erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2011. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2011. november 11.
2012.08.16. csütörtök 14:52

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. november 11-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  a jelenléti ív szerint 4 fő képviselő

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

NAPIREND:

 

 1. Javaslat a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. első háromnegyed éves költségvetésének elfogadására
 2. Javaslat Érd MJV 2012. költségvetési koncepciójára
 3. Javaslat Görög Mikulás Ünnepség megrendezésére és költségeire
 4. Javaslat a Görögségi Házban való segítségre
 5. Javaslat Pondioszi esten való részvételre
 6. Egyebek

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. első háromnegyed éves költségvetésének elfogadására

 

Papakosztandisz Eleni: Kéri Bauerné Kovács Krisztinát, hogy ismertesse előttük az első háromnegyed éves költségvetést.

 

Bauerné Kovács Krisztina: Ismerteti a Görög Kisebbségi Önkormányzat első háromnegyed éves költségvetésének lényegét, válaszol a feltett kérdésekre.

 

Papakosztandisz Eleni:: Felteszi szavazásra a háromnegyed éves költségvetés elfogadására vonatkozó határozatot.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

10/2011. (XI.11.) számú

h a t á r o z a t

 

a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. I-III. né költségvetés teljesítésének elfogadásáról

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

0

7

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

150

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

98

98

0

-

Támogatás

420

847

847

-

Költségvetési bevételek összesen:

518

945

1004

-

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

518

945

141

-

Egyéb folyó kiadások

0

0

2

-

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

518

945

143

15,13

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd MJV 2012. költségvetési koncepciójára

 

Papakosztandisz Eleni: Javasolja, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz éljenek hasonló javaslattal, mint a tavalyi évben, tehát, hogy kérjék az önkormányzatot, hogy támogassa őket az állami támogatással megegyező összeggel, valamint ha lehetséges a feladatalapú támogatással megegyező összeggel is. Továbbiakban is szeretnék kérni a Görög táncház megrendezésének támogatását. Felteszi szavazásra a költségvetési koncepcióhoz tett javaslatot.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi  Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

11/2011. (XI.11.) számú

h a t á r o z a t

 

Érd MJV  2012. évi költségvetési koncepciójához javaslat

 

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat kéri Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a 2012. évi költségvetésben legalább az állami támogatással, és lehetőség szerint a feladatalapú támogatással megegyező összeggel támogassa a kisebbségi önkormányzatot.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat a jövőben is szeretné a görög táncházat megrendezni, illetve görög hagyományőrző rendezvényeket tartani, utazásokat szervezni, valamint görög nyelvtanfolyamot indítani. A görögséggel kapcsolatos kultúrát és hagyományokat minél szélesebb körben szeretnénk megismertetni az érdeklődőkkel, melyhez kéri az önkormányzat további együttműködését és segítségét.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Görög Mikulás Ünnepség megrendezésére és költségeire

 

Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy idén is szeretnének megtartani a hagyományőrző görög mikulás ünnepséget, a Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzattal közösen, az ott lévő helyi étteremben 2011. december 2-án, az érden élő görögök, valamint érdeklődő gyerekek számára, melyhez javasolja 50 ezer forint elkülönítését. Felteszi szavazásra javaslatát.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

12/2011. (XI.11.) számú

h a t á r o z a t

 

Görög Mikulás ünnepség rendezéséről

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy idén is szeretnének megtartani a hagyományőrző görög mikulás ünnepséget a Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzattal közösen, az ott lévő helyi étteremben 2011. december 2-án, az érden élő görögök, valamint érdeklődő gyerekek számára, melyhez 50 ezer forint különítenek el.

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Görögségi Házban való segítségre

 

Ajanidisz Pandelisz: Elmondja, hogy Budapest, Börzsönyi utcában épül egy Görögség Ház, ahová várják az önkéntes segítőket, a holnapi, illetve a rákövetkező hétvégén, melyre felajánlja segítségét.

 

Papakosztandisz Eleni: Természetesen részt vesztek a munkában, valamint jelzi, hogy az érden élő görögök közül is többen felajánlották segítségüket, melyen történő étkeztetésre javasol 20 ezer forintot elkülöníteni, javaslatát felteszi szavazásra.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

13/2011. (XI.11.) számú

h a t á r o z a t

 

Görögség Házban való segítés

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a Budapest, Börzsönyi utcában épülő Görögség Ház munkálataiban szeretnének részt venni, hiszen várják az önkéntes segítőket, a 2011. november 12-13, illetve a 19-20-ai hétvégén, melyre felajánlják segítségüket az érden élő görögökkel egyetemben. Az étkeztetésben való segítséghez pedig elkülönítenek 20 ezer forintot. 

 

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Pondioszi esten való részvételre

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy meghívást kaptak a Pondioszi estre, mely 2011. november 19-ére a Börzsöny utcai Művelődési Házba, melyen szintén szeretnének részt venni, melyre javasol 25 ezer forint támogatást elkülöníteni. Várja a további jelentkezőket, felteszi szavazásra a rendezvényen való részvételt.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

14/2011. (XI.11.) számú

h a t á r o z a t

 

Pondioszi esten való részvételre

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy szeretne részt venni a Syllogos Kulturális Egyesület által tartandó Pondioszi esten 2011. november 19-én a Börzsöny utcai Művelődési Házban, a rendezvényhez pedig 25 ezer forinttal járulnak hozzá.

 

Szopkóné Papakosztandisz Eleni: Mivel jelenleg más téma nem vetődött fel az ülés keretében, ezért bezárja az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat ülését.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.10. hétfő 08:00
Polgárok Háza - Érd, Alsó u. 1-3. II. emelet 205. szoba
2018.12.10. hétfő 10:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.10. hétfő 17:30
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria