erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2013. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2013. április 05.
2013.07.25. csütörtök 10:50

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2013. április 5-án megtartott üléséről

 

Jelen vannak:  a jelenléti ív szerint 4 fő képviselő:

Papakosztandisz Elena elnök; Joresz Anikó elnökhelyettes, Szopkó Aphrodité és Ajanidisz Pandelisz képviselő tagok és a mellékelt jelenléti ív alapján megjelentek

Helyszín: Érd, Paris Gyros Étterem

Papakosztandisz Elena elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, valamint a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Ajanidisz Pandelisz képviselő tagot javasolja.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat a Görög nyugdíjasok Tótkomlósi kirándulásához való hozzájárulásra
 2. Javaslat Görög Húsvét közös  megrendezéséről a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzattal, a Fővárosi Önkormányzattal és a XII. kerületi Hegyvidéki Görög Önkormányzattal
 3. Javaslat a Kariatidák Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesület számára hozzájáruláshoz
 4. Javaslat Érd MJV Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására
 5. Javaslat az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Görög nyugdíjasok Tótkomlósi kirándulásához való hozzájárulásra

 

Papakosztandisz Elena elnök: Elmondja, hogy elutazása előtt szeretné, ha még a szükséges döntéseket meg tudnák hozni. Amennyiben ez után ülés összehívására kerül sort, azt Joresz Anikó elnökhelyettes teheti meg, és át is adja a szót az ülés levezetésére, mivel a jegyzőkönyvvel kapcsolatos dokumentációt is Joresz Anikó fogja intézni.

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Üdvözli a megjelenteket. Elmondja, hogy elsőként szeretné ha a Görög nyugdíjasok tótkomlósi kirándulásához járulnának hozzá 10 ezer forinttal, melyre 2013. április 27-én kerülne sor. A kirándulás tulajdonképpen a többük által itt töltött évekre való visszaemlékezést idézi.Felteszi szavazásra a javaslatát.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

11/2013. (IV.05.) számú

h a t á r o z a t

 

a Görög nyugdíjasok Tótkomlósi kirándulásához való hozzájárulásra 

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Görög nyugdíjasok Tótkomlósi kirándulásához 10 ezer forinttal járulnak hozzá, melyre 2013. április 27-én kerül sor.

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Görög Húsvét közös  megrendezéséről a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzattal, a Fővárosi Önkormányzattal és a XII. kerületi Hegyvidéki Görög Önkormányzattal

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Elmondja, hogy idén is szeretnék megrendezni a hagyományőrző Görög húsvéti ünnepségüket május 5-én 11-18 óráig, a Hegyvidéki Gyermek és Ifjúsági Táborban, a vendégeket pedig görög konyhával és zenével várjuk, a gyerekeket pedig szabadtéri játékokat és ajándékokkal lepjük meg, melyre 25 ezer forintot szeretnének elkülöníteni.

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Hozzáteszi, hogy a rendezvényen a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzat és a XII. kerületi Hegyvidéki Görög Önkormányzattal közösen vesznek részt.

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

12/2013. (IV.05.) számú

h a t á r o z a t

 

Görög Húsvét közös  megrendezéséről

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzat és a XII. kerületi Hegyvidéki Görög Önkormányzattal közösen ünnepli a hagyományőrző Görög Húsvétot, melyre 25 ezer forintot különít el. Idén 2013. május 5-én 11-18 óráig rendeznek meg az ünnepséget, helyszíne pedig a Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Tábor, ahol vendégeiket görög konyhával, görög zenével várják, és a gyermekek számára pedig szabadtéri játékokat biztosítanak.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Kariatidák Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesület számára hozzájáruláshoz

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Elmondja, hogy a Kariatidák Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesület számára 30 ezer forintot szeretnének elkülöníteni Nauszába útiköltséghez való hozzájárulásként, 2013. június 30-ára. Görög Nemzetiségű fesztivál, találkozóra kerül sor, ahol görög kórusok, tánc és énekcsoportok lépnek fel. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az elhangzott javaslatot.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

13/2013. (IV.05.) számú

h a t á r o z a t

 

Kariadtidák Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesület számára hozzájárulás

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Kariatidák Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesület számára 30 ezer forintot különít el Nauszába történő utazáshoz való hozzájárulásként, 2013. június 30-ára, ahol Görög Nemzetiségű fesztivál, találkozóra kerül sor, melyen görög kórusok, tánc és énekcsoportok lépnek fel

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd MJV Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Elmondja, hogy a jogszabály változásoknak megfelelően a kiosztott határozati javaslat tartalmazza az együttműködési megállapodásban történő módosításokat, melyet szóban is ismertet, tehát a határidők fognak módosulni. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

14/2013. (IV.05.) számú

h a t á r o z a t

 

Érd MJV Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 167/2012. (V.24.) határozattal elfogadott, az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás III.1. fejezetének 1.3. és 1.4. pontját, valamint V.4. pontját – a megállapodás többi részének változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja:

 

„1.3. A költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az elnök részére legkésőbb október 15. napjáig átadja. A Közgazdasági Iroda a költségvetési koncepció elkészítéséhez segítséget nyújt az elnöknek.

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a képviselő-testületnek október 31-ig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított 3 munkanapon belül, tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.”

 

„4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az Áht. 87. § (2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. félévéről és háromnegyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve október 15-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve október 31-ig”.

Határidő: a megállapodás aláírására – 2012. május 15.

Felelős: Papakosztandisz Elena elnök

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat irodaszer beszerzésére

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat adminisztrációs feladatainak ellátására javasolja, hogy különítsenek el idén is 30 ezer forintot irodaszerre. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.

 

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

15/2013. (IV.05.) számú

h a t á r o z a t

 

irodaszer költségeinek elkülönítésére

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a tárgyévi költségvetéséből 30 ezer forintot különít el a 2013. évre irodaszerek beszerzésére.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Az államháztartásról szóló törvény módosításával változott a költségvetési koncepció benyújtásának, elfogadásának határideje. A következő évi költségvetési koncepciót jelenleg április 30-áig kell a képviselő-testület elé terjeszteni, illetve elfogadni, mely igen nehéznek bizonyul ilyen távlatokban, azonban ismerteti az eddigi évek tapasztalatai során a 2014. évi koncepció tervezetét, melyet feltesz szavazásra.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

16/2013. (IV.05.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat

2014. évi költségvetési koncepciójáról

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

 

Joresz Anikó elnökhelyettes: Mivel több kérdés észrevétel hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést.

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 20 óra 15 perckor befejeződött.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria