erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
EGYHÁZI PÁLYÁZATOK
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat - egyházak, felekezetek, vallási közösségek támogatására
2008.04.28. hétfő 17:16

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III.26.) ÖK. rendeletében foglaltak alapján a 2008. évi költségvetésében elkülönített egyház alap terhére.


Pályázati űrlap 


A pályázat célja

 

 

A pályázat célja az egyházak helyi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

 

 

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázatok között összesen 10.000.000 Ft. -ot oszthat szét.

 

A támogatottak köre:

 

Pályázatot nyújthat be azon bíróság által nyilvántartásba vett egyház, vallásfelekezet, vallási közösség vagy azok önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egysége, mely e rendelet hatálybalépése előtt legalább 10 éve az Önkormányzat közigazgatási területén folyamatosan és dokumentálhatóan működik, és az alapszabályának megfelelő folyamatos hitéletet folytat.

 

A pályázó egyház akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közcélú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Érd Megyei Jogú Város lakosságának érdekeit szolgálja. Támogatás igényelhető továbbá az egyház feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosítására.

 

A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy az egyház (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, és nincs lejárt köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti, és ezt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési  Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes városi vagy megyei szervezete által hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

 

A pályázati adatlap letölthető a honlapról, valamint személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélszolgálati Irodán (Alsó u. 3., földszint). 

 

A pályázatokat a polgármesternek címezve, postai úton az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u. 1 címen, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban Tarnóczi Istvánné egyházügyi referensnél kell benyújtani.

 


A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. május 22.  1200 óra

 

 

A döntés előkészítése:

 

A döntés előkészítését a támogatható egyházak képviselőiből álló Egyházi Kollégium  végzi.

 

A Kollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, a köz javának, valamint szakmai gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a rászorultság indokoltságának vizsgálatára valamint a támogatás összegének ajánlására terjed ki.

 

A Kollégium a pénzügyi támogatást igénylő egyház képviselőjét meghallgathatja, illetve a pályázat indoklásának kiegészítését is kérheti.

 

A Kollégium a támogatások odaítélésére indoklással ellátott írásos javaslatot tesz, melyet a polgármester terjeszt a Közgyűlés elé.  

 

Elbírálás határideje:

 

A támogatások odaítéléséről  az Egyházi Kollégium javaslatának figyelembevételével  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a javaslattételt követő  legközelebbi ülésén dönt.

 

Szerződéskötés:

 

A pénzügyi támogatásról szóló határozat alapján az Önkormányzat a nyertes pályázóval a határozat meghozatalától számított 30 napon belül támogatási szerződést köt.

 

A támogatás folyósítása:

 

A támogatási szerződés aláírását követően az Önkormányzat a támogatás összegét a kérelmező egyház pénzügyi számlájára 15 munkanapon belül utalja át.

 

A támogatás felhasználása és ellenőrzése:

 

A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

 

 A támogatás felhasználását a Közgyűlés a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően ellenőrzi.

 

 A pénzügyi támogatásban részesülő egyház a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melyek benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

 

Amennyiben az egyház a támogatás összegét a megállapodásban meghatározott határidőig nem, vagy rendeltetés ellenesen használja fel, illetőleg a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, úgy a támogatás teljes összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten vissza kell fizetnie.

A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

 

 

Egyéb információk:

 

 

A nyertes pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítás a polgármesteri hivatalban Tarnóczi Istvánné egyházügyi referenstől kérhető.

 

A támogatás formái és mértéke


A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely igényelhető különösen az egyház által végzett alábbi tevékenységekre:

 

 • gyermekek üdültetése, táboroztatása,
 • kulturális, közművelődési tevékenység,
 • nevelési oktatási tevékenység,
 • ifjúsági, sporttevékenység,
 • szociális egészségügyi tevékenység,
 • karitatív tevékenység,
 • esélyegyenlőség megteremtése.
 •  

  A pályázatonként odaítélhető támogatási összeg mértékéről az Egyházi Kollégium ajánlása alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

   

  A pályázatok beküldésének módja, helye és a beérkezés határideje:

   

  Pályázni lehet a pályázati adatlap kitöltésével, az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával és mindezek egy példányban történő benyújtásával.

  Nyomtatás
  Ajánlás a Facebook-on Share
  Események
  2018. december
  HKSzCsPSzV
       12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31
  Felhívások
  Meghívó
  2018.12.10. hétfő 10:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.12.11. kedd 17:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  2018.12.13. csütörtök 09:00
  Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
  foldrajzi.jpg
  katasztrofa
  erdi_ujsag_2016.jpg
  Érdi Lap
  tamop
  napraforgp
  Érdi galéria