erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2008. november 12.
2011.02.17. csütörtök 13:43

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2008. november 12-én (20:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgárok Háza 204-es szoba

 

Jelen vannak: Kubatov Dubravka elnök, Antunovits Antal, Kubatov István és Weszelovits

                         István képviselők

 Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

NAPIREND ELŐTT:

 

Dubravka Kubatov, elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) az ülés napirendjét elfogadta:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 

  1. Javaslat döntések meghozatalára a kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának igénybevételéhez

 

2.      Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

 

 

  1. Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat döntések meghozatalára a kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának igénybevételéhez

  Előadó: Dubravka Kubatov elnök  

 

Dubravka Kubatov: Elmondja, hogy a tavalyiévben sikeresen pályázott a horvát önkormányzat és 220.000 Ft-ot nyert a feladatalapú pályázaton. Minden évben alanyi jogon kap a kisebbségi önkormányzat pénzt, a másik részt igényelni kell, az elvégzett munka alapján. A javaslatokat írásba foglalva kiosztotta.

 

Weszelovits István: Mi az Érdi Horvát Sport és Kulturális Egyesület célja?

 

Dubravka Kubatov: Ez egy civil szervezet.Azokat a pályázatokat célozná meg, amire az önkormányzat nem pályázhat. A sport részben kosárlabda, labdarúgás és ha megnyílik az érdi uszoda, akkor esetleg vízilabda és talán hegymászás – pl. „Ismerjük meg Horvátországot!” néven. A kulturális oldal zene (kórus, zenekar, tánccsoport), képzőművészet (festészet, szobrászat), kiállítások szervezése és nyelvoktatás lenne.

 

Weszelovits István: Honnan szerzünk ehhez embereket?

 

Dubravka Kubatov: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában van ének-zene tagozat, ezért is gondoltunk rájuk. Ez csak irányelv, egy koncepció. Ezekre fogunk pályázni. Ha kiírják a pályázatot, akkor lehet majd pályázni.

 

Weszelovits István: A horvát misét ki tartaná?

 

Dubravka Kubatov: Kalocsán van egy szekszárdi barát, és ő szívesen eljönne, de ezt majd az atyával kell megbeszélni.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatait:

 

3/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat támogatja a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában horvát nyelvet tanuló diákjainak tankönyv és hanganyag vásárlását, valamint a nyelvtanár díját. Az ehhez szükséges fedezetet 2009. évi költségvetésében tervezi biztosítani.

 

Határidő: fentiek szerint

Felelős: elnök

 

4/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat kinyilvánítja, hogy alapító tagként részt kíván venni a bejegyzés alatt álló Érdi Horvát Sport és Kulturális Egyesületben.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

 

 

5/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi HÖK kezdeményezi, hogy a város közigazgatási határán lévő településnév táblák mellett horvát nyelvű üdvözlő tábla is kerüljön kihelyezésre. A táblák előállítási költségéhez 2009. évi költségvetéséből hozzájárul.

 

Határidő: fentiek szerint

Felelős: elnök

6/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat támogatni kívánja a Magyar Földrajzi Múzeum helytörténeti gyűjteményét. Felkéri az elnököt a szükséges megállapodások előkészítésére.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

 

7/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat az Érden élő horvát nemzetiségűek számára közösségi teret kíván biztosítani klub formájában. Az ehhez szükséges fedezetet a 2009. évi költségvetésében tervezi biztosítani.

 

Határidő: fentiek szerint

Felelős: elnök

 

8/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat kezdeményezi, hogy az ófalusi Szent Mihály templomban havonta egy alkalommal horvát nyelvű misét tartsanak. A misét tartó tisztelendő atya (barát) tiszteletdíját az önkormányzat a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

 

9/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2009. évi költségvetése terhére támogatni kívánja a Lehetőség a felzárkózáshoz halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára Alapítványt.

 

Határidő: fentiek szerint

Felelős: elnök

 

 

10/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 1 db számítógép beszerzését határozza el a horvát nyelvű rádió és televízió műsorok készítéséhez. Az ehhez szükséges fedezetet 2009. évi költségvetésében biztosítja. Felkéri az elnököt, hogy a beszerzés költségének csökkentése érdekében mérje fel a pályázati lehetőségeket.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

11/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2009. évben a környező települések horvát önkormányzatainak részvételével konferenciát szervez, az együttműködési lehetőségek feltárása céljából.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

 

 

 

Kubatov István: Az ülések összehívásával kapcsolatban kéri, hogy maradjon az e-mail-es értesítés, de mellette postán is kapja meg mindenki a meghívót és az anyagokat.

 

Antunovits Antal: Megkapta az e-mail-t, de a másik e-mail címére.

 

Dubravka Kubatov: Felvettük a kapcsolatot Sibenik városával. Elég nehézkes az ügy, hiszen Veszprém városával már 15 éve tárgyalnak, de még nem mondtak igent a testvárosi kapcsolatra. Az alpolgármesterrel és az aljegyzővel meghívtak minket a középkori városi vásári napokra. Nagyon kedvesek voltak és nyitottak, sok minden érdekli őket. A rác bálra szeretné meghívni őket, és Horvátország magyarországi nagykövetét is. Pontos dátumot még nem tud, ami mindenkinek jó lenne, mert a sibeniki polgármester egyben országgyűlési képviselő is, ezért sok programja van, de valamikor január végén, február elején kellene tartani.  

 

Weselovits István: Volt valami egyeztetés, vagy ez csak egy kirándulás volt?  Volt valami célja is ennek a sibeniki útnak?

 

Dubravka Kubatov: Hivatalos cél volt. Tárgyaltunk a sibeniki alpolgármesterrel. Próbáltuk felmérni azokat a pontokat, amelyekben mi is érdekesek lehetünk nekik. Azért lenne jó az Érdi Horvát Sport és Kulturális Egyesület, mert a gyerekek tudnák beindítani jobban a kapcsolatot az iskolával a kórussal. Sibenikben minden évben van egy gyerekkórus fesztivál, ahova a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kórusa is elmehetne, hiszen ők is nagyon jók. A sibeniki polgármesternek vittünk egy szándéknyilatkozatot a testvérvárosi kapcsolat felvételéről.

 

Antunovits Antal: Nem tudott erről a sibeniki kirándulásról. Arról volt szó, hogy amikor felvesszük velük a kapcsolatot, azt megbeszélik. Ha belekezdenek valamibe, akkor azt beszéljék át még egyszer. T. Mészáros András polgármester és Segesdi János alpolgármester biztosan többet tud, hogy hogyan működik a horvát kisebbségi önkormányzat, mint azok, akik a tagjai. Ha választott tagja  a horvát kisebbségi önkormányzatnak, akkor az elnök asszonynál lévő papírokból mindenki kapjon, hogy miről van szó, illetve amikor elutazik a küldöttség, akkor arról a képviselők értesüljenek. Ez pedig most történik meg, amikor már megvolt az utazás.

 

Dubravka Kubatov: Van egy 2007-es határozatunk, hogy kezdeményezzük a testvérvárosi kapcsolat felvételét Sibenik városával.

 

Antunovits Antal: Itt most bálról és disznótorosról beszélgetünk, amikor még azt se tudjuk, hogy hogyan állunk a kasszával. Az a felvetés, amit a márciusi ülésen Weszelovits Istvánné feltett a jegyzőkönyvben, azokra még mindig nem kaptak választ. Beszélt a jegyző asszonnyal és elmondta, hogy a horvát kisebbségi önkormányzat arra képtelen, hogy azt a vizsgálatot, amit a márciusi ülésen elhangzott, azt elvégezze. Lemondott a pénztárosi funkcióról még márciusban és arról se kaptam semmilyen hivatalos értesítőt. A kérdésekre nincsenek válaszok. Miért kellett Weszelovits Istvánnénak távoznia a horvát kisebbségi önkormányzatból? Azért, mert feltette ezeket a kérdéseket? Miért siklott el a dolog, egyrészt a pénz elszámolás, meg a disznótoros és a többi, amiről nem volt döntés. Nem lett semmire határozat hozva. Nem volt hajlandó ezeket utólag jóváhagyni. A disznótoros is úgy lett megcsinálva, hogy 2-3 nappal előtte a horvát kisebbségi önkormányzat tagjai nem voltak időben kiértesítve. Egyébként mindenki tevékenykedett ebben a horvát disznótorosban Ófaluban, csak a horvát önkormányzat tagjai nem. Mindent utólag jóváhagyni az nem biztos, hogy jogszerű.  Egyszer kért a horvát kisebbségi önkormányzattól pénzt, igaz az se sikerült neki. Az igaz, hogy 40.000,- Ft vagy 70.000,- Ft-tal támogatták az Alsó utcai utcabált. Mindenről utólag értesül. A pénzügyről se tud, hogy hogy áll az önkormányzat.

 

Dubravka Kubatov: 2008. október 22-i állapot szerint 1.150.000,- Ft van a számlán.

 

Antunovits Antal: Sibenik testvárosi kapcsolata mellett lett volna, csak nem utólag. Weszelovits Istvánné azért lépett ki a horvát kisebbségi önkormányzatból, mert elmondta, hogy mik a problémák. Ezt is úgy szavaztuk meg, hogy először 3:1 arányban, utána pedig Kubatov István meggondolta magát és máshogyan szavazott. Ez is érdekes, hogy valaki egyszer szavaz és utána két perc múlva már nem úgy szavaz.

 

Kubatov István: Weszelovits Istvánné saját maga járt el az ügyben, hogy kilép a horvát kisebbségi önkormányzatból. Jó lenne most már a számonkérést és a gáncsoskodást befejezni, és a dolgokat támogatni és tevőlegesen részt venni a munkában. Nem pedig mindig csak a követelés, számonkérés meg ellenőrzés. Amint vannak feladatok nincs senki, aki azokat elvállalja.

 

Kubatov István: Javasolja a feladatalapú támogatási kérelemhez felvenni még a rác bált, a disznótorost és Sibenik városával a testvérvárosi kapcsolat építését.

 

Dubravka Kubatov: A testvérvárosi kapcsolat felvételéről már két határozata van az önkormányzatnak. A hagyományos programokra vonatkozó javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatát:

 

12/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy hagyományteremtő célzattal a jövőben minden évben megszervezi a rác bált és a rác disznótorost.

 

Határidő: fentiek szerint

Felelős: elnök

 

Weszelovits István: Arra lenne kíváncsi, hogy hogyan lehet pénzt kivenni. Régen csak ketten vehettek ki pénzt a horvát kisebbségi önkormányzat kasszájából. De hogyan működik ez most?

 

Kubatov István: Mi az ügyért dolgozunk, a kultúráért. Ezt azzal is bizonyította, hogy megtanult horvátul. Nem gazdasági iroda vagyunk, hanem a kulturális dolgokra koncentrálunk. A pénz egy eszköz, amit mellé teszünk, amikor szükség van rá.

 

Weszelovits István: A horvát kisebbségi önkormányzat egy közösség és nem egy egyéni. Miért nem tudunk együtt dolgozni? Még egy ülést se tudunk megbeszélni.

 

Antunovits Antal: A tavalyi évből az 500.000 Ft, ami ki lett véve, az nem lett elszámolva. Senki nem mutatta be a tavalyi papírt. Semmi köze nincs annak az elszámolásnak ehhez. A válaszokat írásban kérem.

 

Weszelovits István: Nem tudunk a gyűlésekről, hogy mikor vannak.

 

Dubravka Kubatov: Decemberben lesz az újabb ülés és addigra írásban választ fog kapni mindenki a kérdéseire. Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

 

Dubravka Kubatov: A városi önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját véleményezésre megkapták. Indítványozza, hogy támogassák a koncepció elfogadását.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

 

13/2008. (XI.12.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadását támogatja.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: elnök

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria