erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás - Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda csoportvezetői munkakör betöltésére
2017.02.07. kedd 00:23

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

Csoportvezetői

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 14. és 32. pont.

 

Ellátandó feladatok:

·         Városfejlesztési, beruházási feladatokkal kapcsolatos egyeztetés, közreműködés;

·         közlekedési,- útügyi és forgalomtechnikai feladatok végrehajtásának koordinálása;

·         vízügyi igazgatási feladatokkal kapcsolatos döntés előkészítésben közreműködés;

·         az iroda feladatkörével kapcsolatos közgyűlési és bizottsági előterjesztések, döntések előkészítése, döntések végrehajtásában való közreműködés;

·         önkormányzati beruházással kapcsolatos projekt adatlapok folyamatos vezetése,

·         az iroda feladatkörébe tartozó városi beruházások, fejlesztések, pályáztatások előkészítésben, lebonyolításban közreműködés; beszerzések során az igényfelmérés, piackutatás, becsérték megállapítás feladatainak ellátása, szerződések előkészítése; közbeszerzési eljárás esetén együttműködés az eljárásban résztvevőkkel;

·         az önkormányzati költségvetési rendelet tervezéséhez, az iroda feladatkörét érintő részletes költségvetési javaslat készítése;

·         az önkormányzati tulajdonú forgalomképes vagyonelemek, önkormányzati intézmények vagyonüzemeltetési, állagmegőrzési, karbantartási feladatai.

 

 

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál kerül feltüntetésre

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·         Magyar állampolgárság,

·         Cselekvőképesség,

·         Büntetlen előélet,

·         Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy

·         Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga;

·         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Vagyonüzemeltetési feladatok ellátásában szerzett gyakorlat

·         Hatósági feladatok ellátásában való gyakorlat

·         közigazgatásban hasonló területen szerzett vezetői gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

·         Rendszerezett problémamegoldás,

·         Objektivitás,

·         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

·         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

·         Végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március. 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zoltán nyújt, a 06-23-522-300/276. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/            /2017. , valamint a munkakör megnevezését: Csoportvezető. [MB1] 

·         Személyesen: dr. Kertész Orsolya, Bartos Beatrix, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1 . [MB2] 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·         www.erd.hu – 2017. február 07.

·         Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

·         A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

·         A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

·         Kttv. 129. § (2) bekezdése: „Vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező kormánytisztviselő kaphat.”

·         Kttv. 129. § (3) bekezdése: „A (2) bekezdéstől eltérően, ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztviselő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tennie. Ha a szakvizsga kötelezettségét e határidőn belül a kormánytisztviselő számára felróható okból elmulasztja, kormányzati szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik. A közigazgatási szakvizsga letételére nyitva álló határidőbe nem számít bele a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság vagy a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó kiküldetés időtartama.”

 


 [MB1]

 [MB2]

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria