erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
- Pályázatok, álláshirdetések
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pályázat - Szepes Gyula Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
2016.02.05. péntek 11:51

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szepes Gyula Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. május 02-től 2021. május 01-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

§ A fenntartó önkormányzat kulturális stratégiájának, közművelődési koncepciójának végrehajtása, fejlesztési javaslatok kidolgozása; § Annak biztosítása, hogy a közművelődési intézmény az alábbi feladatokat magas színvonalon ellássa: a város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös tekintettel a nemzetiségi kulturális hagyományokra; § Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel; § Együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal; § Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása; § Öntevékeny, önképző tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése; § A szabadidő értékes, tartalmas, színvonalas eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása; § A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott közművelődési program alapján történő feladatellátás; § Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása; § A munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint az Érd MJV fenntartásában működő Közművelődési és Közgyűjteményi Intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) Önki rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, § Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; § Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek, vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben eltöltött legalább öt éves szakmai gyakorlat; § Kiemelkedő közművelődési tevékenység; § Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt; § A beosztás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás; § Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Szakirányú egyetemi végzettség

§         Intézményvezetői tapasztalat

§         Angol, vagy német nyelvből társalgási színtű nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata;

§         A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;

§         Szakmai önéletrajz;

§         A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégezését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve jogszabályi mentesülés esetén a mentsülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata;

§         Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel;

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;

§         Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

§         Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla nyújt, a 23/522-349 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/934/2/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Közművelődési szakember.[MB1] 

§ Elektronikus úton Körmöczi Józsefné részére a jkormoczi@erd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázót a határidő lejártát követő 21 napon belül kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően Érd MJV Önk. Köznev. és Műv. Biz. személyesen is meghallgatja a pályázót. A szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Köznev. és Műv. Biz. javaslatára a végleges döntést Érd MJV KGY hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.erd.hu - 2016. február 5.

§ Érdi Újság - 2016. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot mellékletekkel együtt, három nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani. A végleges döntést Érd MJV Közgyűlése hozza meg a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

 


 [MB1]

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria