erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
A 2009-2010-es tanév eseményei képekben /archív/
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
"A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni"
2009.09.14. hétfő 11:42

A 2009-2010-es tanév mottója és főbb feladatai:

---A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni ---                                         

                                               /Kosztolányi Dezső/

                                                                                                           

 Feladatok és tervek:

 

Az értelmileg akadályozott (imbecillis) tanulók integrált oktatásának megszüntetése, külön csoportban történő oktatásának megszervezése az előző év tapasztalatai alapján.Az új csoport működésének rendszeres nyomon követése.

 • Az elmúlt évben bevezetett ÖKO program folytatása. Környezettudatos nevelés.
 • Komplex művészeti nevelés az ének és rajz órákon.
 • Felkészülés a házi tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre.
 • Magatartási verseny megreformálása, a motiváció növelése.
 • Ügyeleti rendszer (felnőtt és tanulói) kialakítása.
 • Iskolai dokumentumokban történő változások nyomon követése, változtatások megtétele.
 • MIP feladatainak végrehajtása (küldetésnyilatkozat, jövőkép).
 • Rajzpályázat meghirdetése (egészséges hét keretében).
 • Városi szinten meg kell hirdetni a havi egy alkalommal tartandó pedagógiai műhely programsorozatát.    

Témák:           

o       Autizmus.

o       fülhegyező gyakorlatok.

o       kompetencia alapú oktatás.

o       Lovasterápia.

o       Mozgásterápiák.

o       Meixner-módszer használata a mindennapokban.

o       lelki egészségvédelem, a kiégés elkerülése.

o       integráció-szegregáció vitafórum.

o       pedagógus-napi beszélgetés.

 

 • Belső továbbképzés: „Észkerékkapcsoló” agytorna. (Egyszerű gyakorlatok a teljes aggyal tanulás elsajátításához).
 • Egységes szempontrendszer szerinti napközis foglalkozási tervek készítése. Napközis munka erősítése, gyermekbarát programok szervezése.
 • Érdi közintézményekkel szoros kapcsolattartás, rendezvényeken való részvétel.
 • A városi, megyei versenyeken részvétel.
 • Nyílt nap: ősszel, tavasszal.
 • Az SZMK módosítása az új Alapító Okirat tükrében.
 • A nyerte városi pályázatok megvalósítása.
 • Az „Iskola Rendőre” program folytatása.
 • Katasztrófavédelmi prevenciós előadások megszervezése: felső tagozaton, osztályszinten.
 • Iskolai dokumentumok pontos vezetése továbbra is, felkészülés a városi és OKÉV ellenőrzésre.
 • Igazgatóválasztás előkészítése, lebonyolítása.
 • Könyvtári dokumentumok számítógép-programra tétele.
 • Testületi kulturális programok (színház).

 

1.   1.   Alsó tagozatos munkaközösség-vezető munkaterve.

 

1.   2.   Felső tagozatos munkaközösség-vezető munkaterve.

 

2.   Személyi változások.

 

    Az engedélyezett álláshelyek száma:  (18,5)                

    19       pedagógus

    6        gyermekfelügyelő

    4,5      technikai

    Összes engedélyezett álláshely:                              29,5

 

A takarítási munkát egy fő segíti, aki az „Út a munkába” program keretében került iskolánkba.

Új, régi kolleganőnk: Hímer Miklósné.

Az első félévben GYES-ről visszatérő: Hajsúné Tótfalusi Krisztina. A helyettesítő kolleganője: Martonné Szécsényi Emília munkaviszonya a GYES-es kolleganő visszajövetele után lejár.

Nyugdíjazását kérte Monosné Zsoldos Zsuzsanna takarítónő.

Tartósan távol levő dolgozóink (GYES/GYED-en): Stencingerné Maigut Orsolya és Végné Fenyves Szilvia.

 

Pályázatokról:

 

 A négy nyertes városi pályázat a következő:

1.  Tóthné Takács Krisztina: „Környezettudatosságra nevelés biokert létrehozásával”,

     Az összeg: 350.000,- Ft.

2.  Tóthné Takács Krisztina: Komolyzenei kalandozások”,

                 Az összeg: 80.000,- Ft.

3.  Losits Géza: „Egészséges hét”.

                 Az összeg: 360.000,- Ft.

4.  Losits Géza: „Komplex hagyományteremtő labdaügyességi tízpróba”.

                 összeg: 100.000,- Ft.

 • A PMÖ pályázat sajnos nem nyert.
 • A Csuka Zoltán Városi Könyvtár, a Batthyány Iskola és a Móra Iskola közös pályázata nyert. Részletekről még nem tudunk.

 

Tárgyi változások:

 

Az előző években megszokott módon intézményünkben az égető munkák felmérése megtörtént, de elvégzésük nem. Ennek ellenére a tornaszoba megszépült, a járda javítása hamarosan meg fog történni.

Új gépek vásárlására kerül sor a nyár folyamán: sövényvágó, fúró és folyamatban van fűkasza beszerzése.

Mindent elkövetünk, hogy a Csóka u 7./A. szám alatti épületet visszakapjuk, mely már egy éve üresen áll. Nagyon helyszűkében vagyunk, a középsúlyos gyerekek csoportját csak a tankonyha helyiségében tudtuk elhelyezni, a védőnői szoba is hiányzik, valamint a szertári eszközöknek sincs helyük. Az egyre súlyosabb gyerekeknek szükségük lenne a fürdőszoba nyújtotta lehetőségek igénybevételére, valamint a fejlesztő szobák használatára.

 

3.  A 2009-2010-es tanév rendje

 

Szorgalmi idő: az elsőtől az utolsó tanítási napig tart.

Első napja: 2009. szeptember 1. (kedd).

Utolsó napja: 2010. június 15. (kedd).

 

A tanítási napok száma: 183 nap.

 

Az első félév: 2010. január 15-ig tart  (január 22-ig az értesítőket ki kell adni).

 

Őszi szünet:   2009. október 26–tól --- október 30-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök),

a szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő).

 

Téli szünet:   2009. december 23-tól --- 2008. december 31-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2009. december 22. (kedd),

A szünet utáni első tanítási nap 2010. január 04. (hétfő).

 

Tavaszi szünet:   2010. április 02-től --- április 06-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 01. (csütörtök),

A szünet utáni első tanítási nap: április 07. (szerda).

 

4. Tantárgyfelosztás, terembeosztás.

 

Oszt:      Osztályfőnök:                 Napk.Csop.vez.               Gy.felügyelő:    

 

Imbi       Molnárné M. Zs.                Martonné Sz.E.                  Martinák O.             

1.          Csuhanicsné B.I.                 Rókás Györgyné                Tóth Sándorné         

2.          Szénási Zoltánné                 Árkai Erika                         Berecki Anita 

3.           Fekete Beáta                     Hímer Miklósné                  Finda Péterné           

4.           Kis Mária                          Hímer Miklósné                  Finda Péterné           

5.          Tóthné Takács K.               Losits Géza                        Csuhanics Sándor     

6.          Rozgonyi Jánosné               Losits Géza                         Csuhanics Sándor     

7.         Tóthné Csehovics M.          Tóth Bernadett                    Ormai Jánosné         

8.         Bedegi Krisztina                  Tóth Bernadett                    Ormai Jánosné   

       

5.   Tisztségviselők megválasztása.

 

·              Alsós munkaközösség-vezető: Csuhanicsné Bakos Ildikó.

·              Felsős munkaközösség-vezető: Tóthné Takács Krisztina.

·              Diákönkormányzat-vezető: Losits Géza.

·              Esélyegyenlőségi felelős: Rozgonyi Jánosné

·              Tankönyv- és honlap-felelős: Szénási Zoltánné.

·              Szertárfelelős: Tóth Bernadett.

·              Ügyeletvezető : Csuhanics Sándor.

·              Reggeli ügyeletes: Tóth Sándorné.

·              Közalkalmazotti tanács vezetője: Tóthné Takács Krisztina.

·              Közalkalmazotti tanács tagjai: Rozgonyi Jánosné, és Sátori Boglárka.

·              Könyvtárfelelős: Tóthné Csehovics Mónika.

·              Pályázatok figyelője: Szénási Zoltánné.

·              ÉFOÉSZ honlap figyelője: Tóth Sándorné.

·              MIP: Bedegi Krisztina és Losits Géza.

·              Faliújság-felelős: a 8. osztálytól csökkenő számsorban az osztályok, havonta más osztály.

 

Szakkörök és vezetőik.

 

·              Ének-zene-tánc-szakkör       vezetője:                      Tóthné Takács Krisztina

·              Sportszakkör                       vezetője:                      Kevereschánné Szabó M.

·              Ügyes kezek szakkör           vezetője                       Bedegi Krisztina

·              Informatika-szakkör vezetője:                                  Tóthné Csehovics Monika

 

6.   Tanítás nélküli napok felosztása.

 

·              DÖK-nap                            1 nap

·              Viszmajor                            2 nap

·              Szakmai nap                         2 nap

 

·              Összesen:                             5 nap

 

7. Munkaterv, feladatterv.

 

Szeptember: A tanév beindítása. Házirend ismertetése. Balesetvédelmi oktatás. A HHH-s nyilatkozatok kiadása, értékelése. Osztályonként szülői munkaközösség megalakítása. Szülői értekezlet (9-én 16 óra). Családlátogatás az új gyerekeknél, új osztálynál. Étkezési díjak befizetése és csekk-bemutatás minden hónap 10-ig (aki nem fizetett, utána már nem étkezhet). Munkatervek, tanmenetek, osztálydekoráció. Faliújság készítését a 8. osztály indítja. Magatartási verseny elindítása. MIP-es program. Állatkerti kirándulás szervezése (Losits G). Naplók megnyitása és vezetése. Rajzpályázat az egészséges hét témában (Csuhanicsné). Pedagógiai műhely (előadás).

 

Október: Anyakönyvek megnyitása (okt. 1-je után) (oszt.főn). Október 6-iki megemlékezés (osztályszinten), (oszt.főn). Október 23-iki megemlékezés, iskolaszinten (Losits G. Rókásné egy film /DVD/ megtekintése). Iskolafogászat (Czirok I.). Egészséges hét (okt.5-6-7-8-9.) délutáni rendezvények (Csuhanicsné + mindenki). Pályaválasztási tanácsadás 7-8. oszt. (osztfőn). Regionális sportdélután 15-én (Kevereschánné). Pedagógiai műhely (előadás).

 

November: Nyílt nap (oszt.főn). Adventi készülődés, igényes ajándékok készítése (napköz.vez). Klubnapközi: péntekenként délután (Tóthné T.K.). Nevelési értekezlet (DBM). Pedagógiai műhely (előadóval).

 

December: Mikulás ünnepség (Szénásiné Berecki A. DÖK) Karácsonyi ünnepség (Rozgonyiné, Tóthné TK.) dekoráció (Bedegi K. Ormainé). Félévi felmérők (oszt.főn.). Pedagógiai műhely előadása (Csuhanicsné B.I.).

 

Január: Farsangi előkészület (napközis cs.v.). Osztályozó vizsgák. Osztályozó értekezlet (S.B.) Félévi értekezlet (S.B.) Szülői értekezlet (jan. második hete) (oszt.főn). Szöveges értékelés az alsó tag. (Szénásiné) Félévi értesítő kiadása. Pedagógiai műhely (előadóval).

 

Február: Tankönyv-rendelés (Szénásiné, SB.) Továbbtanulás/beiskolázás (Bedegi K.). Farsangi ünnepség (DÖK + mindenki). Tanulmányi verseny az első félév anyagából (szaktanárok, TTK.). Pedagógiai műhely előadása. Az igazgatóválasztással kapcsolatos teendők beindítása.

 

Március: Húsvéti előkészületek (klubnapk.). Március 15-ike megünneplése (Kevereschánné, Rozgonyiné). Batthányis sportverseny (Losits G. Kevereschánné Sz.M.) Felkészülés a Móra napokra (Csuhanicsné). Pályázatok figyelése, megírása (Csuhanicsné B.I., Sátori B.). Pedagógiai műhely (Csuhanicsné B.I.).

 

Április: Anyák napjára készülés (klubnapközi) Játékos vetélkedő (Rozgonyiné). Tavaszi nyílt nap. Pedagógiai műhaly (Cs.B.I.).

 

Május: Móra napok (Cs.B.I.+ mindenki). Anyák napi műsor (4. 7. 8. oszt.) Szülői értekezlet (oszt.főn).Gyermek-nap (DÖK). Tanév végi felmérések. Pedagógiai műhely (Cs.B.I.).

 

Június: Osztálykirándulások (egységes napon: oszt.főn.+ napk.nev.) Ballagás (7.,8. oszt.főn.) Bankett (mindenki) Osztályozó értekezlet (D.B.M..) Pedagógus-napi ünnepség (batyus-bál). Tanévzáró értekezlet (D.B.M.).Pedagógus kirándulás.

 

A rászoruló tanulóink részére iskolabuszt vagy /és ingyenes bérletet próbálunk intézni.

Ebben a tanévben minden hónapban óralátogatás lesz, értékeléssel együtt.

Az igazgatóválasztásról a félévi értekezleten lesz szó.

Szeptember 1.-én, kedden: 8 órakor tanévnyitó, majd az 1. 2. 3. óra lesz megtartva, utána hazamennek a tanulók, szerdától órarend szerint folyik a tanítás.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria