erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2011. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2011. szeptember 07.
2011.09.28. szerda 14:46

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. szeptember 7-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  a jelenléti ív szerint 3 fő képviselő

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

 

1. Javaslat a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására

 

2. Javaslat a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítás elfogadására

 

3. Egyebek

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: A féléves teljesítésről szóló tájékoztatót szeptember 15-ig kell elfogadni a testületnek. A Polgármesteri Hivatal elkészítette a beszámolót, amely megküldésre került a tagoknak és most mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, a teljesítés elfogadását felteszi szavazásra.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

6/2011. (IX.  ) számú

h a t á r o z a t

 

a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadásáról

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2011. I. féléves teljesítését:

 

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

0

3

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

150

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

98

98

0

0,00

Támogatás

420

847

210

0,00

Költségvetési bevételek összesen:

518

945

363

16,19

 

 

 

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

518

945

60

6,35

Egyéb folyó kiadások

0

0

2

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

518

945

62

6,56

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítás elfogadására

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat 2011-ben 427 ezer forint feladatalapú támogatásban részesült, melynek átutalása megtörtént. Emiatt szükséges a 2011. évi költségvetés módosítása. Szavazásra teszi fel a költségvetés módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

7/2011. (IX.  ) számú

h a t á r o z a t

                                                                         

a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosítás elfogadására

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat  a 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 945.000,- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

 

 

Bevételek

Eredeti

Módosított

I.   Sajátos működési bevételek

 

 

II.  Központi költségvetésből kapott állami támogatások

420.000

420.000

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

 

 

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

 

V.   Feladatalapú támogatás

 

427.000

VI. Pénzmaradvány

98.000

98.000

Bevételek összesen:

518.000

945.000

 

 

Kiadások

Eredeti

Módosított

I.   Személyi juttatások

 

 

II.  Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

III. Dologi kiadások

518.000

945.000

IV. Átadott pénzeszközök

 

 

V.  Felhalmozási kiadások

 

 

Kiadások összesen:

518.000

945.000

 

 

 

 

 

 

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Mivel jelenleg más téma nem vetődött fel az ülés keretében, ezért bezárja az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat ülését.

 

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 17 óra 15 perckor befejeződött.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria