erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2010. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv alakuló - 2010. október 14.
2011.09.28. szerda 15:14

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 4 képviselőből 4 fő. Meghívottak: Dr. Csigi Zsolt Helyi Választási Bizottság elnöke, Mádainé dr. Kováts Judit Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese, Segesdi János alpolgármester, Dr. Szabolcs Mária jegyző.

 

NAPIREND:

 

1.      A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről

Megbízólevelek átadása

 

     Előadó: dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke 

 

2.   A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele

 

3.  A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása

 

    4.   A kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:   A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről

Megbízólevelek átadása

               

    Előadó: dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke

 

Dr. Csigi Zsolt: A Helyi Választási Bizottság és a maga nevébe köszöni a megjelenteket a kisebbségi önkormányzatok alakuló ülésén. Elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság egyik első feladata a kisebbségi önkormányzati választások kitűzése volt, mivel városunkban nyolc kisebbség esetében haladta meg a 30 főt a választói jegyzékére felvételüket kérő választópolgárok száma. A választást október 3-ára tűzte ki a Bizottság. E napon külön szavazókörben adhatták le szavazataikat, a magukat bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin vagy szerb kisebbséginek valló magyar állampolgárok.  

A Bizottság a jelölési időszakban folyamatosan vette nyilvántartásba a polgármester- és egyéni képviselő jelöltek mellett az Önök 39 képviselő jelöltjét is. Október 3-án, a választás napján a bizottság megállapította a választás eredményét. Munkájukat folyamatosan segítette a Helyi Választási Iroda vezetője, helyettese és munkatársai, melyet ezúton is megköszön! Ugyancsak köszönet illeti a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. A Helyi Választási Bizottság a beérkezett jegyzőkönyvek alapján állapította meg a választás eredményét. A választás ún. egyéni listás rendszerben zajlott, ami azt jelenti, hogy egy szavazólapon 4 jelöltre lehetett érvényes szavazatot leadni. A kisebbségi önkormányzatok létszáma a törvény módosítása következtében 4 képviselő. Ismerteti a választás eredményét, kérem a megválasztott képviselőket megbízólevelük átvételére.

 

Bolgár kisebbség:   

1. Dr. Matejevszki Aszen                                10 szavazatot

2. Márta Ildikó                                                14 szavazatot

3. Molnárné Jorgova Mária                             8 szavazatot

4. Tanevné Vladova Bojána                             8 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Cigány kisebbség:  

1. Balogh Csaba                                             55 szavazatot,

2. Balogh Gusztáv                                           32 szavazatot,

3. Majsai Ferenc                                             39 szavazatot,

4. Sárközi Lajos                                              16 szavazatot, kapott és lett képviselő.

 

Görög kisebbség:  

1. Ajanidisz Pandelisz                          19 szavazatot,

2. Joresz Anikó                                               20 szavazatot,

3. Szopkó Aphrodité                                       19 szavazatot,

4. Szopkóné Papakosztandisz Eleni                 26 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Horvát kisebbség: 

1. Antunovits Antal                                          67 szavazatot,

2. Piszák Lászlóné                                           60 szavazatot

3. Szabó Marianna                                          63 szavazatot,

4. Weszelovits Istvánné                                   58 szavazatot kapott és lett képviselő

 

Lengyel kisebbség:  

1. Molnárné Sagun Zdzislawa Maria                17 szavazatot,

2. Morvay Malgorzata Rozália             17 szavazatot,

3. Szczerba Krzysztof Piotr                             15 szavazatot,

4. Tanyi Márton                                              18 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Német kisebbség: 

1. Eszes Mária                                                77 szavazatot,

2. Falusiné Matics Zsuzsanna               51 szavazatot,

3. Hazenauer Dániel                                        67 szavazatot,

4. Tölgyesi Ottóné                                           63 szavazatot kapott és lett képviselő. 

 

Ruszin kisebbség:

1. Dr. Hricz Andrea                                        12 szavazatot,

2. Martonosi Tamás                                        12 szavazatot,

3. Németh József                                            10 szavazatot,

4. Szmolárné Nagy Marianna                           10 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Szerb kisebbség:   

1. Csánics Sándor                                           16 szavazatot,

2. Gyukin Szvetozár                                        18 szavazatot,

3. Gyukin Tijana                                              16 szavazatot,

4. Rockov Milán                                             16 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele                                    

 

Dr. Csigi Zsolt: Kérem, hogy az eskütételhez álljanak fel, és mondják utánam az eskü szövegét. Az eskütételt követően kérem, írják alá az Érdi Krónikát.

A Választási Bizottság és saját nevében gratulál, eredményes munkát kíván, melyhez türelmet, kitartást és nagyon jó egészséget.

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők a törvényben előírt esküt letették.

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat ülését a 104. teremben folytatja.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Ajanidisz Pandelisz korelnök: Tisztelt Képviselő-társaim! Köszöntök mindenkit az október 4-én megválasztott Görög Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 4 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, így az alakuló ülés határozatképes. Javaslom, hogy az alakuló ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadjuk el. Kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülés napirendjét 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

 

Ajanidisz Pandelisz: Tisztelt Képviselő-testület! A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének kötelező napirendi pontja az önkormányzat elnökének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az önkormányzati törvény 12. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a testület az elnököt és az elnökhelyettest titkos szavazással is megválaszthatja. Kérem a Képviselő-testületet szavazzon arról, hogy az elnököt és az elnökhelyettes nyílt szavazással választja-e meg.

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nyílt szavazás mellett döntött.

 

Ajanidisz Pandelisz: Indítványozom, hogy a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökének Szopkóné Papakosztandisz Eleni képviselőt válasszuk meg. Kérem, aki egyetért elnökké történő megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2010. (X.14.)

határozat

 

a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökének megválasztásáról

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Szopkóné Papakosztandisz Eleni választotta meg elnöknek.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni megválasztott elnök: Tisztelt Testület! A következő napirendi pont az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése szerint a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ.  Javasolja, hogy a testület Joresz Anikó képviselőt válassza meg elnökhelyettesnek. Kérem, aki egyetért megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

18/2010. (X.14.)

határozat

 

a Görög Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztásáról

 

A Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Joresz Anikót választotta meg elnökhelyettesnek.

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Gratulálok az elnökhelyettesnek, munkájához sok sikert kívánok! A helyi kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének ez volt az utolsó kötelező napirendi pontja. Remélem, hogy testületünk eredményesen fogja végezni munkáját.  

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria