erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati kiírás Érd Megyei Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíjára
2011.08.09. kedd 16:12

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJÁRA

 

   A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, a benyújtást megelőző félévben kimagasló tanulmányi eredményt elérő, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben, felsőfokú képzés esetén első képzésben (alapképzés, mesterképzés) vesznek részt. 

   Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (szeptember – január) illetve (február – június) időtartamra.

   Pályázni kimagasló tanulmányi eredmény elérése esetén lehet, amennyiben az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát. A bizottság a pályázó műveltségi vagy szakmai versenyeredményeit figyelembe veheti. 

   Ösztöndíj csak abban az esetben kerül folyósításra, ha az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója, tanulója a pályázatban megjelölt intézménynek.

   Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

   A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (2030 Érd, Alsó u. 3.) írásban – a pályázó által aláírva – egy példányban kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon.

   A pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

   A pályázat benyújtási határideje 2011.  szeptember 20. 16,30 óra. A második félévre való beiratkozást, a kimagasló tanulmányi  és versenyeredményt február 28-ig kell igazolni.

    A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

   A kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

    A tanév második félévére az ösztöndíj további folyósításához a benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

   Az érdekeltek a pályázatok elbírálása után a bizottság döntéséről írásbeli értesítést kapnak.

   A pályázók a következő személyi és egyéb adatokat kötelesek a pályázatban megadni: név, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, anyja neve, tanulói azonosító száma, születési helye és ideje, bankszámlaszám, általános iskola, középfokú illetve felsőoktatási intézmény, a kar és a szak teljes megnevezése, a tanulmányok várható időtartama.

   A pályázat kötelező melléklete az általános iskola, a középfokú illetve felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás arról, hogy a pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt, az előző tanév végi eredmény igazolása, az eltartók jövedelem kimutatása, valamint nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti  összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról.

 

A pályázati anyag letölthető innen, illetve átvehető az Ügyfélszolgálati Irodán ( Polgárok Háza, Érd, Alsó u. 3.)

Pályázati űrlap

Nyilatkozat

Közzétételi kérelem

  Érdeklődni lehet: Pató Anna ügyintézőnél  (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3. 110. szoba)

Tel.: 06-23-522-349

 

 

Érd Város Önkormányzata Tanulmányi Ösztöndíj Pályázata 2011.

Általános Szerződési Feltételek

 

1.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult a pályázat kiírására, amelyet minden évben augusztus 20-ig

       a helyben szokásos módon közzé tesz.

2.       A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje az adott év szeptember 20.

3.         Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, két egymást követő félév.

4.        Ösztöndíjban kizárólag az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, magyar állampolgárok részesülhetnek.

5.        A pályázók köre: Az ösztöndíjban kizárólag olyan nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben, felsőfokú képzés esetén első képzésben (alapképzés, mesterképzés) tanulmányokat folytató diákok részesülhetnek, akik esetében az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíj minimum háromszorosát. A bizottság a pályázó műveltségi vagy szakmai versenyeredményeit figyelembe veheti.

6.        A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:

/név, lakcím, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, anyja neve, oktatási azonosító szám, születési helye, ideje, bankszámlaszáma – amennyiben van -, általános iskola, közép- vagy felsőoktatási intézmény, kar, szak, teljes neve /

7.        A pályázó köteles benyújtani az oktatási intézmény által kiállított igazolást a tanulmányi és verseny- eredményről, valamint arról, hogy a megjelölt képzéstípusok melyikében vesz részt

8.        Az önkormányzat köteles sokszorosítás útján a pályázni kívánók rendelkezésére bocsátani a nyomtatványokat.

9.        Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít, ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

10.     A pályázati kiírások a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatják.

11.     Az önkormányzat előírja a pályázatok formáját, és a pályázatok benyújtásához űrlapot készít. Köteles gondoskodni arról, hogy a kiírások megjelenésétől a benyújtási határidőig a pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben elegendő példányszámban a pályázók rendelkezésére álljanak

12.     Az önkormányzat saját maga bírálja el és rangsorolja a beérkezett pályázatokat. A pályázatok elbírálásának határideje a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőt követő 15. naptári nap.

13.     Az elbírálás során a bizottság:

a)       a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

b)       minden határidőben benyújtott formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál.

14.     Az önkormányzat a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 10 000,- maximum 15 000,- forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja.

15.      Az önkormányzat döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

16.     Az önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok névsorát az elbírálást követően köteles az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon nyilvánosságra hozni A listának a nyertes pályázók nevét, a megítélt havi támogatási összeget kell  tartalmaznia.

17.     A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat átutalja a pályázó bankszámlájára, vagy a pályázó a Polgármesteri Hivatal pénztárában veheti fel.

18.     Ha a tanuló tanulmányait önhibájából nem folytatja, a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni.

19.     Az Általános Szerződési Feltételek 2011. évre visszavonásig érvényesek és mindenkor a jelen rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni.

 

 

Érd, 2011.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria