erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat gazdasági vezető munkakör betöltésére - ÉKF
2013.04.27. szombat 08:00

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

gazdasági vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013.06.01-2018.05.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ban meghatározott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Érdi Közterület-fenntartó Intézményben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- magyar állampolgárság

- cselekvőképesség

- büntetlen előélet

-  felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. Szerinti ellenjegyzői - , vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása

-  szerepelnie kell az Szt. 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

- szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3 éves szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

- vállalkozási számvitelben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajzot

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

- iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány, diploma másolatát

- a nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolatát

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

- a pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető és Ferencz Judit Költségvetési Csoportvezető nyújt, a 06-23-522-366-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-22642/2013, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

- Személyesen: Hunyákné Müller Szilvia Személyzeti Csoportvezető, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 9. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (6) bekezdése alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg. A határozatlan idejű közszolgálati jogviszony három hónap próbaidő kikötésével létesül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 14.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria