erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat ingatlan értékesítésére
2009.04.24. péntek 11:47

A kiíró megnevezése, székhelye:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: kiíró), 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat tárgya:

Az Érd, Fürdő u. 5. szám alatti 11922 hrsz-ú, 1553m2 földterületű, beépített ingatlan értékesítése

Az ingatlanon jelenleg közösségi ház és a Magyar Telecom Nyrt. tulajdonában lévő telefonközpont-épület helyezkedik el. A telefonközpont-épülettel érintett földrészlet használatáért a Magyar Telecom Nyrt. használati díjat fizet. A telefonközpont-épület használatának megszüntetése és birtokbaadása - Magyar Telecom Nyrt. nyilatkozata szerint- legkésőbb 2009. november 03-ig megtörténik.

Az ingatlan összközműves, a helyi építési szabályzat alapján  VT-2 építési övezeti besorolású.

A szomszédos 11923/1 hrsz-ú ingatlan oldalhatáros kerítése a 11922 hrsz-ú ingatlanra épült melynek következtében az így elvett terület 108m2.

 

Kötelezően benyújtandó minimális munkarészek:

 

Funkció megjelölése (mely a lakossági igényeket kielégítő kereskedelmi, szolgáltató, szórakoztató, vendéglátó, stb. funkció), látványterv, alaprajzok, metszet, helyszínrajz.

 

Előnyt élvez az a pályázó, aki

-         a tervezés alatt lévő alközpont kialakításában oly módon vesz részt, hogy összefüggő  épületegyüttest hoz létre.

 

Az ingatlan minimális vételára:

 

82.000.000,- Ft + ÁFA

 

Az elidegenítés feltételei:

 

-         a szomszédos 11916,11917,11918/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosával az alközpont kialakításáról egyeztetni kell, mivel a fejlesztésben együtt kell részt venni

-         csatolni kell a szomszédos ingatlanok tulajdonosának nyilatkozatát a projektterv befogadásáról,

-         a meglévő épületeket el kell bontani, ( közösségi ház, telefonközpont)

-         pályázó vállalja az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által jóváhagyott Érd Város Helyi Építési Szabályzatának megfelelő beépítési feltételeket,

-         tudomásul veszi, ha vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben a kiíró fenntartja azon jogát, hogy az ingatlant eredeti eladási áron visszavásárolja,

-         vállalja, hogy az eredményhirdetést követő 30 napon belül az adásvételi szerződést megköti,

-         a pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanon jelenleg a Magyar Telecom Nyrt. tulajdonát képező telefonközpont-épület áll ezért az épület és az érintett földrészlet birtokbaadása legkésőbb 2009. november 30.-ig történik meg, melyet követően az épület elbontása a pályázó feladata.

-         a pályázó vállalja, hogy a szomszédos 11923/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával az oldalhatáros kerítés tekintetében egyezséget köt.

 

Fizetési mód:

 

Egyösszegű átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 banki napon belül

 

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje:

 

-         Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda, Vagyongazdálkodási Csoport (Érd, Alsó utca 1., I. emelet 125. szoba)

-         A pályázatokat zárt borítékban – a pályázatra utaló jelzéssel – két példányban, személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: Érd, Fürdő u. 5.  pályázat.

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2009. május  8. de 9 óra .

 

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető építészeti kérdésekben:

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal főépítész , telefon: (23) 522-387., Érd, Budai út 10., I. emelet.

 

Pályázati biztosíték:

 

A 12001008-00209494-00100001 számú költségvetési számlára 500.000,.-Ft átutalásáról szóló igazolás bemutatása a pályázat benyújtásával együtt. A biztosíték a vételárba beleszámít, eredménytelenség esetén 8 banki napon belül visszautalásra kerül.

 

Kiíró fenntartja azon jogát, hogy az érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, illetve visszavonja.

 

A pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

 

-         2009. május 11. hétfő  14 óra,

-         Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1.

 

A pályázatok elbírálásának menete:

 

A pályázatok benyújtását követő 5 napon belül értékelő munkacsoport véleményezi a pályázatokat. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatok értékelését követően, tárgyalásos eljárásra tér át. A tárgyalásos eljárás menetéről, a pályázók külön írásos értesítést kapnak. A munkacsoport javaslatot tesz tulajdonosi döntéshozatal céljából a kiíró felé. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

 

A pályázatot az a pályázó nyeri meg, aki az összességében a legjobb ajánlatot nyújtotta be. Azonos ajánlattétel esetén az a pályázó kerül nyertesként kihirdetésre, aki a meghirdetett ingatlan vételáraként a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.

 

Eredményhirdetés módja:

 

A Közgyűlés döntését követő 8 napon belül, írásban.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria