erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
CIVIL PÁLYÁZATOK 2009.
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Működési Támogatás és Pályázati Önrész Keret 2009.
2009.03.31. kedd 17:00

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) KGY rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

 

Működési Támogatás Keretre pályázhatnak

 

mindazon civil szervezetek, amelyek Érd Megyei Jogú Városhoz kapcsolódó vagy a település lakosait érintő programokat szerveznek, feladatot látnak el; feladataik ellátása érdekében működésükhöz szükséges technikai, tárgyi és műszaki feltételek megteremtésének elősegítésére, valamint működési költségeik biztosítására támogatási igénnyel élnek.

 

Pályázati Önrész Keretre pályázhatnak

 

Mindazon civil szervezetek, melyeknek nem helyi szinten (régió, állam, Európai Unió, stb.) benyújtott pályázataik Érd Megyei Jogú Városban megvalósítandó tevékenységek végrehajtását célozzák.

Működési Támogatás Keretre és a Pályázati Önrész Keretre pályázni a következő feltételekkel lehet:

 

a.)             azon jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának (alapító okiratának) megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;

b.)            azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösségek és csoportok, amelyek a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve – dokumentálhatóan – folyamatosan működtek és stabil taglétszámmal rendelkeznek;

 

feltéve mindkét esetben, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkeznek, vagy helyi szervezetét ott működtetik.

 

A támogatás további feltétele, hogy a civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, és a támogatással pártpolitikától mentesen, a településhez kapcsolódó vagy a település lakosait érintő közhasznú feladatot kíván ellátni és (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, nincs lejárt köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti.

 

A civil szervezetek a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat (ide értve a nem helyi szinten kiírt pályázatokat is) kiírását követő, legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti.

 

Pályázni a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) számú rendelet 2. számú mellékleteként szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet.

Ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt és az alapító okiratot, köztartozás igazolást, (nyilatkozatot) a tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

 

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján (Érd, Alsó u. 1.) vehető át, vagy letölthető a város honlapjáról. (www.erd.hu)

 

A működési és a pályázati önrész keretekre együttvéve legfeljebb összesen egy pályázat adható be.

 

Amennyiben a pályázó a meghatározottaktól eltérő számban nyújt be pályázatokat, a pályázat kiírójának megkeresésére 5 napon belül nyilatkoznia kell, hogy melyik pályázatát kívánja fenntartani. A nyilatkozattétel késedelmes megtétele vagy elmulasztása esetén valamennyi benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni.

 

A pályázatokat egy példányban benyújtani a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján személyesen, - zárt borítékban - vagy postai úton lehet. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

 

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatok érvénytelenek!

A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap.

 

A beérkezett pályázatok elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottsága dönt.

A pályázaton elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft lehet.

 

Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

 

Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek (öntevékeny közösségek és csoportok pályázatához) a képviseletet ellátó személy nyilatkozata szükséges. (függelék)

 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

 

A Pályázati Önrész Keretből elnyert támogatás estén a nyertes pályázó számára az önkormányzat úgy biztosítja az önrészt, hogy azt akkor adja át a pályázónak, amikor az elnyeri a program megvalósításához szükséges támogatást, és ezt a támogatási szerződés bemutatásával igazolja.

 

A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melynek benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulását követő 30. nap

 

Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.

A szakmai beszámolóval együtt történő elszámolás elfogadásáról a Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság dönt.

 

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg, ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott; vagy a felhasználásról nem számol el, a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a megítélt összeget vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

 

A döntésről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

 

A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában legkésőbb a döntés meghozatalát követő harmincadik napig közzé kell tenni.

 

 

 

PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉST

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria