erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás - Érd, Erika u. 6. szám alatti 22284/2 hrsz.-ú, 2240 m2 összterületű, ingatlan-nyilvántartás szerint kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan hasznosítása
2017.07.11. kedd 14:39

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kiíró megnevezése, székhelye: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

2030 Érd, Alsó utca 1-3. (a továbbiakban: kiíró)

 

Pályázat tárgya: Érd, Erika u. 6. szám alatti 22284/2 hrsz.-ú, 2240 m2 összterületű, ingatlan-nyilvántartás szerint kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan hasznosítása.

 

Az ingatlan adatai:

 Ingatlan-nyilvántartás szerint: kivett, beépítetlen terület

Területe: 2240 m2, bekerített, közművek az utcáról –saját költségen, későbbi kártalanítási, kártérítési igény nélkül- beköthetők.

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat szerint Vt-3 településközponti vegyes övezeti besorolású. A HÉSZ 32.§ (2) bekezdése szerint az elhelyezhető funkciók köre:

„ (2)A településközpont terület övezetében elhelyezhető épület- a lakó rendeltetésen kívül

a) igazgatási, iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató – a 31.§ (5) a)-c) területek kivételével ipari szolgáltató is,

c) vendéglátó, szállás jellegű,

d) kézműipari,

e) hiteli, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

f) kulturális, közösségi szórakoztató,

g) sport

rendeltetést is tartalmazhat.”

 

A Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj:

A bérleti díj: minimum 120.000.-Ft/hó+ÁFA.

A kaució összege: 240.000,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni az Önkormányzat 12001008-00209494-00100001 számú egyszámlájára.

 

Ingatlanhasználat feltételei, fizetési mód:

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a hasznosítás részletes leírását. Hasznosítás esetén az ingatlanon állandó jellegű épület nem létesíthető, vagy a pályázó vállalja, hogy a bérleti jogviszony megszűnésével, a létesített épületet, építményt – kártérítési, kártalanítási igény nélkül- elbontja.

A hiányzó közműveket, bérlő saját költségén, későbbi kártérítési, kártalanítási igény benyújtása nélkül, kiépítheti.

 

A bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő: 90 nap. A bérleti díj megfizetése havonta, a kiállított számlán szereplő határidőben történik.

 

 

Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Ügyfélszolgálati Iroda (Érd, Alsó utca 3. sz. alatti Polgárok Háza).

A pályázatokat zárt borítékban, egy példányban, személyesen, vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Ingatlanhasznosítás - Érd, Erika u. 6.”

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlattevő nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, telefaxszámát,

b) az ajánlattevő rövid bemutatását, tevékenységét,

c) a megajánlott vételár, vagy ellenszolgáltatás összegét,

d) az ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját,

e) a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot.

 

Amennyiben az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, illetve a nyilvántartásba vételről szóló okiratot, az aláírásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát, amennyiben ilyenre kötelezett.

 

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vállalkozói engedélyének hiteles másolatát.

 

Amennyiben az ajánlattevő természetes személy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő személyi adatait.

 

A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást és meg kell jelölniük a meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét és a konzorciumi tagokra vonatkozó cégkivonatot, aláírási címpéldányt.

 

A pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázatában nyilatkozik arról, hogy a pályázati kiírásnak megfelel, nyilatkozik továbbá arról, hogy neki, és nem természetes személy pályázónál az érdekeltségi körébe tartozó más személynek sem áll fenn tartozása az önkormányzattal vagy adóhatósággal szemben. A Pályázathoz csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolásokat is.  (NAV, Önkormányzat)

 

A Kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

 

Pályázat beérkezésének határideje: 2017. augusztus 14-én, hétfőn 16 óráig.

 

Pályázattal kapcsolatos információ:

A pontos információ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoportjánál a 06-23-522-362, és a városi Főépítésznél a 06-23/522-396-os telefonszámon szerezhető be.

 

Pályázat eredménytelenné nyilvánítása:

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.

 

Pályázatok felbontásának ideje és helyszíne:

2017. augusztus 17-én 10 óra

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1. II. emeleti tárgyaló

 

Apályázat elbírálásának menete:

A pályázatok felbontásával egyidejűleg Értékelő Bizottság véleményezi a pályázatokat, és javaslatot tesz tulajdonosi döntéshozatalra a kiíró felé. A Közgyűlés az értékelést követő legközelebbi ülésén bírálja el a pályázatokat.

Több jelentkező esetén előnyt élvez a magasabb bérleti díjat felajánló pályázó. Amennyiben a felajánlott bérleti díj megegyezik, előnyt élvez az, aki több munkaerő foglalkoztatásával járó hasznosítási pályázatot nyújtott be.

 

Eredményhirdetés módja: a Közgyűlés döntését követő 8 napon belül írásban történik.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria