erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2007. szeptember 17.
2011.02.17. csütörtök 13:25

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2007. szeptember 17-én megtartott üléséről

 

Jelen vannak: Kubatov Dubravka, Weszelovits Istvánné és Weszelovits István képviselők.

                        Major Angéla, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dubravka Kubatov, elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

 

Weszelovits Istvánné elnökhelyettes: Javasolja, hogy a napirend egészüljön ki a Kilométeres utcabállal kapcsolatos beszámolóval, illetve házipénztári elszámolással.

 

Dubravka Kubatov: A fenti kiegészítéssel szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat az ülés napirendjét egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

 

NAPIREND:

 

  1. Elszámolás a házipénztárral, javaslat készpénzfelvételre

Előadó: Weszelovits Istvánné elnökhelyettes

 

  1. Tájékoztató a Kilométeres Utcabálon (Hétszínvirág fesztivál) való részvételről

Előadó: Dubravka Kubatov elnök

 

  1. Testvérvárosi kapcsolat felvétele Sibenikkel (Horvátország)

Előadó: Dubravka Kubatov elnök

 

  1. Horvát nyelvű műsor indítása az Érd Városi Televízióban

Előadó: Dubravka Kubatov elnök

 

  1. Részvétel a Szent Mihály-napi búcsú szervezésében

Előadó: Dubravka Kubatov elnök

 

  1. Egyebek

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Elszámolás a házipénztárral, javaslat készpénzfelvételre

 

 

Weszelovits Istvánné elnökhelyettes:: Egy áprilisi és egy szeptemberi számla rendezését kéri az elnöktől, a számlák telefonkártya vásárlására vonatkoznak.

Elmondja, hogy kimutatásai szerint a házipénztárban jelenleg 6.812,- Ft. van. A bankszámla-kivonat szerint az önkormányzat számláján 957.476,- Ft van. Az elkövetkező rendezvényekhez szükség lenne pénzfelvételre, 100.000 Ft felvételét javasolja.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

12/2007. (IX.17.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

készpénz felvételéről a folyószámláról

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat hozzájárul 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint felvételéhez az önkormányzat számlájáról.

 

Felhatalmazza az elnök-helyettest az összeg felvételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: elnök-helyettes

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a Kilométeres Utcabálon (Hétszínvirág fesztivál) való részvételről

 

 

Weszelovits Istvánné: Kérdése az elnökhöz, hogy mi lett volna a feladata az önkormányzatnak a kilométeres utcabálon. Ha képviselni kellett volna a horvátokat a Hétszínvirág fesztiválon, erről egyeztetni kellett volna az elnöknek.

Rendszeres tájékoztatást kér az ilyen és ehhez hasonló felkérésekről az elnöktől, a közös munkavégzés elősegítése érdekében, és azért, hogy elkerüljék a kellemetlen helyzeteket.

 

Dubravka Kubatov: Elmondja, hogy a Hétszínvirág fesztiválra a meghívás a Művelődési Központ munkatársán keresztül történt. Az először felkért együttes lemondta a fellépést, ő pedig elutazása előtt adta meg a tököli együttes elérhetőségét a Művelődési Központnak. Az utcabál napján egy horvátországi tragédia miatt váratlanul el kellett utaznia, így sajnos nem volt biztosítva a Horvát Önkormányzat képviselete a rendezvényen.

Meg kell találni a munkamegosztás legmegfelelőbb módját.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Testvérvárosi kapcsolat felvétele Sibenikkel (Horvátország)

 

 

Dubravka Kubatov: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tárgyalások jelenleg állnak. Figyelembe kell venni azt is, hogy októberben választás lesz Horvátországban. Félhivatalosan a polgármester, a nagykövet, és Sibenik polgármestere is támogatja a kapcsolatfelvételt.

Hivatalos kapcsolatfelvételre lenne szükség, az erről szóló levelet a polgármesterrel egyeztetve megírja.

 

Weszelovits István: A levél szövegét megküldés előtt szeretnék megismreni.

 

Dubravka Kubatov: Természetesen ennek semmi akadálya nincs. Szavazásra teszi fel a hivatalos kapcsolatfelvételre vonatkozó javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

13/2007. (IX.17.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az Érd Horvát Önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a Sibenikkel történő hivatalos kapcsolatfelvétel érdekében – Érd Megyei Jogú Város polgármesterével egyeztetve – készítsen megkeresést, melyet megküldése előtt ismertessen az önkormányzat tagjaival.

 

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: elnök

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Horvát nyelvű műsor indítása az Érd Városi TV-ben

 

 

Dubravka Kubatov: A műsor indításával az alábbi ötletek merültek fel: kéthetenkénti vagy havonkénti gyakorisággal egy horvát nyelvű magazinműsor készülhetne. Átvehetnének műsorokat valamelyik horvát televízióból is. Később lehetne rövid nyelvleckét sugározni, 1-1 rövid alaphelyezettel.

 

Weszelovits Istvánné: Egyetért a kezdeményezéssel, hiszen meg kell ismertetni a horvátokat a város lakóival: a kultúrát, zenét, a nyelvet és nem utolsósorban a konyhájukat is. Kezdetnek havi fél órás műsor indulhatna, egyeztetni kell a TV ügyvezetőjével is.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

14/2007. (IX.17.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy vizsgálják meg az Érd Városi TV-ben egy horvát nyelvű magazinműsor indításának lehetőségét.

 

Felkéri az elnököt az Érdi TV ügyvezetőjével történő egyeztetésre.

 

 

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: elnök

 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Részvétel a Szent Mihály-napi búcsú szervezésében

 

 

 

Dubravka Kubatov: Idén szeptember 30-án kerül megrendezésre Ófaluban a Szent Mihály-napi búcsú, melyen a korábbi évekhez hasonlóan részt vesz a Horvát Önkormányzat is. A szervezők kérték, hogy horvát nemzetiségi zenekart vagy tánccsoportot hívjanak meg.

Lehetőség van egy Kalocsa melletti együttes meghívására, felajánlja, hogy felveszi velük a kapcsolatot. Felmerült még tamburások meghívása is.

 

Weszelovits Istvánné: Fel kell venni a kapcsolatot a búcsút szervező Szent Mihály Alapítvánnyal is, annak tisztázása érdekében, hogy mit tudnak biztosítani a fellépőknek, és mi hárul az önkormányzatra.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

 

15/2007. (IX.17.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2007-ben is részt vesz a Szent Mihály napi búcsú szervezésében.

A tánccsoport fellépésének költségeit 2007. évi költségvetéséből biztosítja.

 

Az önkormányzat felkéri az elnököt, hogy a költségekről a következő ülésen számoljon el.

 

Határidő: 2007. szeptember 30., illetve a következő ülés

Felelős: elnök

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

1. Dubravka Kubatov: A táncházzal kapcsolatban elmondja, hogy sikerült felvenni a kapcsolatot a tánctanárral. Szerdán 18,00-20,00 óra között lehetne táncházat tartani, egyeztetni kell a Művelődési Központ igazgatójával a terem ügyében. Ha mind a négy önkormányzat – szerb, horvát, görög és bolgár – tartana táncházat, akkor megoszlanának a költségek a négy önkormányzat között. 2 óra 8.000 Ft-ba kerülne.

 

2. Dubravka Kubatov: Az érdi Kőrösi Iskola zenetagozatos általános iskola. Lehetne indítani egy tamburicát tanuló osztályt 2008-tól. Az igazgató jónak tartja az ötletet. A zenetanár költségeit az önkormányzat támogatná. A Kőrösi Iskola énekkara is nyitott arra, hogy horvát nyelvű dalokat tanuljanak meg és adjanak elő.

 

3. A képviselők megállapodtak abban, hogy szeptemberben részt vesznek a Szent Mihály napi búcsúban, és elindítják a táncház szervezését. Októberben szeretnék beindítani a táncházat, és a hivatalos kapcsolatfelvételt elindítani Sibenikkel. Novemberben el kell kezdeni az adventi este szervezését, esetleg horvát nyelvű misével. Decemberben az adventi este lebonyolítása a feladat.

 

 

Dubravka Kubatov: Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria