erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2009. április 02.
2011.02.17. csütörtök 13:49

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2009. április 02-án (15:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Alsó u. 1.) II. emeleti tárgyaló

 

Jelen vannak: Kubatov Dubravka elnök, Antunovits Antal, Weszelovits István, Kubatov István képviselők, Weszelovits Istvánné meghívott, Gombos Katalin, Közgazdasági Iroda vezető, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

 

Dubravka Kubatov, elnök: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta:

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 

1.      Beszámoló az Érdi Horvát Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról (helyszíni kiosztás)

 

2.      Beszámoló az Érdi Horvát Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról (helyszíni kiosztás)

 

3.      Az Érdi Horvát Önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervének elfogadása (helyszíni kiosztás)

 

4.      Beszámoló az érdi horvát önkormányzat elmúlt időszakban részt vett rendezvényekről (Elhurcoltak napja városi ünnepség, rác bál, Március 15-ei városi ünnepség, Kricskovics Antal Kossuth díjas táncos 80. születésnapi ünnepség)

 

5.      A Lehetőség a Felzárkózáshoz Alapítvány támogatása (munkaterv szerint)

 

      6.   Egyebek

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Horvát Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról (helyszíni kiosztás)

 

 

 

Gombos Katalin: Utólagos beszámoló, de mindenképpen tárgyalnia kell az érdi horvát önkormányzatnak és ezt tudomásul kell venni.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy a 2007. november 16-án felvett 500.000,- Ft hogy lett elszámolva.

 

Weszelovits Istvánné: Feljegyzései szerint a 2007. november 15-én hozott határozatban foglaltak szerint lett elszámolva (telefon költség, benzin elszámolás, reprezentációs költség). Azt nehezményezték, hogy egy év múlva derült csak ki, hogy Kubatov Istvánnak tartozik az érdi horvát önkormányzat, amiről ráadásul még neki sem volt tudomása.

 

Gombos Katalin: Visszamenőleg nem tudnak javítani a dolgokon, a jövőre vonatkozóan lehet rendezni a sorokat.

 

Kubatov István: Elnöksége idején a célokra koncentrált. Azt a pénzt nem ő követelte, hanem a belső ellenőrzés mutatta ki, hogy tartozik neki az érdi horvát önkormányzat.

 

Gombos Katalin: A belső ellenőrzés minden évben ellenőrzi a kisebbségek gazdálkodását.

 

Weszelovits Istvánné: Az új ciklus kezdetén segítséget, információt kért az előző elnöktől Kubatov Istvántól, hogy hogyan is kellene vezetni egy kisebbségi önkormányzatot. Nincs kommunikációs készség. Sok az ígéret, de más a megvalósítás.

 

Gombos Katalin: Amikor valamit a jövőben el fognak határozni, akkor arról határozatot kell majd hozni – nem utólag, hanem előre – és a határozatban szerepelnie kell, hogy mire költsék az összeget.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, ha most mindent megszavaz, akkor mire volt jó az ellenőrzés kérése. Kérdezi, hogy szabályosan működött-e az érdi horvát önkormányzat.

 

Gombos Katalin: Egyik Érden működő kisebbségi önkormányzat sem működött szabályosan.

 

Antunovits Antal: Az érdi horvát önkormányzat SZMSZ-ében minden le van írva, hogy hogyan is kellene működni, tehát 3 évre rá nem lehet arra hivatkozni, hogy nem tudták, hogy hogyan kell csinálni. A 2007-es évet becsülettel végig csinálták és onnantól kezdődött a probléma, hogy nem tudtak elszámolni a pénzzel.

 

Kubatov István: Kikéri magának, mert mindenről van számla. A Kubatov családot és a nem tudtunk elszámolni-t kéri ki magának.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy mint pénztárosnak van-e felelőssége.

 

Gombos Katalin: Igen, van.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy ez a felelősség miben nyilvánul meg.

 

Gombos Katalin: Amikor valaki, aki fel van hatalmazva és felvesz készpénzt a bankszámláról, akkor annak ezt a készpénzt be kellene fizetnie a pénztárba és a pénztárosnak kellene ezt aláírnia.

 

Kubatov István: Kérdezi, hogy a kisebbségi önkormányzat teljes vagyoni elszámolásáért az elnök a saját vagyonával felel-e.

 

Gombos Katalin: Igen, ez így van.

 

Kubatov István: Egy alapvető félreértés van. Ha Weszelovits Istvánné szeretne elszámolni, akkor ott vannak a számlák és a kiadásokat, bevételeket leírja a füzetébe. Ha ők akarnak elszámolni, akkor nekik is ott vannak a számlák, elvégezték a munkát és ezt nem fogadják el elszámolásnak. Neki mindig elszámolás, ha van valamiről számlája, ha viszont nekik van, akkor az viszont nem elszámolás.

 

Weszelovits Istvánné: Amikor elszámolt a számlákról, akkor ő az érdi horvát önkormányzat ülésén számolt el.

 

Kubatov István: A múltban az okozott problémát, hogy nem tudják pontosan, hogy egy határozat mit is tartalmazzon. Kérdezi, hogy mikor lehet az időpont, a cél szempontjából, a cél tartalma szempontjából, a költség szempontjából és hogy ki végzi a feladatot szempontjából teljes érvényűnek nevezni a határozatot.

 

Gombos Katalin: A határozatban szerepeljen, hogy mely célra, mennyi összegben, határidővel és felelőssel megjelölésével.

 

Kubatov István: Kérdezi, hogy mit neveznek elszámolásnak.

 

Weszelovits Istvánné: Kérdezi, hogy mit jelenet konkrétan a zárszámadás, kire nézve kötelező és kinek kell elkészítenie a zárszámadást.

 

Gombos Katalin: A zárszámadás a beszámolót jelenti.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy a benzin elszámoláshoz kötelező-e útnyilvántartást vezetni.

 

Gombos Katalin: Vagy számla kell, vagy útnyilvántartás.

 

Kubatov István: A kisebbségi önkormányzatok közül egyedül ő vezetett útnyilvántartást.

 

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

2/2009. (IV.02.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

Bevétel                                                                 ezer Ft

Saját bevétel                                                               170

Átvett pénzeszköz                                                          0

Pénzmaradvány                                                          990

Támogatás                                                                1280

Bevétel összesen                                                      2440

 

 

Kiadás                                                                     ezer Ft

Dologi kiadások                                                          1508

Támogatások                                                                     0

Fel nem használt bevétel (pénzmaradvány)                  932

Kiadás összesen                                                           2440

 

 

 

Felelős: elnök

Határidő:

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló az Érdi Horvát Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról (helyszíni kiosztás)

 

 

Kubatov Dubravka: Kérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen kérdése.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy 191.000,- Ft volt a benzin költség 2008-ban és hova mentek ennyi benzinnel.

 

Kubatov Dubravka: Elkezdi sorolni: 2008. január 27. Székesfehérvár, 2008. január 31. Dunaújváros, 2008. február 7. Tököl, 2008. február 14. Duna Palota, 2008. február 21. érdi rác bál……

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elutasította a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2009. évi pénzügyi tervének elfogadása (helyszíni kiosztás)

 

 

Antunovits Antal: Javasolja, hogy – mivel a támogatás kb. 68 %-át reprezentációs célokra költik – a városi önkormányzatnak egy újraélesztő készülék megvásárlását. (400.000,- Ft / 12 hónap = 33.333,- Ft.)

 

Kubatov István: Mondja az elnök asszonynak, hogy számoljon be arról, hogy hány órát mond le és mennyi szabadidejét áldozza az érdi horvát önkormányzatra.

 

Gombos Katalin: Utána fog nézni Antunovits Antal javaslatának, hogy a felajánlást meg teheti-e az önkormányzat.

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló az érdi horvát önkormányzat elmúlt időszakban részt vett rendezvényekről (Elhurcoltak napja városi ünnepség, rác bál, Március 15-ei városi ünnepség, Kricskovics Antal Kossuth díjas táncos 80. születésnapi ünnepség)

 

 

Nem került sor a napirendi pont tárgyalására.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

 

Tárgy: A Lehetőség a Felzárkózáshoz Alapítvány támogatása (munkaterv szerint)

 

 

 

Nem került sor a napirendi pont tárgyalására.

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Kubatov István: Javasolja, hogy az érdi horvát önkormányzat újból 5 tagú legyen és Weszelovits Istvánnét vegyék vissza a tagok közé.

 

Kubatov Dubravka: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával már elkezdte a tárgyalásokat a horvát nyelv tanítása érdekében.

 

Weszelovits István: Kérdezi, hogy a horvát műsorok az Érdi TV-ben miért maradtak abba.

 

Kubatov Dubravka: Nem tudja, de az Érdi TV-nél vezető váltás történt. Szeretne heti fél órás műsort a pécsi országos televízióban.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria