erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat építéshatósági ügyintézői álláshelyre
2015.01.23. péntek 11:00

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosság-Szolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport
Építéshatósági Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű Tartósan távol lévő munkatárs GYED/GYES idejéig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet I. 4. pontja szerint

Ellátandó feladatok: - Ellátja az általános építéshatósági feladatokat, így különösen: - Ellátja az építési-, az összevont-, a bontási-, a használatbavételi, a fennmaradási engedélyezési eljárással, az engedély hatályának meghosszabbítása, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezéssel, továbbá a használatbavétel, a jogutódlás, a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétellel kapcsolatos építéshatósági feladatokat, gondoskodik a szakhatóságok megkereséséről, a helyszíni szemlék lebonyolításáról, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági határozatok és végzések szabályszerű előkészítéséről, végrehajtásáról - Ellátja a telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokat - Ellátja a hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat. - Az engedélyezési eljárással összefüggő kötelezési és ellenőrzési feladatai során gondoskodik az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelmények érvényre juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt rendelkezések betartásáról. - Építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Építéshatósági ügyintéző- döntés előkészítő munkakör

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata, továbbá rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség

- főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány)

- vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik,

- tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Államigazgatásban, építésügyi hatósági területen eltöltött gyakorlat

- Közigazgatási szakvizsga

- Építésügyi vizsga

- Informatikai ismeretek

Elvárt kompetenciák:

- Rendszerezett problémamegoldás,

- Objektivitás,

- Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

- Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egri Erika - Építéshatósági Csoportvezető nyújt, a 23/522-390-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2939/2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági Ügyintéző.

- Személyesen: Bartos Beatrix - Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I 116.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint. A kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria