erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat Művelődési Központ igazgatói álláshelyre
2015.04.13. hétfő 08:00

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szepes Gyula Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. június 1-től 2020. május 31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása; Annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális hagyományokra; Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel; Együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal; Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása; Öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése; A szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása; A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott közművelődési program alapján történő feladatellátás. Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása; A munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben. A munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben;

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) az annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet előírásai rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§       Főiskola, Közművelődési végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§  Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő közművelődési feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat

§    Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

§         A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

§     Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

§         Kiemelkedő közművelődési tevékenység,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szakirányú egyetemi végzettség,

§         Intézményvezetői tapasztalat.

§         Angol vagy német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§    A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         A végzettséget igazoló oklevelek egyszerű másolata,

§        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

§         Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla, közművelődési referens nyújt, a 23/522-349 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§    Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2939/4/2015 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

§     Elektronikus úton Körmöczi Józsefné részére a jkormoczi@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást és véleményezést követően Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága személyesen is meghallgatja, majd véleményét mérlegelve, a Köznevelési és Művelődési Bizottság javaslatára a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg a pályázati határidő lejártát követő első ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kozigallas.hu - 2015. április 13.

§         Érdi Újság - 2015. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: pályázatot mellékletekkel együtt, három nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria