erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. október 09.
2013.01.10. csütörtök 11:15

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 9-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  a jelenléti ív szerint 4 fő képviselő

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, valamint a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Joresz Anikót javasolja.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi  költségvetés módosításának elfogadásáról
  2. Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványának felosztására
  3. Javaslat az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-II. né költségvetés teljesítésének elfogadására
  4. Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására
  5. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi  költségvetés módosításának elfogadásáról

 

Papakosztandisz Elena: Elmondja, hogy mivel június elején lányával elutaztak Görögországba, ezért a költségvetés akkori szükséges módosítását, valamint a következő napirendben szereplő 2011. évi pénzmaradvány összegére vonatkozó javaslatot nem tudták elfogadni, ezért a közgazdasági iroda által készített módosítási javaslatokat utólag szeretnék pótolni. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

17/2012. (X.09)                                                                  

Határozat

 

a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi  költségvetés

 módosításának elfogadásáról

 

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

0

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

129

Támogatás

215

215

Költségvetési bevételek összesen:

215

344

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

342

Egyéb folyó kiadások

0

2

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

344

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványának felosztására

 

Papakosztandisz Elena: Az előző napirendben említette a pénzmaradvány felosztásának utólagos elfogadását. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

18/2012. (X.09)                                                                  

Határozat

 

a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványának felosztásáról

 

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi szabad pénzmaradványának felosztását a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

 

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Papakosztandisz Elena elnök

 

 

 

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-II. né költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Papakosztandisz Elena: A Közgazdasági Iroda elkészítette az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

19/2012. (X.09.  )                                                                  

Határozat

 

a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I-II. né költségvetés teljesítésének elfogadására

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

4

4

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

0

0

-

Pénzmaradvány

0

129

129

-

Támogatás

215

215

215

-

Költségvetési bevételek összesen:

215

348

348

-

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

215

346

114

32

Egyéb folyó kiadások

0

2

2

100

Támogatásértékű kiadások

0

0

0

-

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

215

348

116

33

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

 

Papakosztandisz Elena: Elmondja, hogy az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 500.558 forint feladatalapú támogatásban részesült, ezzel az összeggel módosult a költségvetés, melynek elfogadását felteszi szavazásra.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

20/2012. (X.09. )                                                                  

Határozat

 

a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

 

A Görög Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét  850.000 Ft-ban határozza meg, és az 1. sz. melléklet szerint elfogadja az elemi költségvetését.

 

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

5

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

129

Támogatás

215

716

Költségvetési bevételek összesen:

215

850

 

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

848

Egyéb folyó kiadások

0

2

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

850

 

Felelős: Papakosztandisz Elena elnök

 

Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés észrevétel hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést.

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, az ülés 10 óra 25 perckor befejeződött.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria