erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat gazdasági vezető beosztás ellátására - Intézményi Gondnokság
2013.05.15. szerda 08:00

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet

Érd MJV Intézményi Gondnoksága gazdasági vezető (magasabb vezető)      beosztás ellátására.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- főiskola, felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel  vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. Szerinti ellenjegyzői - , vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

- szerepelnie kell az Szt. 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3 éves szakmai tapasztalat

Előnyt jelent:

- költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

- TTG, KIR programok ismerete

A pályázathoz csatolni kell:

- részletes szakmai önéletrajzot,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

- Iskolai végzettséget tanúsító diploma, bizonyítvány másolatát,

- A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolatát,

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.

Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, három hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Vezetői munkakör időtartama: határozott időre, 5 évre szól

A munkakörhöz kapcsolódó főbb tevékenységi körök: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ban meghatározott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Intézményi Gondnokság, valamint a hozzá rendelt önállóan működő intézmények vonatkozásában.

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 14.

A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére (2030 Érd, Alsó u. 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat számát: 14-25074/2013, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető

- személyesen: Hunyákné Müller Szilvia személyzeti csoportvezető, 2030 Érd, Alsó u. 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Szabóné Matics Zsuzsanna intézményvezető nyújt a 06-23-521-161-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 9.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (6) bekezdése alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 15.

A pályázat elbírálásának határideje:  a pályázók bizottság általi meghallgatását követő 30 nap.

Az álláshely betölthető: az elbírálást követően azonnal.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria