erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
EGYHÁZI PÁLYÁZATOK
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat egyházak, felekezetek, vallási közösségek részére - 2010.
2010.03.30. kedd 11:50

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az egyházak, felekezetek és vallási közösségek önkormányzati támogatásáról szóló 13/2007. (III.26.) ÖK. rendeletében foglaltak alapján a 2010. évi költségvetésében elkülönített egyház alap terhére.

A pályázat célja

A pályázat célja az egyházak helyi szerepvállalásának segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázatok között összesen 10.000.000 Ft -ot oszthat szét.  

A támogatottak köre:

Pályázatot nyújthat be azon bíróság által nyilvántartásba vett egyház, vallásfelekezet, vallási közösség vagy azok önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egysége, mely e rendelet hatálybalépése előtt legalább 10 éve az Önkormányzat közigazgatási területén folyamatosan és dokumentálhatóan működik, és az alapszabályának megfelelő folyamatos hitéletet folytat.

A pályázó egyház akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közcélú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Érd Megyei Jogú Város lakosságának érdekeit szolgálja. Támogatás igényelhető továbbá az egyház feladatainak ellátásához szükséges feltételek biztosítására.

A támogatás nyújtásának további feltétele, hogy az egyház (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztőrészlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.

  A támogatás formái és mértéke:

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely igényelhető különösen az egyház által végzett alábbi tevékenységekre:

a)      gyermekek üdültetése, táboroztatása,

b)      kulturális, közművelődési tevékenység,

c)      nevelési oktatási tevékenység,

d)      ifjúsági, sporttevékenység,

e)      szociális egészségügyi tevékenység,

f)        karitatív tevékenység,

g)      esélyegyenlőség megteremtése.

A pályázatonként odaítélhető támogatási összeg mértékéről az Egyházi Kollégium ajánlása alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

 

A pályázatok beküldésének módja, helye és a beérkezés határideje:

Pályázni lehet a pályázati adatlap kitöltésével, az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával és mindezek egy példányban történő benyújtásával.

A pályázati adatlap letölthető a honlapról, valamint személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélszolgálati Irodán (Alsó u. 3., földszint).

A pályázatot személyesen lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal  Humánpolitikai Irodára (Érd, Alsó u. 3., I.em. 110. sz.), ügyfélfogadási időn kívül az Ügyfélszolgálati Irodára (Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Humánpolitikai Irodának címezve (Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2030 Érd, Alsó u.1. címen)

A pályázatok benyújtásának határnapja: a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

 

A döntés előkészítése:

A döntés előkészítését a támogatható egyházak képviselőiből álló Egyházi Kollégium  végzi.

A Kollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, a köz javának, valamint szakmai gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a rászorultság indokoltságának vizsgálatára valamint a támogatás összegének ajánlására terjed ki.

A Kollégium a pénzügyi támogatást igénylő egyház képviselőjét meghallgathatja, illetve a pályázat indoklásának kiegészítését is kérheti.

A Kollégium a támogatások odaítélésére indoklással ellátott írásos javaslatot tesz, melyet a polgármester terjeszt a Közgyűlés elé.  

Elbírálás határideje:

A támogatások odaítéléséről  az Egyházi Kollégium javaslatának figyelembevételével  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a javaslattételt követő  legközelebbi ülésén dönt.

Szerződéskötés:

A pénzügyi támogatásról szóló határozat alapján az Önkormányzat a nyertes pályázóval a határozat meghozatalától számított 30 napon belül támogatási szerződést köt.

A támogatás folyósítása:

A támogatási szerződés aláírását követően az Önkormányzat a támogatás összegét a kérelmező egyház pénzügyi számlájára 15 munkanapon belül utalja át.

A támogatás felhasználása és ellenőrzése:

A támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.

A pénzügyi támogatásban részesülő egyház a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, melyek benyújtásának határideje a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap, de legkésőbb 2011. február 28.

A megvalósulásról szóló szakmai beszámoló elfogadásáról az Egyházi Kollégium határoz. A támogatás felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról a Kollégium és a Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság véleménye alapján a Közgyűlés a zárszámadással egyidejűleg dönt.

Amennyiben az egyház a támogatás összegét a megállapodásban meghatározott határidőig nem, vagy rendeltetés ellenesen használja fel, illetőleg a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, úgy a támogatás teljes összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten vissza kell fizetnie.

A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

Egyéb információk:

A nyertes pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatokkal kapcsolatosan további felvilágosítás a polgármesteri hivatalban Perlaki Csilla  közművelődési referenstől kérhető (T.: 23/522-349).

 

Pályázati adatlap

Nyiltakozat - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Közzétételi kérelem - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségéről

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria