erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat csoportvezetői munkakör betöltésére - Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
2016.11.02. szerda 08:16

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

Csoportvezetői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 14. és 32. pont. 

Ellátandó feladatok:

· Városfejlesztési, beruházási feladatokkal kapcsolatos egyeztetés, közreműködés;

· közledekési,- útügyi és forgalomtechnikai feladatok végrehajtásának koordinálása;

· vízügyi igazgatási feladatokkal kapcsolatos döntés előkészítésben közreműködés;

· az iroda feladatkörével kapcsolatos közgyűlési és bizottsági előterjesztések, döntések előkészítése, döntések végrehajtásában való közreműködés;

·  önkormányzati beruházással kapcsolatos projekt adatlapok folyamatos vezetése,

· az iroda feladatkörébe tartozó városi beruházások, fejlesztések, pályáztatások előkészítésben, lebonyolításban közreműködés; beszerzések során az igényfelmérés, piackutatás, becsérték megállapítás feladatainak ellátása, szerződések előkészítése; közbeszerzési eljárás esetén együttműködés az eljárásban résztvevőkkel;

·  az önkormányzati költségvetési rendelet tervezéséhez, az iroda feladatkörét érintő részletes költségvetési javaslat készítése;

· az önkormányzati tulajdonú forgalomképes vagyonelemek, önkormányzati intézmények vagyonüzemeltetési, állagmegőrzési, karbantartási feladatai.

  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az ellátandó feladatoknál kerül feltüntetésre

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·         Magyar állampolgárság,

·         Cselekvőképesség,

·         Büntetlen előélet,

·    Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy

· Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga;

·   vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Vagyonüzemeltetési feladatok ellátásában szerzett gyakorlat

·         Hatósági feladatok ellátásában való gyakorlat

·         közigazgatásban hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat 

Elvárt kompetenciák:

·         Rendszerezett problémamegoldás,

·         Objektivitás,

·         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

·         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

·         Végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth-Szulimán Tibor nyújt, a 06-23-522-300/276-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

· Postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/934/23/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Városfejlesztési és Városüzemeltetési csoportvezető. 

· Személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·  www.kozigallas.hu – 2016. november 02.

· Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

· A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

·  A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

·  Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.”

· Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”
Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria