázatokat.

A Bizottság az idei évben a következő pályázatot támogatta:


2009.06.30. kedd 11:13

A Környezetvédelmi Bizottság elbírálta a Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázatokat.

A Bizottság az idei évben a következő pályázatokat támogatta:


2009.06.30. kedd 11:10

A Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság elbírálta a Működési Keretre benyújtott pályázatokat.

 Az idei évben a Bizottság az alábbi pályázatokat támogatta: 


2009.06.30. kedd 11:07

A Sport és Ifjúsági Bizottság elbírálta a Sport és Ifjúsági Keretre vonatkozó pályázatokat.

 Az idei évben a Bizottság az alábbi pályázatokat támogatta: 


2009.06.30. kedd 11:05

Az Egészségügyi Bizottság elbírálta az Egészségügyi Keretre benyújtott pályázatokat.

Az idei évben a Bizottság a következő pályázatokat támogatta:


2009.06.30. kedd 10:10

A Szociális Bizottság elbírálta a Szociális Keretre benyújtott pályázatokat.

Az idei évben a Bizottság a következő pályázatokat támogatta:


2009.03.31. kedd 17:00

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) KGY rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

 

Működési Támogatás Keretre pályázhatnak

 

mindazon civil szervezetek, amelyek Érd Megyei Jogú Városhoz kapcsolódó vagy a település lakosait érintő programokat szerveznek, feladatot látnak el; feladataik ellátása érdekében működésükhöz szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére, valamint működési költségeik biztosítására támogatási igénnyel élnek.

 

Pályázati Önrész Keretre pályázhatnak

 

Mindazon civil szervezetek, melyeknek nem helyi szinten (régió, állam, Európai Unió, stb.) benyújtott pályázataik Érd Megyei Jogú Városban megvalósítandó tevékenységek végrehajtását célozzák.


2009.03.31. kedd 17:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

CIVIL SZERVEZETEK TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMET ÉRINTŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

 

I. A pályázat célja

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Környezetvédelmi Bizottsága a civil szerveztek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) KGY. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-ában kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki civil szervezetek természet- és környezetvédelmet érintő tevékenységének önkormányzati támogatására.

 

II. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek, melyek a Rendeletben rögzített valamennyi, civil szervezettel szemben támasztott valamennyi előírásnak megfelelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon igazolják, és nem esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.


2009.03.31. kedd 17:00
P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.


2009.03.31. kedd 17:00
P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) KGY. rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

Szociális Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:


a) a szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását, szociálisan hátrányos helyzetű személyek társadalomba való integrálódását célzó programok, akciók megvalósítására,


b) a szociális ellátás alanyai részére szervezett rendezvények megtartására, ilyen rendezvényeken való részvételre.


2009.03.31. kedd 17:00

Pályázati felhívás

 

Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) rendeletében foglaltak alapján  pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

A Kulturális Keretre pályázhatnak mindazon  civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 

a)       Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,

b)       Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti, művészeti események, kiállítások rendezése, kiadványok készítése,

c)       Nemzetiségi, kisebbségi hagyományőrző programok, események rendezése,

d)       Oktatási, nevelési célú városi rendezvények vagy rendezvénysorozatok szervezése és lebonyolítása.


2009.03.31. kedd 17:00

Pályázati felhívás

 

 

Érd Megyei Jogú Város Sport és Ifjúsági Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) rendeletében foglaltak alapján  pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

A Sport és Ifjúsági Keretre pályázhatnak mindazon  civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 

a)       Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló  sportrendezvények szervezése vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,

b)       ifjúsági és gyermek sportrendezvények szervezése, versenyeken való részvétel,

c)       szorgalmi időszakon kívüli programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei, stb.)

d)       gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, azokon való részvétel,

e)       fogyatékkal élők részére szervezett sport és szabadidős rendezvények megtartása,

f)        közterületeken játszótér kialakítása, felújítása,

g)       ifjúsági korosztály számára legalább havi rendszerességgel szervezett közösségi összejövetelek, klubok programjának szervezése.


2009.03.31. kedd 17:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

CIVIL SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

(Közrendvédelmi Keret)

I. A pályázat célja

 

Érd Megyei Jogú Város Közrendvédelmi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) KGY. rendeletében foglaltak alapján  pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

 

II. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

 

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek, melyek a Rendeletben rögzített valamennyi, civil szervezettel szemben támasztott valamennyi előírásnak megfelelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon igazolják, és nem esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.

 

 

III. PÁLYÁZHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

-         a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.


2009.03.31. kedd 17:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

CIVIL SZERVEZETEK IDEGENFORGALMI, EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKAT ÉRINTŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRA

I. A pályázat célja

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága és Oktatási és Művelődési Bizottsága a civil szerveztek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13.§-ában kapott felhatalmazás alapján pályázatot ír ki civil szervezetek idegenforgalmi, Európai Uniós és nemzetközi kapcsolatokat érintő tevékenységének önkormányzati támogatására.

 

II. PÁLYÁZÓK KÖRE, JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be mindazon civil szervezetek, melyek a Rendeletben rögzített valamennyi, civil szervezettel szemben támasztott valamennyi előírásnak megfelelnek, a jogosultsági feltételek meglétét a Rendeletben foglalt módon igazolják, és nem esnek a Rendeletben meghatározott kizáró okok alá.


Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria