erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
2012. évi jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. február 21.
2012.08.16. csütörtök 14:59

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. február 21-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak:  a jelenléti ív szerint 4 fő képviselő

 

Papakosztandisz Eleni elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, a meghívóban foglaltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

NAPIREND:

 

  1. Javaslat az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

  1. Javaslat Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi általános működési támogatásának elfogadására

 

  1. Egyebek

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

Papakosztandisz Eleni: Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat tagjai megkapták a 2011. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, mely a feladatalapú támogatással bővült.

 

Bauerné Kovács Krisztina: Ismerteti a további számadatokat.

 

Eszes Mária: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a 2011. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

 

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

3/2012. (II.21)                                                                   

Határozat

 

 

a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi  költségvetés módosításának elfogadására

 

 

 

 

Megnevezés

2011.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

15

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

98

98

Támogatás

420

997

Költségvetési bevételek összesen:

518

1110

 

 

Megnevezés

2011.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

518

1100

Egyéb folyó kiadások

0

10

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

518

1110

 

 

Felelős: Papakosztandisz Elena elnök

Határidő: A határidő továbbítására – 2012. 02.23.

 

 

 

  1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi általános működési támogatásának elfogadására

 

Papakosztandisz Elena: Elmondja, hogy a települési önkormányzatok 2012. évben 214.689 forint támogatásban részesülnek, melynek elfogadásáról határozatot kell hozniuk ezt felteszi szavazásra.

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

4/2012. (II.21.)                                                                

határozat

 

a Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi általános működési támogatásának elfogadására

 

  A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az általános működési támogatás 2012. évi összege az Érd Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat esetében 214.689 Ft.

 

Bevételek

Eredeti

I.   Sajátos működési bevételek

 

II.  Központi költségvetésből kapott állami támogatások

 

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

 

IV. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől

214.689,00

V.   Feladatalapú támogatás

 

VI. Pénzmaradvány

 

Bevételek összesen:

214.689,00

 

Az általános működési támogatás összegét a költségvetésbe az 1. sz. mellékletben szereplő kiadási előirányzatok szerint kérjük az alábbi táblázatba beépíteni.

 

Kiadások

Ft

I.     Személyi juttatások

 

II.    Munkaadókat terhelő járulékok

 

III.   Dologi kiadások

214.689,00

IV.   Átadott pénzeszközök

 

V.    Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

214.689,00

 

Felelős: Papakosztandisz Elena elnök

Határidő: A határozat továbbítására - 2012.márius 08.

 

Joresz Anikó: Ebben nem látja, hogy a helyi önkormányzat is nyújtana támogatást a nemzetiségeknek, javasolja ezért Érd MJV-től ennek a kérését, hiszen az elmúlt években mindig kaptak az állami támogatással megegyező összeget.

 

Papakosztandisz Elena: Egyetért, valamint javasolja, hogy a korábbi együttes nemzetiségeknek tartott egyeztetésen is elhangzott, valamint már nemzetiségi önkormányzatok is kérték, hogy a települési önkormányzat biztosítson a Szepes Gyula Művelődési Központban nemzetiségi rendezvény biztosításához évente legalább egy alkalommal térítésmentesen helységet. Ezt a módosítást felteszi szavazásra.

 

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

5/2012. (II.21.)                                                                 

határozat

 

a Érdi Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi támogatásáról

 

Az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordul Érd Megyei Jogú Város Közgyűléséhez, hogy – a korábbi évek hagyományainak megfelelően – 2012. évben a központi költségvetésből biztosított általános működési támogatásnak megfelelő összeggel támogassa az érdi nemzetiségi önkormányzatokat.

 

Kéri továbbá Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatokat támogassa azzal, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központban évente legalább egy alkalommal nemzetiségi rendezvény lebonyolítására biztosítsa térítésmentesen a helységet.

 

Határidő: határozat továbbítására – 2012. február 24.

Felelős: Papkosztandisz Elene elnök

 

Papakosztandisz Eleni: Mivel több kérdés észrevétel hozzászólás nem érkezett, bezárja az ülést.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. december
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Felhívások
Meghívó
2018.12.18. kedd 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.18. kedd 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.12.20. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria