erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat gazdasági vezető álláshelyre (Intézményi Gondnokság)
2013.12.23. hétfő 08:00

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján

pályázatot hirdet

Érd MJV Intézményi Gondnoksága

gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

Pályázati feltételek:

-         magyar állampolgárság,

-         cselekvőképesség,

-         büntetlen előélet,

-         főiskola, felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. Szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

-         szerepelnie kell az Szt. 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

-         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-         szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3 éves szakmai tapasztalat

Előnyt jelent:

-         költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

-         KIR program ismerete

A pályázathoz csatolni kell:

-         részletes szakmai önéletrajzot,

-         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-         Iskolai végzettséget tanúsító diploma, bizonyítvány másolatát,

-         A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolatát,

-         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-         A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.

Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, három hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Vezetői munkakör időtartama: határozott időre, 5 évre szól

A munkakörhöz kapcsolódó főbb tevékenységi körök: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-ban meghatározott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Intézményi Gondnokság, valamint a hozzá rendelt önállóan működő intézmények vonatkozásában.

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 14.

A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére (2030 Érd, Alsó u. 1.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat számát: 14-25074/2013, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető

- személyesen: Hunyákné Müller Szilvia személyzeti csoportvezető, 2030 Érd, Alsó u. 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Szabóné Matics Zsuzsanna intézményvezető nyújt a 06-23-521-161-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 9.§ (1) bekezdés c) pontja, valamint (6) bekezdése alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. január 31.

Az álláshely betölthető: az elbírálást követően azonnal.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. december 23.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria