erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁT TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT 2017.
2017.06.27. kedd 13:32

Helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat

2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA, ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 193/2017. (VI.22.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban található helyi egyedi építészeti értékvédelem alatt álló építmények állagmegóvásának, felújításának segítésére.

A pályázatra rendelkezésre álló összeg Érd MJV 2017. évi költségvetésében összesen bruttó 5.000.000 Ft, mely vissza nem térítendő támogatásként igényelhető.

A pályázat által támogatható helyi védett építmények listája a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében található (a lista azonos tartalommal megtalálható a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott HÉSZ 6. számú függelékében is.)

Támogatott célként kiemelt helyen szerepelnek az építészeti értékvédelemmel összhangban történő, a közterületről látható, a külső megjelenés javítására, az eredeti állapot helyreállítására irányuló munkák, de természetesen fontos az ezeket megalapozó, megelőző vízszigetelési, megerősítési, tetőjavítási, korszerűsítési, balesetveszély-elhárítási munkálatok segítése is.

A támogatás pályázat útján igényelhető, melyet olyan természetes, vagy jogi személy nyújthat be, akiknek az említett rendeletekben szereplő helyi egyedi védelem alatt álló épület, épületrész a tulajdonában, használatában, kezelésében, vagy bérletében van. Amennyiben a pályázatot bérlő, vagy kezelő nyújtja be, rendelkeznie kell a tulajdonos erre vonatkozó hozzájárulásával.

A pályázati kérelem benyújtása, vagy a pályázati felhívás határideje előtt megkezdett, vagy befejezett felújítás nem támogatható.

Nem támogathatóak azok a pályázó természetes és jogi személyek, akiknek az Önkormányzat felé köztartozásuk van.

 

II. PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

 

A pályázat keretében önrész megléte szükséges; az önrész mértéke a tervezett beruházás összegének min. 50%-a kell legyen. Az igényelhető támogatás összege építményenként maximum bruttó 1.000.000 Ft lehet, és utólagos finanszírozással fizethető ki.

A pályázatokat 2017. szeptember 29. délelőtt 10:00 óráig kell beküldeni, vagy személyesen benyújtani Érd Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájához (2030 Érd, Alsó u. 1. II. em. 209. szoba). A pályázati csomagra kérjük, írják rá: „Érd, helyi értékvédelmi támogatás”

 

III. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK, BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-       a pályázati csomaghoz mellékelt adatlapot kitöltve

-       építési engedélyhez, vagy egyszerű bejelentéshez kötött munka esetén a jogerős építési engedélyezési tervet vagy bejelentési tervdokumentációt, és a jogerős engedélyezési határozatot, illetve a építésfelügyeleti hatóság bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatását

-       Építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött munka esetén, amennyiben a tervezett munka Érd MJV településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet 6/A.§ szerint településképi bejelentéshez kötött, a bejelentéshez benyújtott 6/B.§ (3) bekezdés szerinti dokumentációt, és az önkormányzati hatósági határozatot, egyéb esetekben a településképi bejelentéssel (6/B.§ (3) bek. b) pontjával megegyező tartalmú dokumentációt

-       Fénykép dokumentációt az épület jelenlegi állapotáról

-       Az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát (társasház esetén alapító okiratot is)

-       Amennyiben szükséges, a pályázat benyújtására, szerződéskötésre vonatkozó meghatalmazást (társasház esetén közgyűlési határozatot)

-       A megvalósítást szolgáló részletes, ellenőrizhető költségvetést

-       A megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét

-       A megpályázott pénzösszeg megjelölését

-       Kitöltött nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján

-       Önrész rendelkezésre állásáról szóló banki igazolást.

A pályázat csak az összes melléklet beadása mellett érvényes. Hiányosan benyújtott pályázatok esetében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség a hiánypótlásra felszólító felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

 

Kizárólag a Főépítészi Csoporttal előzetesen egyeztetett, a leadási határidőig hiánytalanul benyújtott pályázatok kerülhetnek elbírálásra.

A pályázatokat a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 2017. októberi ülésén bírálja el, és a döntést követően 15 napon belül értesíti a pályázókat. A Bizottság dönt a támogatható munkák köréről és a támogatás mértékéről, figyelemmel a pályázat megalapozottságára és szükségszerűségére, a védett érték megóvására, és a településkép javításának érvényre juttatására.

 

V. A MEGVALÓSÍTÁS MŰSZAKI ÉS PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSA

 

Érd MJV Önkormányzata a pályázóval támogatási megállapodást köt az elnyert összegről, és a teljesítés feltételeiről.

Az elvégzett munka végteljesítését a pályázóknak a Főépítészi Csoportnál kell bejelenteniük. Végteljesítéskor a pályázó a nevére szóló, a kivitelezőtől kapott, megfelelő mértékig részletezett számlát nyújtja be az önkormányzathoz (a számla végösszege lehet magasabb is, de rajta szerepelnie kell jól elkülönítetten a pályázott munka összegének). Szükséges csatolni továbbá a kivitelező / felelős műszaki vezető / műszaki ellenőr elvégzett munkára vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatát. A teljesítést az önkormányzat megbízottja – főépítész - ellenőrzi és jegyzőkönyvvel igazolja.

A támogatott munka kifizetésének feltétele, hogy pályázó a munka kivitelezését legkésőbb 2018. november 15-ig befejezze, készre jelentse.

A pályázaton elnyert támogatás a benyújtott kivitelezési számla ellenében egy összegben utalható át az építtető számlájára az elvégzett munka átvételét igazoló jegyzőkönyv kiállítását követő 30 napon belül. A támogatás készpénzben nem fizethető ki.

A pályázati csomag 2017. július 1-jétől beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 209.), ill. a www.erd.hu honlapról letölthető.

A pályázati csomag tartalma:

- Pályázati felhívás

- Adatlap

- Megállapodás tervezet

-       Tájékoztatás az átláthatósági közzétételről és nyilatkozatról

 tájékoztatás áláthatóságlink

- Átláthatósági közzétételi kérelem

  átláthatósági nyilatkozat

-       Vonatkozó önkormányzati rendeletek: a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet, Érd MJV településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet

helyi örökség rendelet

helyi örökség rendelet 1. melléklet

településképi rendelet

További felvilágosítással Fehérné Tölgyesi Ildikó és Korsós Mónika szolgál a 06-23-522-396 telefonszámon.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria