erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
EGYHÁZI PÁLYÁZATOK
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat egyházak, felekezetek vallási közösségek részére
2009.04.01. szerda 20:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III.26.) ÖK. rendeletében foglaltak alapján a 2009. évi költségvetésében elkülönített egyház alap terhére.

 

 

A pályázat célja

 

 

A pályázat célja az egyházak helyi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

 

 

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázatok között összesen 10.000.000 Ft. -ot oszthat szét.  

 

A támogatottak köre:

 

Pályázatot nyújthat be azon bíróság által nyilvántartásba vett egyház, vallásfelekezet, vallási közösség vagy azok önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egysége, mely e rendelet hatálybalépése előtt legalább 10 éve az Önkormányzat közigazgatási területén folyamatosan és dokumentálhatóan működik, és az alapszabályának megfelelő folyamatos hitéletet folytat.

 

A pályázó egyház akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közcélú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Érd Megyei Jogú Város lakosságának érdekeit szolgálja. Támogatás igényelhető továbbá az egyház feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosítására.

 

A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy az egyház (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, nincs lejárt köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti. Köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében az egyháznak 30. napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatot kell tennie.

 

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely igényelhető különösen az egyház által végzett alábbi tevékenységekre:

 

a)      gyermekek üdültetése, táboroztatása,

b)      kulturális, közművelődési tevékenység,

c)      nevelési oktatási tevékenység,

d)      ifjúsági, sporttevékenység,

e)      szociális egészségügyi tevékenység,

f)        karitatív tevékenység,

g)      esélyegyenlőség megteremtése.

 

A pályázatonként odaítélhető támogatási összeg mértékéről az Egyházi Kollégium ajánlása alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

 

A pályázatok beküldésének módja, helye és a beérkezés határideje:

 

Pályázni lehet a pályázati adatlap kitöltésével, az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával és mindezek egy példányban történő benyújtásával.

A pályázati adatlap letölthető az www.erd.hu honlapról, valamint személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélszolgálati Irodán (Alsó u. 3., földszint).

 

A pályázatot személyesen lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal  Humánpolitikai Irodára (Érd, Alsó u. 3., I.em. 110. sz.), ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati Irodára (Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Humánpolitikai Irodának címezve (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u.1. címen)

 


A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 27. 

 

 

A döntés előkészítése:

 

A döntés előkészítését a támogatható egyházak képviselőiből álló Egyházi Kollégium  végzi.

 

A Kollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, a köz javának, valamint szakmai gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a rászorultság indokoltságának vizsgálatára valamint a támogatás összegének ajánlására terjed ki.

 

A Kollégium a pénzügyi támogatást igénylő egyház képviselőjét meghallgathatja, illetve a pályázat indoklásának kiegészítését is kérheti.

 

A Kollégium a támogatások odaítélésére indoklással ellátott írásos javaslatot tesz, melyet a polgármester terjeszt a Közgyűlés elé.  

 

Elbírálás határideje:

 

A támogatások odaítéléséről  az Egyházi Kollégium javaslatának figyelembevételével  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a javaslattételt követő  legközelebbi ülésén dönt.

 

Szerződéskötés:

 

A pénzügyi támogatásról szóló határozat alapján az Önkormányzat a nyertes pályázóval a határozat meghozatalától számított 30 napon belül támogatási szerződést köt.

 

 

A támogatás folyósítása:

 

A támogatási szerződés aláírását követően az Önkormányzat a támogatás összegét a kérelmező egyház pénzügyi számlájára 15 munkanapon belül utalja át.

 

A támogatás felhasználása és ellenőrzése:

 

A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

 

 A támogatás felhasználását a Közgyűlés a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően ellenőrzi.

 

 A pénzügyi támogatásban részesülő egyház a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melyek benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

 

Amennyiben az egyház a támogatás összegét a megállapodásban meghatározott határidőig nem, vagy rendeltetés ellenesen használja fel, illetőleg a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, úgy a támogatás teljes összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten vissza kell fizetnie.

A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

 

Egyéb információk:

 

A nyertes pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatokkal kapcsolatosan további felvilágosítás a polgármesteri hivatalban Perlaki Csilla  közművelődési referenstől kérhető (T.: 23/522-349).

 

Pályázati űrlap

 

Nyilatkozat - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

 

Közzétételi kérelem - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria