erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. november 09.
2011.02.17. csütörtök 15:12

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2010. november 09-én (18:00 órától) megtartott rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Piszák Lászlóné, Szabó Marianna és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

 

1. Javaslat a 2010. évi költségvetés elfogadására és a pénzügyi kérdések eldöntése

 

2. Javaslat új érdi horvát önkormányzati bélyegző készítésére

 

3. Javaslat Pest környéki önkormányzatok képviselőjelölt személyére

 

4. Egyebek

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetés elfogadására és a pénzügyi kérdések eldöntése

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy beszélt a Közgazdasági Irodával és velük együtt készítették el a költségvetési javaslatokat. Az ülésre elhozta mind a két javaslatot és most azt kell eldönteniük, hogy felhasználják-e az előző önkormányzat pénzét (legitimizálják az előző önkormányzat költségvetését), vagy pedig tiszta lappal indulnak-e. Mindenképpen jogutódnak tekinthető a mostani önkormányzat az előzőnek.

 

Piszák Lászlóné: Amennyiben elfogadják az első javaslatot, akkor majdnem 600.000,- Ft-juk maradna és szerinte a beruházásokat, amiket szeretnének, azok jó lenne, ha ebből a pénzből valósulnának meg, ezért ő az első változatot támogatja. Amennyiben tényleg jogutódnak tekinthetők, akkor miért ne használnák fel a pénzt.

 

Szabó Marianna: Csábító az ajánlat, hogy felhasználják a megmaradt pénzt, de szerinte tiszta lappal kellene kezdeniük.

 

Weszelovits Istvánné: Sajnálja, hogy le kell mondaniuk arról az összegről, ami megilletné őket, ami segítette volna a működésüket, de nem szeretné legitimizálni az előző vezetést és a tiszta lap mellett van.

 

Antunovits Antal: Szerinte is csábító az ajánlat, de nem fogadhatják el, induljanak tiszta lappal.

 

Weszelovits Istvánné: Fontosnak tartja, hogy kiemeljék, hogy elhatárolódnak az előző önkormányzat által kötött szerződésektől. A tudomásukra jutott a kiegyenlítetlen számla a WHO magazinnal, illetve 2 db Telenor telefonszámlával kapcsolatban is.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

9/2010. (XI.09.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

az Érdi Horvát Önkormányzat 2010. évi költségvetés elfogadására

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 244.026,- Ft-ban állapítja meg 2010.10.14 - 2010.12.31. terjedő időszakra alábbiak szerint:

 

Bevételek

Összeg

I. Sajátos működési bevételek

 

II. Központi költségvetésből kapott állami támogatások

117.863

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

117.863

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

V. Feladatalapú támogatás

8.300

VI. Pénzmaradvány

 

Bevételek összesen:

244.026

 

 

Kiadások

Összeg

I. Személyi juttatások

 

II. Munkaadókat terhelő járulékok

 

III. Dologi kiadások

244.026

IV. Átadott pénzeszközök

 

V. Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

244.026

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2010. november

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

10/2010. (XI.09.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

az Érdi Horvát Önkormányzat 2010. évi költségvetés dologi kiadásának részletezése

 

 

Kiadások

Összeg

III. Dologi kiadások

244.026

2010. október 23-ai koszorúzás

6000

2010. október 24-ei ercsi rácok vendéglátása

6300

2010. november 06 ercsi batyus bálra ajándékkosár

4765

2010. adventi ünnepség megrendezése

60000

2 db pecsét elkészítése

25000

Nyomtató patron vásárlása

10000

4 db mobil telefonkészülés vásárlása az érdi Horvát önkormányzat tagjai részére

35000

Egyéb működési kiadások

96961

IV. Átadott pénzeszközök

 

V. Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

244.026

 

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2010. november

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

11/2010. (XI.09.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a bankszámláról 100.000,- Ft kivételéről döntött.

 

 

 

Weszelovits Istvánné: Senki nem tud arról, hogy az előző elnök asszony, milyen jogon kötött meg az önkormányzat nevében szerződéseket, amelyekről az önkormányzat tagjai sem tudtak.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat új érdi horvát önkormányzati bélyegző készítésére

 

 

Weszelovits Istvánné: A régi bélyegzőt az előző önkormányzat nem adta még át, ezért javasolja 2 új bélyegzőt elkészítését.

 

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

 

12/2010. (XI.09.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a régi bélyegző megsemmisítéséről döntött.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

 

13/2010. (XI.09.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete két új bélyegző készítéséről döntött (1 db kör és 1 db négyszögletes bélyegző). A bélyegző tartalma az érdi horvát önkormányzat megnevezése magyarul, horvátul, 2010, rác megnevezés és a cím.

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Pest környéki önkormányzatok képviselőjelölt személyére

 

 

Weszelovits Istvánné: Kérdezi, hogy a képviselők közül szeretné-e valaki vállalni a jelöltséget.

 

Piszák Lászlóné: Nem vállalja.

 

Szabó Marianna: Nem vállalja.

 

Antunovits Antal: Nem vállalja.

 

Weszelovits Istvánné: Nem vállalja. Javasolja, hogy Agatics Katinka – tököli horvát képviselő jelölt kerüljön a Pest környéki horvát önkormányzatok képviselőjelölt listájára.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

14/2010. (XI.09.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az érdi Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete Agatics Hajnalka tököli horvát képviselő jelölt kerüljön a Pest környéki horvát önkormányzatok képviselőjelölt listájára.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Antunovits Antal: 2010. november 18-án 18 órától a Nevelési Tanácsadóban (volt II. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.) horvát táncház megrendezésére fog sor kerülni.

 

Weszelovits Istvánné: Kéri az érdi horvát önkormányzat honlapjának frissítését.

 

Weszelovits Istvánné: Az érdi horvát önkormányzat – mivel megkapta 3 másik (német, lengyel és szerb) kisebbségi önkormányzattal közös használatra a Polgárok Háza 204-es szobáját – a szoba kifestését, függöny cseréjét, padló felújítását javasolja.

 

Antunovits Antal: Javasolja, hogy a jövő évi munkatervben szerepeljen beszámoló az Érd és Sibenik városa közti testvérvárosi kapcsolatának alakulásáról. Jónak tartaná az előző elnöknek, Kubatov Dubravkától egy beszámolót a testvérvárosi kapcsolatok eddigi alakulásáról, kivel vette fel a kapcsolatot, stb. Ki lehetne tűzni az önkormányzat 4 éves működése során horvát nyelvű óvoda létesítése.

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja horvát nyelvoktatás beindítása óvodában, iskolában.

 

Antunovits Antal: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában horvát nyelv oktatása a tanmenetbe való beépítése

 

Weszelovits Istvánné: A következő ülésre várja a javaslatokat az érdi rácok felkutatására. A felkutatás után pedig szeretné, ha egy könyvet is kiadnának az érdi rácokról. Kérdezi, hogy van-e már valakinek valamilyen javaslata, hogy mikor kerüljön megrendezésre 2011-ben a rác bál és hol.

 

Piszák Lászlóné: 2011. január 22-re gondolt és helyszínnek pedig a Nevelési Tanácsadót (volt II. Lajos Általános Iskolát) javasolja és batyus bálra gondolt.

 

Antunovits Antal: Az iskola épülete túl kicsi és nem lehet senkinek azt mondani, hogy ne jöjjenek el, mert nincs elég hely.

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy felhívja Finta Józsefet és érdeklődik, hogy van-e szabad hétvégéje.

 

Antunovits Antal: Javasolja, hogy jövőre a busójárásra mindenképpen menjenek el.

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria