erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. augusztus 28.
2012.10.10. szerda 11:43

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. augusztus 28-án (16:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Szabó Marianna és Weszelovits Istvánné képviselők, Hidvégi Gábor lakossági érdeklődő, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (3 igen) elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.      Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

2.      Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. I-II. né költségvetés teljesítésének elfogadására

3.      Beszámoló a 2012. évi feladatalapú támogatásról

4.      Javaslat a szeptember 29-ei Szent Mihály napi búcsún való részvételről

5.      Tájékoztató a felnőtt horvát nyelvoktatásról

6.     Tájékoztató a gyemek horvát nyelvoktatásról

7.      Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat számára a költségvetés módosítást, amiben a feladatalapú támogatás is szerepel már. A mellékelt táblázatot is ki kellene tölteniük a megadott összeg erejéig. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

36/2012. (VIII.28.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításának elfogadására

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

7

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

207

Pénzmaradvány

0

273

Támogatás

215

954

Költségvetési bevételek összesen:

215

1441

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

1391

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

50

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

215

1441

 

Felelős: elnök

Határidő: 2012.

 

841127   Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

Megnevezés

Módosított előir.    Ft

Dologi kiadások

 

 

5431.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

 22.370,24 Ft

5441.

Könyv folyóirat egyéb információhordozó

 

54411.

Könyvbeszerzés

 50.000,- Ft

54412.

Folyóiratbeszerzés

 

54413.

Egyéb információhordozó beszerzés

 

5461.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

 120.000,- Ft

5471.

Szakmai anyag és kisé.te.szellemi term.besz.

 

54711.

Szakmai anyag beszerzése

 

54712.

Kisértékű tárgyi eszk., szellemi term.besz.

 40.000,- Ft

54913.

Egyéb készletbeszerzés

 

54.

Készletbeszerzés

 232.370,24 Ft

5511.

Kommunikációs szolgáltatások

 

55111.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

 

55112.

Adatátviteli célú távközlési díjak

 

55119.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

 

55211.

Vásárolt élelmezés

 

552121.

Bérleti és lízingdíjak

 150.000,- Ft

55213.

Szállítási szolgáltatás

 

55218.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

 

552185.

Irodagép karbantartási kisjavítási szolg.

 

55219.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

 

552193.

Postaköltség

 

552199.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

 

55.

Szolgáltatások

 155.000,- Ft

5611.

Általános forgalmi adó

 

56111.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

 

5621.

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

 

56211.

Belföldi kiküldetés

 

56212.

Külföldi kiküldetés

 

56213.

Reprezentáció

 300.000,- Ft

56214.

Reklám- és propagandakiadások

 

56319.

Egyéb dologi kiadások

 

56.

Különféle dologi kiadások

 

54-56.

Dologi kiadások összesen

 300.000,- Ft

Egyéb folyó kiadások

 

57112.

Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befiz.

 

57119.

Egyéb befizetési kötelezettség

 

57214.

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell.befizetés

 

57219.

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

 

57311.

Kamatkiadások államháztartáson kívülre

 

57.

Egyéb folyó kiadások összesen

 

Támogatásértékű kiadások

 

37315.

Helyi önk.-nak és költségvetési szerveinek

 

37317.

Orsz.kisebbségi önk.-nak és költségv.szerv.

 

374125.

Felh.c.tám.kiad.ei.fej.kez.ei.

 

37.

Támogatásértékű kiadások összesen

 

Pénzeszközátadások ÁHT-N kív.

 

3811522.

Egyéb tám.ei.

 60.000,- Ft

38.

Pénzeszköz átad. ÁHT-N kivülre összesen

60.000,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

Beruházási kiadások

 

1315.

Gépek, berendezések és felszerelések vás.

 

13151.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.

 

13152.

Egyéb gépek, berendezések és felsz.vás.

 

13154.

Hangszerek vásárlása

 

 

Beruházási kiadások

 

18211.

Beruházási kiadások ÁFA-ja

 

 

Beruházási kiadások összesen

 

Felújítási kiadások

 

1316.

Gépek, berend. és felszerelések felújítása

 

13161.

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök felújítása

 

13162.

Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása

 

 

Felújítási kiadások

 

1811.

Felújítási kiadások ÁFÁ-ja

 

 

Felújítási kiadások összesen

 

11-18.

Felhalmozási kiadások összesen

 

 

Kiadások összesen

 742.370,24 Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek

 

 

46415.

Műk.c.tám.ért.bev.ei.

 

464118.

Kisebbs.Ök.tám.

                  738 919,00   

47112.

Műk.célú pénzeszk.átvétel ei.háztart.

                                -     

47115.

Műk.célra kapott jutt.ei.külf.korm.és nemz.szerv.

                                -     

916141.

Államházt.kívülről szárm.egyéb kamatbev.ei.

                      3 451,24   

 

Bevételek összesen

                  742 370,24   

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. I-II. né költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a Közgazdasági Iroda elkészítette az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. I-II. negyedéves költségvetés teljesítését. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

37/2012. (VIII.28.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. I-II. né költségvetés teljesítésének elfogadására

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési bevételek

0

4

7

-

Támogatásértékű bevételek

0

0

0

-

Pénzeszközátvételek

0

207

207

-

Pénzmaradvány

0

273

273

-

Támogatás

215

215

215

-

Költségvetési bevételek összesen:

215

699

702

-

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

 

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

%

Személyi juttatás

0

0

0

-

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

215

649

603

92,9

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

-

Támogatásértékű kiadások

0

50

50

100

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

0

0

-

Felhalmozási kiadások

0

0

0

-

Költségvetési kiadások összesen:

215

699

653

93,4

 

Felelős: elnök

Határidő: 2012.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a 2012. évi feladatalapú támogatásról

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat 738.919,- Ft feladatalapú támogatást kapott, ami már az önkormányzat számlájára utaltak. Megköszöni a testület munkáját és reméli, hogy a jövőben is ilyen eredményesen és hatékonyan fognak dolgozni és sikerül ilyen sok rendezvényen részt venniük, illetve megszervezniük.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a szeptember 29-ei Szent Mihály napi búcsún való részvételről

 

Antunovits Antal (tag): Szeptember 29-én (szombaton) lesz az idei Szent Mihály napi búcsú, amit az ófalusi Szent Mihály alapítvány rendez meg. Javasolja, hogy ezen a hagyományőrző rendezvényen vegyen részt az Érdi Horvát Önkormányzat. A búcsún fel fog lépni a szent mártoni énekkar és még a környékből több énekkar is és horvát szentmise is lesz.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (3 igen) meghozta a következő határozatot:

 

38/2012. (VIII.28.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Horvát Önkormányzat Szent Mihály napi búcsún való részvételéről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a hagyományőrző szeptember 29-ei Szent Mihály napi búcsún és a fellépő művészek (horvát énekkarok), a horvát szent mise tartására illetve a vendéglátás költségeire 100.0000,- Ft-ot szán.

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy a búcsú költségeire 100.000,- Ft-ot vegyenek fel a bankból. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

39/2012. (VIII.28.)

h a t á r o z a t a

pénzfelvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 100.000,- Ft-ot vesz fel a bankból, amit a búcsú költségeire fordítanának.

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a felnőtt horvát nyelvoktatásról

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a felnőtt horvát nyelvtanulásról a mai ülés utánra szervezett egy megbeszélést, melyre meghívta a leendő tanárt is. A jelentkezőknek a szerdai nap lenne a legalkalmasabb, hogy a heti 90 perces oktatást megtartsák.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a gyemek horvát nyelvoktatásról

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a nyelvoktatási szakkörre a felhívás megjelent az Érdi Újságban, illetve az Érdi Lapban is több alkalommal. A jelentkezés határideje szeptember 20-a, ezért a jelentkezők számáról és a továbbiakról a következő ülésen tud majd többet mondani. Eddig 5-en jelentkeztek.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Weszelovits Istvánné: Mindenkit szeretettel vár az ülést követő felnőtt horvát nyelvoktatásról tartandó megbeszélésre.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat ülése 18:45-kor ért véget.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria