erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. március 27.
2013.07.25. csütörtök 10:45

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 27-én megtartott üléséről

 

 

Jelen vannak:  a jelenléti ív szerint 4 fő képviselő:

Papakosztandisz Elena elnök; Joresz Anikó elnökhelyettes, Szopkó Aphrodité és Ajanidisz Pandelisz képviselő tagok

Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, valamint a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Joresz Anikó elnökhelyettest javasolja.

 

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetés módosításának elfogadására

 

2. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetés módosításának elfogadására

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Elmondja, hogy megkapták az önkormányzat közgazdasági irodája által elkészített az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, melyben szerepel az állami támogatás összege, valamint a nemzetiségi önkormányzat pénzmaradványa, melyet ismertet. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

9/2013. (III.27.) számú

h a t á r o z a t

 

 

a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi  költségvetés módosításának elfogadására

 

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

0

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

448

Támogatás

222

222

Költségvetési bevételek összesen:

222

670

 

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

222

670

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

670

 

 

A Görög Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja a 2. számú költségvetés módosítást és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg az elemi költségvetését.

 

Felelős: Papakosztandisz Elena elnök

Határidő: 2013. április 30.

 

Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a következő hónapban hosszabb távon elutazik, de amennyiben adódik valamilyen feladat, jelezte a Polgármesteri Hivatal felé is, hogy az képviselő-testület 3 fővel határozat képes, és az elnökhelyettes látja el a feladatokat. Mivel több kérdés észrevétel hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést.

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 9 óra 15 perckor befejeződött.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria