erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás - kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására
2015.08.04. kedd 09:37

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet az alábbi feltételek szerint:

1.  A közszolgáltatás működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

2. A közszolgáltató feladata:

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett ellátása kiterjed a lakosság és a nem természetes személyek tulajdonát képező lakás célú és más helyiségben épülő, vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a tartalékkéményt is -, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására, égéstermék összetételének vizsgálatára, CO jelzők ellenőrzésére és szakvélemény adására.

A kéményseprő körzetekben a szolgáltató a 63/2012.(XII.11.) BM. rendeletben meghatározott feladatok teljes körét, valamennyi tulajdonos tekintetében köteles ellátni.

3.      Pályázati feltételek:

A pályázati eljárásban csak olyan szolgáltató vehet részt, aki/amely érvényes cégbejegyzéssel rendelkezik vagy szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, és megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, valamint

 

•      a szolgáltatás tényleges ellátására büntetlen előéletű és szakirányú szakképesítéssel rendelkező alkalmazottakat foglalkoztat,

•      rendelkezik a feladat biztonságos és szakszerű ellátásával arányban álló szakemberlétszámmal és technikai felszereltséggel,

•      a szolgáltatás megkezdésekor tulajdonában, bérleményében olyan érdi telephely van, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközök és berendezések tárolására,

•      a szolgáltatást végző személyeknek munkavégzésük során kéményseprő formaruhát és egyéni védőfelszerelést biztosít,

•      vállalja ügyfélfogadás tartását, pályázatában bemutatja annak helyét és gyakoriságát,

•      vállalja a szolgáltatás ellátásához szükséges nyilvántartási rendszer létrehozását, kezelését,

•      megfelelő referenciával rendelkezik, amely biztosítja, hogy a teljes körű szolgáltatási feladatot felelősséggel a kiírt időtartamon belül képes ellátni,

•      Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületi tagsággal rendelkezik,

•      a kéményseprő-ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik,

•      vállalja, hogy a tevékenységét a 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletben megállapított díjtételek alapján végzi,

•     nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.

.

4.   Szerződéskötési határidő:

A pályázat elbírálását követő 30 napon belül a nyertes pályázóval a közszolgáltatás elvégzésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5 éves időtartamra szerződést köt.

5.   A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

· cégbírósági végzés másolatát, az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló elektronikus levél kinyomtatott példányát vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából lekért adatszolgáltatás kinyomtatott példányát vagy a vállalkozói igazolvány másolatát,

· a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületi tagságról szóló igazolást,

· szakemberlétszám és technikai felszereltség bemutatását, szakirányú képesítést igazoló okirat másolatát,

· az ügyfélfogadásra és az eszközök, felszerelések tárolására alkalmas telephely bemutatását, vagy annak igazolását, hogy a szolgáltatás megkezdésekor tulajdonában, bérleményében ennek megfelelő telephely fog a rendelkezésre állni,

· a pályázó nyilatkozatát a közszolgáltatás teljes körű ellátásának vállalásáról,

· referenciák ismertetését, amelyek tartalmazzák a szolgáltatást igénybe vevő által kiadott igazolást a teljesítés minőségéről,

· ügyfélfogadás tartása helyének és gyakoriságának bemutatását,

· a szolgáltatás ellátásához szükséges nyilvántartási rendszer bemutatását,

· kéményseprő- ipari tevékenységre kötött felelősségbiztosítás meglétének igazolását,

· nyilatkozatot annak a vállalásáról, hogy a tevékenységét 2015. évben a 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletben megállapított díjtételek alapján végzi.

6. A pályázat benyújtásának ideje, helye, módja:

 

A pályázatok benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2015. október 15., 16,00 óra

A pályázatokat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (2030 Érd, Alsó u. 1-3,), Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere címzéssel kell benyújtani. A pályázatokat zárt borítékban, a „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás – pályázat” feltüntetésével kérjük benyújtani.

A pályázat felbontásának ideje: A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság október havi rendes ülésének időpontja

 

7. A pályázatok elbírálásának időpontja, szempontjai:

A pályázatok elbírálásának időpontja: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. november havi rendes ülése

A kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó pályázóval köt szerződést (többek között: a közszolgáltatási díj hatályos önkormányzati rendelet szerinti vállalása, szakemberlétszám, szakmai felkészültség, referenciák), azzal, hogy a pályázat elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki igazolja köztartozásmentességét.

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

 

· a pályázó nem jogosult a közszolgáltatás ellátására,

· azt a pályázat benyújtására meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,

· az nem felel meg e pályázati kiírásban meghatározottaknak.

 

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa!

A pályázati eljárásról felvilágosítást ad: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, tel.: 06 23/ 522-391

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria