erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására
2013.04.15. hétfő 09:26

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (2030 Érd, Alsó utca 1.) pályázatot hirdet az alábbi közgyűjteményi intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására:

Magyar Földrajzi Múzeum 

2030 Érd, Budai út 4.

Munkáltató megnevezése:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója:

Érd Megyei Jogú Város polgármestere 

A magasabb vezetői beosztás megnevezése:

Múzeumigazgató

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás időtartama:

2013. augusztus 1-jétől 2018. július 31-ig terjedő határozott időtartam. 

A munkavégzés helye:

2030 Érd, Budai út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Munkáltatói jogok gyakorlása;
 • Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • A fenntartó kulturális stratégiájának, közművelődési-közgyűjteményi koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása;
 • Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az alábbi feladatok magas színvonalon történő ellátása:

-         a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerinti, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesének őrzése, gondozása, és bemutatása,

-         kutatási tevékenység lehetőségének biztosítása,

-         kultúraközvetítő, közművelődési tevékenység ellátása az egész életen át tartó tanulás folyamatához,

-         közművelődési rendezvények és egyéb programok rendezése,

-         együttműködés nevelési-oktatási intézményekkel, ennek keretén belül múzeumpedagógiai programok szervezésével közreműködés az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérésében,

-         a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozása, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálat biztosítása.

 • Együttműködés muzeális intézményekkel valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel;
 • A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott közgyűjteményi, közművelődési program alapján történő feladatellátás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, 
 • Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret; 
 • Végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlattal történő rendelkezés; 
 • Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység; 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
 • Magyar állampolgárság; 
 • Büntetlen előélet, és pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Intézményvezetői tapasztalat; 
 • Doktori vagy PhD fokozat megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget igazoló oklevelek másolata;
 • Idegennyelv-ismeret igazolása, mely történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával;
 • A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz;
 • Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Legkorábban 2013. augusztus 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való megjelenést követő 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla nyújt a 23/522-300/222.m. telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot mellékletekkel együtt, postai úton, három nyomtatott példányban kérjük benyújtani Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének (2030 Érd, Alsó u.1.), valamint elektronikus úton Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető részére az jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-21281/2013., valamint a munkakör megnevezését: „múzeumigazgató”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően, a bizottság javaslata alapján a végleges döntést a Közgyűlés hozza meg. Az országos szakmúzeum vezetőjének megbízásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.nki.gov.hu honlapon: 2013. április 15.

Érdi Újság: 2013. április 18.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria