erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás - Szepes Gyula Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztásának betöltésére
2015.07.04. szombat 00:06

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet a

 

Szepes Gyula Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztásának betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.


A munkakör megnevezése: Közművelődési szakember II.

 

A vezetői megbízás időtartama: 2015. október 1-től 2020. szeptember 30-ig.

 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Alsó u. 9.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása;
 • Annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális hagyományokra;
 • Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • Együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal;
 • Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
 • Öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése;
 • A szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása;
 • A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott közművelődési program alapján történő feladatellátás.
 • Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • A munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

 

 

 

A pályázat elnyerésének feltételei:

 

 • Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
 • Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek, vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat;
 • Kiemelkedő közművelődési tevékenység;
 • Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • A beosztásellátásához szükséges magyar nyelvtudás;
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakirányú egyetemi végzettség;
 • Intézményvezetői tapasztalat;
 • Angol vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • Szakmai önéletrajz;
 • A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégezését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve jogszabályi mentesülés esetén a mentsülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata;
 • Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

 

A megbízás kezdő időpontja:

2015. október 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

2015. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla közművelődési referens nyújt a 23/522-349 telefonszámon.

 

 

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, három nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani, postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestercímére (2030 Érd, Alsó u. 1.), elektronikus úton Körmöczi Józsefné részére a jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/33635/2015., valamint a pályázat megnevezését: közművelődési intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának rendje: Pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága személyesen is meghallgatja a pályázót. A szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Köznevelési és Művelődési Bizottság javaslatára a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptemberi rendes ülése.


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria