erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. október 14. alakuló ülés
2011.02.17. csütörtök 15:07

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2010. október 14-én (16:00 órától) megtartott alakuló üléséről.

 

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Piszák Lászlóné, Szabó Marianna és Weszelovits Istvánné képviselők, Dr. Szabolcs Mária jegyző, Péterfia Krisztina a Közgazdasági Iroda munkatársa, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választási eredményekről – Megbízólevelek átadása

 

2. A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele

 

3. Javaslat az érdi horvát önkormányzat elnökének megválasztására

 

4. Javaslat az érdi horvát önkormányzat elnök-helyettesének a megválasztására

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:   A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről

Megbízólevelek átadása

              

    Előadó: dr. Csigi Zsolt, a HVB elnöke

 

Dr. Csigi Zsolt: A Helyi Választási Bizottság és a maga nevébe köszöni a megjelenteket a kisebbségi önkormányzatok alakuló ülésén. Elmondja, hogy a Helyi Választási Bizottság egyik első feladata a kisebbségi önkormányzati választások kitűzése volt, mivel a városban nyolc kisebbség esetében haladta meg a 30 főt a választói jegyzékére felvételüket kérő választópolgárok száma. A választást október 3-ára tűzte ki a Bizottság. E napon külön szavazókörben adhatták le szavazataikat, a magukat bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin vagy szerb kisebbséginek valló magyar állampolgárok.  

A Bizottság a jelölési időszakban folyamatosan vette nyilvántartásba a polgármester- és egyéni képviselő jelöltek mellett a kisebbségek 39 képviselő jelöltjét is. Október 3-án, a választás napján a bizottság megállapította a választás eredményét. Munkájukat folyamatosan segítette a Helyi Választási Iroda vezetője, helyettese és munkatársai, melyet ezúton is megköszön! Ugyancsak köszönet illeti a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. A Helyi Választási Bizottság a beérkezett jegyzőkönyvek alapján állapította meg a választás eredményét. A választás ún. egyéni listás rendszerben zajlott, ami azt jelenti, hogy egy szavazólapon 4 jelöltre lehetett érvényes szavazatot leadni. A kisebbségi önkormányzatok létszáma a törvény módosítása következtében 4 képviselő. Ismerteti a választás eredményét, kéri a megválasztott képviselőket megbízólevelük átvételére.

 

Bolgár kisebbség:   

1. Dr. Matejevszki Aszen                                10 szavazatot

2. Márta Ildikó                                                14 szavazatot

3. Molnárné Jorgova Mária                             8 szavazatot

4. Tanevné Vladova Bojána                             8 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Cigány kisebbség:  

1. Balogh Csaba                                             55 szavazatot,

2. Balogh Gusztáv                                           32 szavazatot,

3. Majsai Ferenc                                             39 szavazatot,

4. Sárközi Lajos                                              16 szavazatot, kapott és lett képviselő.

 

Görög kisebbség:  

1. Ajanidisz Pandelisz                          19 szavazatot,

2. Joresz Anikó                                               20 szavazatot,

3. Szopkó Aphrodité                                       19 szavazatot,

4. Szopkóné Papakosztandisz Eleni                 26 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Horvát kisebbség: 

1. Antunovits Antal                                          67 szavazatot,

2. Piszák Lászlóné                                           60 szavazatot

3. Szabó Marianna                                          63 szavazatot,

4. Weszelovits Istvánné                                   58 szavazatot kapott és lett képviselő

 

Lengyel kisebbség:  

1. Molnárné Sagun Zdzislawa Maria                17 szavazatot,

2. Morvay Malgorzata Rozália             17 szavazatot,

3. Szczerba Krzysztof Piotr                             15 szavazatot,

4. Tanyi Márton                                              18 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Német kisebbség: 

1. Eszes Mária                                                77 szavazatot,

2. Falusiné Matics Zsuzsanna               51 szavazatot,

3. Hazenauer Dániel                                        67 szavazatot,

4. Tölgyesi Ottóné                                           63 szavazatot kapott és lett képviselő. 

 

 

 

 

Ruszin kisebbség:

1. Dr. Hricz Andrea                                        12 szavazatot,

2. Martonosi Tamás                                        12 szavazatot,

3. Németh József                                            10 szavazatot,

4. Szmolárné Nagy Marianna                           10 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Szerb kisebbség:   

1. Csánics Sándor                                           16 szavazatot,

2. Gyukin Szvetozár                                        18 szavazatot,

3. Gyukin Tijana                                              16 szavazatot,

4. Rockov Milán                                             16 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele                                     

 

Dr. Csigi Zsolt: Kéri, hogy az eskütételhez álljanak fel, és mondják utána az eskü szövegét. Az eskütételt követően kéri, írják alá az Érdi Krónikát.

A Választási Bizottság és saját nevében gratulál, eredményes munkát kíván, melyhez türelmet, kitartást és nagyon jó egészséget.

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők a törvényben előírt esküt letették.

 

Az érdi Horváti Önkormányzat ülését a Polgárok Háza 204. termében folytatja.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az érdi horvát önkormányzat elnökének megválasztására

 

 

Antunovits Antal korelnök: Köszönt mindenkit az október 4-én megválasztott érdi Horvát Önkormányzat alakuló ülésén.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 4 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van, így az alakuló ülés határozatképes.

Javasolja, hogy az alakuló ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadják el. Kéri, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az alakuló ülés napirendjét 4 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta

Tisztelt Képviselő-testület! A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének kötelező napirendi pontja az önkormányzat elnökének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ.

Az önkormányzati törvény 12. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a testület az elnököt és az elnökhelyettest titkos szavazással is megválaszthatja. Kéri a Képviselő-testületet szavazzon arról, hogy az elnököt titkos szavazással választja-e meg.

Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kisebbségi önkormányzat elnökét és elnökhelyettesét titkos szavazással választja meg.

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és tartózkodás nélkül Weszelovits Istvánnét az érdi Horvát Önkormányzat elnökévé megválasztotta.

Gratulál az elnöknek, munkájához sok sikert kíván!

 

 

 

 

1/2010. (X.14.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Weszelovits Istvánné képviselőt az önkormányzat elnökének megválasztotta.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az érdi horvát önkormányzat elnök-helyettesének a megválasztására

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Tisztelt Testület! A következő napirendi pont az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése szerint a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ. 

 

Megállapítja, hogy a testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Antunovits Antalt az érdi Horvát Önkormányzat elnökhelyettesévé megválasztotta.

Gratulál az elnökhelyettesnek, munkájához sok sikert kívánok!

 

 

 

2/2010. (X.14.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Antunovits Antal képviselőt az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztotta.

 

 

 

Weszelovits Istvánné: A helyi kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének ez volt az utolsó kötelező napirendi pontja. Reméli, hogy testületünk eredményesen fogja végezni munkáját. Az érdi horvát önkormányzat következő ülését 2010. október 21. (csütörtök) 18 órára hívja össze. Megköszöni az alakuló ülésen való részvételt, és az ülést bezárja.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria