erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat Pumukli Német nemzetiségi Óvoda intézményvezető beosztás ellátására
2016.04.18. hétfő 01:26

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. augusztus 16-tól 2021. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Riminyáki út 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a jogszabályokban előírt munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

§         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

§         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

§         cselekvőképesség, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Intézményvezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program,

§         a végzettséget szakképesítést tanúsító okiratok egyszerű másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

§   hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

§         nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,

§         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszes Mária nyújt, a 30/336-4004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/934/8/2016 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus, intézményvezetői megbízással.[MB1] 

vagy

§ Elektronikus úton Nagy Nikoletta részére a nnagy@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat elbírálásának határideje: Legkésőbb a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése szerinti véleményezési határidő lejártát követő harmincadik nap utáni első testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.erd.hu - 2016. április 18.

§ Érdi Újság

§ Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. május

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot mellékletekkel együtt kettő nyomtatott példányban kérjük benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria