erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat - Építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére
2016.04.17. vasárnap 00:05

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosság-Szolgálati Iroda, Építéshatósági Csoport

Építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 15. a) pont

Ellátandó feladatok:

Ellátja az általános építéshatósági feladatokat, így különösen: Ellátja az építési-, az összevont-, a bontási-, a használatbavételi, a fennmaradási engedélyezési eljárással, az engedély hatályának meghosszabbítása, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezéssel, továbbá a használatbavétel, a jogutódlás, a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétellel kapcsolatos építéshatósági feladatokat, gondoskodik a szakhatóságok megkereséséről, a helyszíni szemlék lebonyolításáról, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági határozatok és végzések szabályszerű előkészítéséről, végrehajtásáról. Ellátja az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos feladatokat. Ellátja a telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokat. Ellátja a hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat. Az engedélyezési eljárással összefüggő kötelezési és ellenőrzési feladatai során gondoskodik az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelmények érvényre juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt rendelkezések betartásáról. Építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

építéshatósági ügyintéző- döntés előkészítő munkakör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd MJV Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Főiskola, Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség. ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Államigazgatásban, építésügyi-hatósági területen eltöltött gyakorlat,

§         közigazgatási szakvizsga

§         Informatikai ismeretek

§         Építésügyi vizsga.

Előnyt jelentő kompetenciák:

§ Rendszerezett problémamegoldás

§ Objektivitás

§ Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező készség

§ Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

§         Végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. május 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohos Gáborné nyújt, a 23/522-300/236-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/934/7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.[MB1] 

§ Személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3. .[MB2] 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.erd.hu - 2016. április 17.

§ Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint. A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 


 [MB1]

 [MB2]


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria