erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Alakuló ülés jegyzőkönyve - 2006. október 11.
2007.08.01. szerda 09:15

Készült: A Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2006. október 11-én megtartott alakuló üléséről.

 

Jelen vannak: A megválasztott 5 képviselőből 5 fő: Antunovits Antal, Kubatov Dubravka, Kubatov István, Weszelovits István, Weszelovits Istvánné

Meghívottak: Karlovszky Mária, a Helyi Választási Bizottság elnöke, T. Mészáros András polgármester, Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző.  


N A P I R E N D:

 1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről - Megbízólevelek átadása

      Előadó: Karlovszky Mária, a HVB elnöke

 2. A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele

 

 3. A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása

      Előadó: Antunovits Antal korelnök

 4. A kisebbségi önkormányzat elnök-helyettesének megválasztása

        Előadó: Kubatov Dubravka elnök

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a kisebbségi önkormányzati választás eredményéről (Megbízólevelek átadása)

          Előadó: Karlovszky Mária, a HVB elnöke

 

Karlovszky Mária: Tisztelt Kisebbségi Önkormányzati Képviselők! Kedves Vendégeink! A Helyi Választási Bizottság és a magam nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Kisebbségek önkormányzati alakuló ülésén.

Bizottságunk munkája során a legelső feladata a helyi kisebbségi önkormányzati választások kitűzése volt, az előre bejelentett igények alapján. A szavazásra településenként önálló - jelen esetben a 800. szavazókör – az önkormányzati választásoktól eltérő szavazókört kellett kialakítani. A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt július 15. napig lehetett kérni a választási iroda vezetőjétől.

Ezt követően, folyamatosan vettük nyilvántartásba a polgármester jelöltek, egyéni képviselő jelöltek mellett az Önök 40 képviselő jelöltjét is.

Október 1-én, a választás napján megállapítottuk a választás eredményét és közzé tettük azt. Munkánkat folyamatosan segítették a Helyi Választási Iroda vezetői és munkatársai, melyet ezúton is köszönünk!

Ugyancsak köszönet illeti a Szavazatszámláló Bizottság munkáját.

A Helyi Választási Bizottság a beérkezett jegyzőkönyvek alapján állapította meg a választás eredményét, így természetesen a kisebbségi önkormányzatok képviselő tagjait is.

Ismertetem a választás eredményét, kérem a megválasztott képviselőket megbízólevelük átvételére.

Bolgár kisebbség:   26 érvényes szavazatot kapott, ebből


1. Tanevné Vladova Bojána                 6 szavazatot

2. Molnárné Jorgova Mária                 5 szavazatot

3. Márta Ildikó                                    6 szavazatot

4. Horváth Anikó                                4 szavazatot

5. Kádár Tímea                                   5 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Cigány kisebbség:   44  érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Balog Gusztáv                                 12 szavazatot,

2. Góman Rebeka                                 4 szavazatot,

3. Balogh Csaba                                  12 szavazatot,

4. Majsai Ferenc                                   9 szavazatot,

5. Ajtai Szilveszter                                 3 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Görög kisebbség:  61 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Szopkó Ernő                                   10 szavazatot,

2. André Balázs                                     9 szavazatot,

3. André Gáborné Joresz Anikó          11 szavazatot,

4. Herczegfalvi Nándorné                    10 szavazatot,

5. Szopkóné Papakosztandisz Eleni     21 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Horvát kisebbség:  91 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

 1. Antunovics Antal                            16 szavazatot,

 2. Weszelovits István                          18 szavazatot,

 3. Kubatov Dubravka                         18 szavazatot,

 4. Weszelovits Istvánné                      18 szavazatot,

 5. Kubatov István                               21 szavazatot kapott és lett képviselő.


Horvát kisebbség:   118 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Szczerba Krysztof Piotr                   23 szavazatot,

2. Molnárné Sagun Zdzislawa Maria    29 szavazatot,

3. Maszárik Dávid                               20 szavazatot,

4. Tanyi Márton                                  23 szavazatot,

5. Morvay Malgorzata Rozália 23 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Német kisebbség:  249 érvényes szavazatot kapott, ebből

 

1. Falusiné Matics Zsuzsanna               50 szavazatot,

2. Falusi Ferenc                                   36 szavazatot,

3. Kellner Mária Anna                         46 szavazatot,

4. Schneider István                              33 szavazatot,

5. Eszes Mária Margit                          39 szavazatot kapott és lett képviselő. 

 

Szerb kisebbség:   76 érvényes szavazat szavazatot kapott, ebből

 

1. Gyukin Szvetozár                            14 szavazatot,

2. Rockov Milán                                 15 szavazatot,

3. Gyukin Dragan                                13 szavazatot,

4. Csánics Sándor                               19 szavazatot,

5. Csánics Stanica                               15 szavazatot kapott és lett képviselő.

 

Karlovszky Mária: A HVB és a magam nevében gratulálok Önöknek és kívánok nagyon jó és eredményes munkát, ehhez türelmet, kitartást és nagyon jó egészséget.

                

T. Mészáros András: Köszöntötte a megalakult kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületének tagjait. Az együttműködés reményében jó munkát kíván.

 

Ujlakiné Dr. Pék Éva jegyző: Köszönti a kisebbségi önkormányzatok képviselőit. Elmondja, hogy minden kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének munkáját személye, illetve megbízottja segíteni fogja. Jó munkát kíván a Kisebbségi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzati képviselők eskütétele                                    

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők a törvényben előírt esküt letették.

 

3. NAPIRENDI PONT

 
Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökének megválasztása                                    

           Előadó: Antunovits Antal korelnök

 

Antunovits Antal korelnök: Tisztelt Képviselő-társaim! Köszöntök mindenkit az október 1-én megválasztott Horvát Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülésén.

A jelenléti ív alapján megállapítottam, hogy az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, így az alakuló ülés határozatképes.

Tisztelt Képviselő-testület! A kisebbségi önkormányzat alakuló ülésének kötelező napirendi pontja az önkormányzat elnökének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ. Az önkormányzati törvény 12. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a testület az elnököt és az elnökhelyettest titkos szavazással is megválaszthatja. Kérem a Képviselő-testületet szavazzon arról, hogy az elnököt titkos szavazással választja-e meg.

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangú szavazással úgy foglalt állást, hogy az önkormányzat elnökét és elnökhelyettesét nyílt szavazással választja meg.

 


Antunovits Antal korelnök: Indítványozza, hogy a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökének Kubatov Dubravka képviselőt válassza meg a testület.

 


A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózködás nélkül  meghozta a következő határozatát:

 

4/2006. (X. 11.) számú

h a t á r o z a t

 

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Kubatov Dubravka képviselőt az önkormányzat elnökének megválasztotta.

 


4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A kisebbségi önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása                                    

               Előadó: Kubatov Dubravka elnök

 

Kubatov Dubravka: Tisztelt Testület! A következő napirendi pont az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztása. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 30/N § (1) bekezdése előírja, hogy a kisebbségi önkormányzat a tagjai közül az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Javasolja, hogy a testület Weszelovits Istvánné képviselőt válassza meg elnökhelyettesnek.

 

 A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózködás nélkül  meghozta a következő határozatát:

 
 

5/2006. (X. 11.) számú

h a t á r o z a t

 

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Weszelovits Istvánné képviselőt az önkormányzat elnökhelyettesének megválasztotta.

 

 

Kubatov Dubravka: Gratulál az elnökhelyettesnek, munkájához sok sikert kíván. Befejezésül reményét fejezi ki, hogy a testület eredményesen fogja végezni munkáját. Megkérdezi, van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata.

 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.

 

Kubatov Dubravka: Megköszönöm az alakuló ülésen való részvételt, és az ülést bezárom.

 

 

K.m.f.

  

Kubatov Dubravka                                                                        Weszelovits Istvánné

          elnök                                                                                              elnök-helyettes

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. október
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Felhívások
Meghívó
2018.10.24. szerda 15:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.24. szerda 17:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
2018.10.25. csütörtök 10:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria