erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat - Érd MJV Intézményi Gondnokság gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
2015.07.11. szombat 00:59

Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érd MJV Intézményi Gondnokság

gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Intézményi Gondnokság, valamint a hozzá rendelt önállóan működő intézmények vonatkozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola,

§         368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti: felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői - , vagy

§         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerezett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie,

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3 éves szakmai tapasztalat,

§         magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

§         szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

§         cselekvőképesség,

§         büntetlen előélet.

§         magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,

§         KIR program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajzot,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

§         Iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát,

§         A nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolatát,

§         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         A pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabóné Matics Zsuzsanna nyújt, a 06-23-521-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/33818/2015 , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető.[MB1] 

§ Személyesen: dr. Kertész Orsolya - személyzeti csoportvezető, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. I 116.[MB2] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat postai úton, a mellékletekkel együtt 3 nyomtatott példányban kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.erd.hu - 2015. július 11.

§ Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg. Közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel, határozatlan időre szól.


 


Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria