erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
SPORTEGYESÜLETI PÁLYÁZAT
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Sportegyesületi, sportszervezeti pályázat - 2009.
2009.03.19. csütörtök 13:57

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Sport és Ifjúsági Bizottsága a helyi sportról és sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) KGY. rendelet alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek és sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.

Támogatásra fordítható pénzkeret a mindenkori éves költségvetésben kerül meghatározásra, amely nem tartalmazza a pálya-fenntartási költségeket.

Pályázati adatlap

Pályázat célja: a városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

 

Pályázatot nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott és érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek, sportvállalkozások, sportszövetségek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-         a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét,

-         a sportolók létszámát,

-         a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét),  sportszakmai adatait,

-         a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját,

-         az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát,

-         a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát,

-         az igényelt támogatás nagyságát;

-         a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,

-         egyéb támogatásokat.

 

Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, és nincs lejárt köztartozása, illetve köztartozását folyamatosan az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti, és ezt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága területileg illetékes városi vagy megyei szervezete által hatvan napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja.

 

A sportszervezet köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati támogatás felhasználásának módját, mely összeg más célra nem használható fel.

 

A pályázathoz csatolni kell a pályázó szervezet alapító okiratát, a szervezet sportban elért eredményeit, a tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát.

A támogatást igénylő szervezet önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén köteles az ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.

Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladat meghatározással igényelhető.

Az előző évi mérlegben a városi támogatáson felül megjelenő saját egyéni bevétel képezi a tárgy évi városi támogatás 20 %-os alapját.

Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények teljesítése esetén igényelhető:

Az igénylő

a) Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek, illetve területi szakszövetségek egyikének tagja  és/vagy  az általuk kiírt versenyrendszerben szerepel,

b) az általa használt - önkormányzati tulajdonban és szervezeti kezelésben lévő - sportlétesítményeken, legfeljebb önköltséges térítés ellenében, alapvető sporteszközeik rendelkezésre bocsátásával biztosítja a lakosság tömegsportjának feltételeit.

 

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Sport és Ifjúsági Bizottság címére, a Humánpolitikai Irodára leadni zárt borítékban, 1 példányban.

 

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Sport és Ifjúsági Bizottsága véleményezi és dönt a támogatás mértékéről.

  A pályázatok benyújtási határideje: 2009. április  10. déli 12 óra Elbírálás: 30 napon belül

 

A pályázók a döntést követően írásos értesítést kapnak.

A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban közzétételre kerül.

Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az önkormányzat szerződést köt a pályázókkal a 12/2007. (III.26.) számú rendelet, 2. sz. melléklet (Támogatási keretszerződés) szerint. A támogatás felhasználását, a program megvalósítását a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.

 

A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb 2010. év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.

 

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat teljesítésének elmaradása esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni.

 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense és a Humánpolitikai Iroda munkatársai adnak.

A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján (Érd, Alsó u. 3. 110. szoba) vehetők át, vagy letölthetők a honlapról.

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

SPORT ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.18. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.27. szombat 15:00
Szepes Gyula Művelődési Központ (2030 Érd, Alsó utca 9.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria