erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázati felhívás Média Alapra
2010.04.16. péntek 11:29

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága a 122/2007. (IV.19.)KGY. számú határozatban foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében meghatározott Média Alapra.

A Média Alap célja a helyi írott és elektronikus sajtó társadalmi szerepvállalásának elősegítése, növelése, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása. A közszolgáltatás minőségének további javítása, a versenyhelyzet erősítése a helyi médiák támogatásával. Ennek érdekében kívánja támogatni az Önkormányzat közigazgatási területén működő, valamint ezen túl az Önkormányzat céljait elősegítő kiadókat és műsorszolgáltatókat.

Támogatásban részesíthetők köre:

A Média Alapra pályázhatnak mindazon írott és elektronikus sajtó szervezetei, amelyek a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény és a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény hatálya alá tartoznak, valamint:

 • Az Önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve működnek és Érd céljainak megfelelő tartalmisággal jelennek meg
 • Az Önkormányzat közigazgatási területén kívül legalább egy éve működnek, de Érd céljainak megfelelő tartalmisággal jelennek meg.

Támogatásban részesíthető mindazon természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi   személyiséggel  nem rendelkező társasága, továbbá lapkiadói tevékenységre jogosult szervezet, mely az írott sajtó tekintetében időszaki lap kiadója, és a  12/1986.(IV.22.) számú MT rendelet 4/A.§-a alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásba vett, továbbá a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény alapján műsorszolgáltatónak minősül.

Jelen pályázati kiírás alapján nem részesíthetők támogatásban azon szervezetek, melyek közvetlen költségvetési támogatásban részesülnek Érd Megyei Jogú Város költségvetéséből.

Támogatás kérhető:

 • Sajtótermékek, időszaki lapok kiadására
 • Rádió és televízió műsorok készítésére

Az elbírálás szempontjai:

 • A pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek
 • A pályázó eddigi szakmai munkája
 • A költségvetés megalapozottsága, realitása
 • A pályázatban foglaltak szakmai megalapozottsága: céljának, tartalmának kidolgozottsága, értéke, tárgyilagos, pártatlan, tényszerű és időszerű, sokoldalúan megfogalmazott tartalmak és vizuális megjelenés.

Előnyben részesülnek:

 • Azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.
 • Azok a pályázati programok, melyek a közszolgálatiság elvét helyezik előtérbe.

A pályázathoz csatolni kell:

 • Pályázati adatlapot
 • Az eddigi tevékenység leírását
 • A tervezett tevékenység részletes bemutatását
 • A tervezett tevékenység részletes költségvetését
 • Köztartozás fenn nem állását, vagy folyamatos törlesztését igazoló 60 napnál nem régebbi nyilatkozatokat (APEH, VPOP, helyi önkormányzat) (jogi személy esetén)
 • Cégbírósági bejegyzés másolatát (jogi személy esetén)
 • nyilatkozatot arról, hogy a „de minimis” támogatás összege a támogatási döntést megelőző három pénzügyi évben nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.
 • Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A pályázat benyújtási határideje: 2010. május 17.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. május 30.

A pályázati program megvalósítási határideje 2011. május 31.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján  kell leadni egy példányban. (Érd, Alsó u. 3., I.em. 110.sz.)

Pályázni csak formanyomtatványon lehet, ami a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján vehető át, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatott  a támogatás összegének felhasználásáról köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, mely benyújtásának határideje a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap, de legkésőbb 2011. június 30.

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a támogatott szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról nem számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetni.

A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.

Pályázati adatlap

Nyilatkozat "de minimis" támogatásról

Nyilatkozat - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Közzétételi kérelem- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (1.) bekezdés szerinti érintettségről

 

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria