erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére
2017.01.06. péntek 10:34

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására.

Ellátandó feladatkör: Érd Megyei Jogú Város 4. számú (betöltetlen) házi gyermekorvosi körzetének ellátása területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti szolgálatot gazdasági társaság működteti.

A feladat ellátásának helye: 2030 Érd, Bagoly u. 47. sz. alatti rendelő

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata a 241/2016. (XI.24.) határozattal döntött az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti ingatlanon új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó célokmányt elfogadásáról, amely épületben elhelyezésre kerül majd a házi gyermekorvosi rendelő. A megvalósulás tervezett időpontja 2018. év.

A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés öt éves időtartamra szól, mely kérelemre meghosszabbítható.

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja a rendelő helyiség használatát. A rendelő használatával felmerülő rezsiköltség - a közműszolgáltatókkal kötött szerződés alapján - a praxisjog jogosultját terheli.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázót támogatási szerződés keretében havi 300.000,- Ft támogatásban részesíti egy éven keresztül az OEP finanszírozáson felül. A nyertes pályázó a támogatás összegét a praxis működtetésére, eszközök, berendezések, műszerek beszerzésére használhatja fel.

Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte:

-          csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés;

-          büntetlen előélet;

-          cselekvőképesség;

-          magyar állampolgárság;

-          Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

-   iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata;

-  egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már rendelkeznie kell;

-  szakmai önéletrajz;

-  nyilatkozat a praxis vállalkozási formában történő működtetéséről;

-  Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;

-  a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;

- a pályázó nyilatkozata, hogy praxisengedéllyel nem rendelkezik. Amennyiben a pályázó rendelkezik praxisengedéllyel, akkor a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő Közgyűlés ülése.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek címezve (2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi körzet pályázat”.

A jogviszony kezdete: A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda irodavezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06-23-522-318 telefonszámon munkaidőben, vagy a 06-30-449-0881 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.oali.hu

- Érdi Újság

- Egészségügyi Közlöny

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.11. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria