erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére
2013.09.23. hétfő 08:00

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda Építéshatósági Csoport
építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I. 4. Építésügyi igazgatási (hatósági)

Ellátandó feladatok: Ellátja az általános építéshatósági feladatokat, így különösen: - Ellátja az építési, az összevont, a bontási, a használatbavételi, a fennmaradási, az engedély hatályának meghosszabbítása iránti, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezéssel és a használatbavétel, a jogutódlás, a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétellel kapcsolatos építéshatósági feladatokat, gondoskodik a szakhatóságok megkereséséről, a helyszíni szemlék lebonyolításáról, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági határozatok és végzések szabályszerű elkészítéséről, végrehajtásáról - Ellátja a telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokat - Ellátja a hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat. - Az engedélyezési eljárással összefüggő kötelezési és ellenőrzési feladatai során gondoskodik az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelmények érvényre juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt rendelkezések betartásáról. - Építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: ellátja az általános építéshatósági feladatokat, ellátja a telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokat, ellátja a hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat, építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével, a kinevezés feltétele a három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Egyetem, jogász szakképzettség a döntés-előkészítő és a döntéshozó munkakör kivételével; egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Közigazgatásban, építésügyi hatósági területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- Közigazgatási alapvizsga

- Közigazgatási szakvizsga

- Építésügyi vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz

- végzettséget igazoló oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egri Erika építéshatósági csoportvezető nyújt, a 0623/522-390 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-27587/2/2013, valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

- Személyesen: Hunyákné Müller Szilvia - személyzeti csoportvezető, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I. 116.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 13.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria