erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás - Építéshatósági Ügyintéző munkakör betöltésére
2015.07.24. péntek 00:27

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosság – Szolgálati Iroda,

Építéshatósági Csoport
Építéshatósági Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 15. a) pont szerinti feladatok ellátása

Ellátandó feladatok:

- Ellátja az általános építéshatósági feladatokat, így különösen:

- Ellátja az építési-, az összevont-, a bontási-, a használatbavételi, a fennmaradási engedélyezési eljárással, az engedély hatályának meghosszabbítása, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezéssel, továbbá a használatbavétel, a jogutódlás, a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétellel kapcsolatos építéshatósági feladatokat, gondoskodik a szakhatóságok megkereséséről, a helyszíni szemlék lebonyolításáról, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági határozatok és végzések szabályszerű előkészítéséről, végrehajtásáról

- Ellátja a telekalakítási ügyekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokat

- Ellátja a hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások kiadásával kapcsolatos feladatokat.

- Az engedélyezési eljárással összefüggő kötelezési és ellenőrzési feladatai során gondoskodik az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelmények érvényre juttatásáról, a helyi építési szabályzatban foglalt rendelkezések betartásáról.

- Építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- építéshatósági ügyintéző- döntés előkészítő munkakör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadó.

Pályázati feltételek:

§  Magyar állampolgárság,

§  Cselekvőképesség,

§  Büntetlen előélet,

§  egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség,

§  főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány)

§  vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy  ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

§  vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerezett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Államigazgatásban, építésügyi hatósági területen eltöltött gyakorlat

§ Közigazgatási szakvizsga

§ Informatikai ismeretek

§ Építésügyi vizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Rendszerezett problémamegoldás,

§         Objektivitás,

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,

§ végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. augusztus 19.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohos Gáborné Építéshatósági Csoportvezető nyújt, a 23/522-390-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2939/8/2015 , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző

Személyesen: dr. Kertész Orsolya Személyzeti Csoport, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§  www.erd.hu – 2015. július 24.

§  Érdi Újság – 2015. július 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

§ A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

  •  A kinevezés határozott időre – GYED, GYES-en lévő kolléga távollétének idejére -szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria