erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. január 26.
2012.08.16. csütörtök 14:59

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. január 26-án megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  a jelenléti ív szerint 4 fő képviselő

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat névváltozásáról és az azzal összefüggő intézkedésekről
  2. Egyebek

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat névváltozásáról és az azzal összefüggő intézkedésekről

 

 

Papakosztandisz Eleni: Elmondja, hogy a települési önkormányzat 2012. 01. 19-én tartott egy tájékoztatást a Nemzetiségek jogairól szóló 2001. évi CLXXIX törvény változásokról. Az egyik legfőbb változás, hogy 2012. január 1-jétől a kisebbségek nemzetiségekre módosultak, így Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat a hivatalos elnevezésünk. A törvény tartalmazza, hogy az ülésről 15 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, de most már nem a jegyző, hanem az elnök küldi meg azt a törvényességi felügyeletet ellátó szervnek, vagyis a kormányhivatal részére.

 

Joresz Anikó: Elmondja, hogy a központi költségvetési támogatás folyósítását felfüggesztik ha a nemzetiségi önkormányzat alapvető kötelezettségei körében nem tesz eleget annak, hogy nem fogadja el költségvetését, zárszámadását, illetve ha beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget. A gazdálkodás biztonságáért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályosságáért az elnök a felelős. Úgyhogy erre a jövőben is oda kell figyelni.

 

Ajanidisz Pandelisz: Úgy hallotta, hogy a következő nemzetiségi önkormányzati választást akkor lehet majd kitűzni, ha a településen, az a adott nemzetiséghez tartozó személyek száma eléri a 30 főt, a 2011. évi népszámláláson megállapított eredmények alapján, a kisebbségi névjegyzéken szereplő aláírások száma pedig a képviselő-testület létszámát határozza majd meg, hogy 3 vagy 4 fős lesz-e.

 

Papakosztandisz Eleni: Jól tudja, ha a névjegyzéken kevesebb mint 100 fő szerepel majd, akkor 3, ha több akkor 4 fő alkotja majd továbbra is az önkormányzatot. A törvény 56. §-át ismerteti, mely szerint valóban úgy van, ahogy az elhangzott: „A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a harminc főt elérni.”

 

Szopkó Aphrodité: És mikor derül ki pontosan, hogy hányan vallották magukat Érden görög nemzetiségűnek?

 

Joresz Anikó: A tájékoztatás alapján az erre vonatkozó eredmények csak ez év végén derülnek ki, de bízik benne, hogy a népszámlálás során minél többen vallották magukat görögnek, mert úgy hallotta, hogy 2013-tól az általános működési támogatás mértéke is ettől fog függeni, de ők hirdették köreikben, és szórólapon, hogy minél többen töltsék ki a népszámlálási kérdőív utolsó erre vonatkozó oldalát. Továbbá a decemberben elfogadott együttműködési megállapodást is júniusban ismét át kell dolgozni és elfogadni az új jogszabályoknak megfelelően, mely Szmsz módosítást is fog eredményezni.

 

Papakosztandisz Eleni: Tehát a névváltozást határozatban szükséges rögzíteni, továbbá az ehhez szükséges intézkedése megtételét, mely magába foglalja, hogy a helyi önkormányzatáltal választott számlavezető pénzintézetnél (Raiffeisen Bank) kell önálló pénzforgalmi számlát nyitni. Erről kaptunk egy ön határozat mintát, melyről két aláírt példányt kell eljuttatni január 31-éig a közgazdasági irodára. Az aláírási kartonokat is módosítani kell majd az új bankszámlára vonatkozóan. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

2/2012. (I.11.)

határozata

 

az önkormányzat névváltozásáról, és az azzal összefüggő intézkedésekről

 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől a kisebbségi önkormányzat elnevezése nemzetiségi önkormányzat.

 

Az Érdi Görög Kisebbségi Önkormányzat névmódosítás utáni elnevezése:

 

Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat.

Idegen nyelvű elnevezése: AYTO?IOIKH?H E??HNON TON EP? 

Rövidített elnevezése: Görög Önkormányzat

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat a névmódosítással összefüggésben az alábbi intézkedések megtételét kéri:

- a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé adatváltozás címén a névváltozás bejelentése;

- az állami adóhatóságtól a Magyar Államkincstár útján önálló adószám kérése;

- a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetést követően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 84. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által választott számlavezető pénzintézetnél önálló pénzforgalmi számla nyitása.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Papakosztandisz Eleni elnök

 

Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés észrevétel hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést, de hozzáteszi, hogy február 9-e előtt még össze kell hívni az önkormányzat ülését, -valószínűleg a február 6-ával kezdődő héten-, hogy a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalja az első fordulós költségvetésre vonatkozó döntést.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.13. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.14. péntek 18:00
volt II. Lajos Általános Iskola (2030 Érd, Fő u. 42.)
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria