erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2008. december 10.
2011.02.17. csütörtök 13:44

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2008. december 10-én (20:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgárok Háza 204-es szoba

 

Jelen vannak: Kubatov Dubravka elnök, Antunovits Antal és Weszelovits István képviselők

 Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Dubravka Kubatov, elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.  Ismerteti a napirendi javaslatot és kéri még egy napirendi pont felvételét: Javaslat a városban működő kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a módosított napirendet egyhangú szavazással (3 igen) elfogadta:

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 

1.      Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

 

2.      Javaslat az érdi horvát önkormányzat 2009. évi munkatervére

 

 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára

 

 

4.      Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

14/2008. (XII.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítását elfogadja.

 

Felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.

 

Határidő: 2009. január 15.

Felelős: elnök

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az érdi horvát önkormányzat 2009. évi munkatervére

 

 

Kubatov Dubravka: 2009. januárban tervezik a bált.

 

Weszelovits István: 2009. januárban bált szeretnének rendezni, és most 2008. december közepe van. Hogy akarjátok megszervezni? „Mindig akkor oltjuk a tüzet, amikor már késő.”

 

Kubatov Dubravka: A bál pontos időpontját még nem tudja, valamikor 2009. január végén– február elején lenne.

 

Weszelovits István: Ezt már régen meg kellett volna szervezni, feltéve, hogy tényleg akarunk rác bált. Véleménye szerint már késő elkezdeni a szervezést.

 

Antunovits Antal: A névjegyzék sincs meg.

 

Kubatov Dubravka: Egy „Balkán Est” se lenne rossz ötlet a szerbekkel közösen.

 

Antunovits Antal: Tavaly a disznótoros se volt előre megbeszélve. Már eltelt 3 hónap, mikor Kubatov István elszámolt erről. Különben egy számlát se láttak a disznótorosról.

 

Weszelovits István: Az idei disznótorosról is csak előtte csütörtökön értesült, hogy szombaton lesz. Akkor most mit szavazzak meg rajta, ha nem tudok róla? A rácbált pedig el lehet felejteni, hiszen nem tudunk még semmit, azt se hogy mikor van szabad hely. Mindig jól érezte magát Weszelovits Istvánné a bálokon, mert szerette szervezni, tudta, hogy miért csinálja, de most kinek csinálja, saját magának?

 

Antunovits Antal: A barátság alapja a pontos pénzügyi elszámolás. Ez viszont nem történt meg. 2006-ban, amikor elkezdtük akkor nem lettek átadva az iratok Weszelovits Istvánnénak. A mai napig az átadás – átvétel nem történt meg. Új emberek, fiatalok kellenek ebbe a csapatba. A tanulság az, hogy kevesen vannak.

 

Weszelovits István: A görögök sincsen sokan, mégis már táncházat is szerveznek.

 

Antunovits Antal: 500 ember előtt az ercsi Milkó táncegyüttes adott műsort az Alsó utcai utcabálon és a sváb fúvósok is részt vettek rajta.

 

Kubatov Dubravka: Mivel kiegészítő javaslat nem hangzott el, az eredeti munkatervi javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

15/2008. (XII.10.) HÖK

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2009. évi munkatervét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

 

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: elnök

 

 

Érdi Horvát Önkormányzat

2009. évi munkaterve

 

Január – Február

 

Rác bál és rác disznótoros szervezése

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása

A Lehetőség a Felzárkózáshoz Alapítvány támogatása

Részvétel az Elhurcoltak napján a városi ünnepségen

 

 

Március – Április

 

Beszámoló az Érdi Horvát Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása

Részvétel a Március 15-ei városi ünnepségen (koszorúzás)

A Magyar Földrajzi Múzeummal való megállapodás előkészítése, a helytörténeti gyűjtemény támogatására

Horvát nyelvű mise tartásának megszervezése

A város közigazgatási határán horvát nyelvű üdvözlőtáblák kihelyezésének kezdeményezésére előterjesztés készítése a Közgyűlés felé

 

 

Május – Június

 

Horvát nyelvet tanuló diákok számának felmérése a Kőrösi Cs. S. Iskolában, költségek megtervezése (2009/2010. tanévre)

Konferencia szervezése a környező települések horvát önkormányzatainak részvételével

Horvát Klub beindításának megszervezése (helyiség, klubvezető, programok kidolgozása)

Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolat felvétel helyzetéről Sibenik városával

 

 

Szeptember – Október

 

Részvétel az Érdi Napok rendezvénysorozaton

Részvétel a Szent Mihály napi búcsú szervezésében

Október 6-ai és október 23-ai ünnepségen való részvétel.

 

 

November - December

 

Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetési koncepciójának véleményezése

A 2010. évi feladatalapú támogatás benyújtásának előkészítése

Adventi ünnepség szervezése

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára

 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

16/2008. (XII.10.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat támogatja Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára tett javaslatot.

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: elnök

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Antunovits Antal: Az elnök asszonytól nem kapta meg a kérdéseire a választ.

 

Kubatov Dubravka: Nem kapott kérdéseket.

 

Antunovits Antal: A 2007. évi elszámolásról nem kapott még mindig semmilyen tájékoztatást. Weszelovits Istvánné azért mondott le a horvát kisebbségi önkormányzati mandátumáról, mert hiányosságokat tárt fel. Azt kérte, amit Weszelovits Istvánné is, hogy számoljanak el a horvát önkormányzat kint lévő pénzével. Lemondott a pénztárosi feladatról 2008. márciusban, de nem kapott választ, hogy ilyenkor mi a helyzet. Egy működési szabályzatot kér. Ha az elején mindenki tudta, hogy kinek milyen funkciója van, nagyon érdekes, hogy a végére igazán már senki nem kell. Amikor 2008. márciusban lemondott a pénztárosi feladatáról, akkor azt mondtátok, hogy nem is kell, hogy utalványozzon, bőségesen elég, ha egymásnak utalványozzátok a számlákat. A felülvizsgálat megállapította, hogy: „A reprezentációs számlákon nem szerepel, hogy milyen rendezvényhez kapcsolódik a költség, az üzemanyag kiadás számlához útnyilvántartást nem csatoltak.” Amikor 2 évvel ezelőtt működni kezdett az önkormányzat, kérte, hogyha hoznak benzinszámlát, akkor tegyenek mellé útnyilvántartást. „A kiadások 63 %-a reprezentációs célú, 24 %-a üzemanyag költség.” Miért nincs válasz azokra a kérdésekre, amiket Weszelovits Istvánné tett fel annak idején? A továbbiakban nem hajlandó este nyolckor eljönni az Érdi Horvát Önkormányzat ülésére, maximum 18:00-ig jó neki. Az idei ófalusi adventi ünnepséggel kapcsolatban nem is tárgyaltak arról, hogy támogatják-e.

 

Kubatov Dubravka: A szervezők idén nem keresték meg az Önkormányzatot.

 

Antunovits Antal: Kubatov István lent volt az adventi ünnepségen és egy szót se szólt, hogy támogatja, vagy sem. Neki kellett volna mondania, hogy támogatjuk az adventet, mint eddig is. Nem nyilatkozott. Nem tudja, hogy miért nem mondta, hogy támogatja. Miért van szükség rám, hogyha olyan döntések történnek itt, amikben soha nem veszek részt.

 

Kubatov Dubravka: Milyen döntések?

 

Antunovits Antal: Például itt a döntés: Kubatov Istvánt elhívják az adventi ünnepségre, ott ül és nem nyilatkozik, hogy támogatnánk a Szent Mihály Alapítványt.

 

Kubatov Dubravka: Valaki megkért titeket?

 

Weszelovits István: Eddig mindig támogattuk.

 

Antunovits Antal: Eddig mindig támogattuk és meg is döbbentek, hogy most nem kaptak támogatást.

 

Kubatov Dubravka: Nem tudom se támogatni, se nem támogatni, mert hozzám nem érkezett ilyen jellegű kérés.

 

Antunovits Antal: Ha már egyszer meghívják oda Kubatov Istvánt, akkor miért nem tudjuk, hogy kell-e támogatni a rendezvényt, vagy sem. Ez akkor most megint faramuci helyzet. Ő nem jogosult pénzfelvételre. Megbeszélték azt, hogy az elnök asszony utánanéz, hogy hogyan lehet megcsinálni, hogy két személy vegyen ki pénzt. Megtörtént az egyeztetés, hogy itt van egy név, hogy kivel együtt lehet kivenni pénzt.

 

Weszelovits István: Eddig meg volt beszélve, de mégse úgy történt a pénzfelvétel.

 

Antunovits Antal: „Weszelovits Istvánnéval még együtt mentünk, megkértük a bélyegzőt, de egyszercsak elvették Weszelovits Istvánnétól a bélyegzőt és onnantól kezdve nem kellett a bélyegző. Nekem nem kell a pénz, az Ófalusiaknak szerettem volna adni. A meghívók már elkészültek. Mindenről utólag értesülünk. A pénzkivételhez semmi közünk, az elszámoláshoz semmi közünk, semmihez semmi közünk.”

 

Kubatov Dubravka: Valaki vállalja az advent leszervezését?

 

Antunovits Antal: Már nem kell, az már le van szervezve, megcsinálják az adventet a Horvát Önkormányzat nélkül.

 

Kubatov Dubravka: Amennyiben további észrevétel nincs, az ülést bezárja.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria