erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2010. december 07.
2011.02.17. csütörtök 15:16

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2010. december 07-én (18:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Piszák Lászlóné, Szabó Marianna és Weszelovits Istvánné képviselők, Gergics Zlata nyelvtanárnő, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

Weselovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelnt képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta:

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1. Javaslat a 2010. évi költségvetés módosítására

 

2. Javaslat horvát nyelvtanításra a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában

 

3. Javaslat horvát nyelvoktatásra felnőtt képezés keretében

 

4. Javaslat benzin számla elszámolására

 

5. Javaslat horvát táncház létrehozására

 

6. Egyebek

 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 2010. évi költségvetés módosítására

 

 

 

Weszelovits Istvánné: A Közgazdasági Irodától kapott tájékoztatás alapján módosítani szükséges a költségvetésüket, mert a 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja alapján a települési és a területi kisebbségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap 1-jétől illeti meg az általános működési támogatás, így az Érdi Horvát Önkormányzat részére a 2010. évi kisebbségi önkormányzati választást követően időarányosan kerül kiutalásra az általános működési támogatás.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

15/2010. (XII.07.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

az Érdi Horvát Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítás elfogadására

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

188.576,- Ft-ban állapítja meg 2010.11.01 - 2010.12.31. terjedő időszakra alábbiak szerint:

 

 

Bevételek

Összeg

I. Sajátos működési bevételek

 

II. Központi költségvetésből kapott állami támogatások

94.288

III. Helyi önkormányzattól kapott műkötési támogatás

94.288

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

 

V. Feladatalapú támogatás

 

VI. Pénzmaradvány

 

Bevételek összesen:

188.576

 

 

Kiadások

Összeg

I. Személyi juttatások

 

II. Munkaadókat terhelő járulékok

 

III. Dologi kiadások

188.576

IV. Átadott pénzeszközök

 

V Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

188.576

 

Amennyiben az általános működési támogatás összege változik, a határozat módosításra kerül.

 

Felelős: elnök

Határidő: 2010. december

 

 

  Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

16/2010. (XII.07.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

az Érdi Horvát Önkormányzat 2010. évi költségvetés dologi kiadásának részletezésének módosításáról

 

 

Kiadások

Összeg

III. Dologi kiadások

188.576

2010. október 23-ai koszorúzás

6000

2010. október 24-ei ercsi rácok vendéglátása

6300

2010. november 06-ai ercsi batyus bálra ajándékkosár

4765

2010. adventi ünnepség megrendezése

20000

2 db pecsét elkészítése

25000

Nyomtató patron vásárlása

10000

4 db mobil telefonkészülés vásárlása az érdi Horvát önkormányzat tagjai részére

35000

Benzin költségek

10000

Egyéb működési kiadások

71511

IV. Átadott pénzeszközök

 

V. Felhalmozási kiadások

 

Kiadások összesen:

188.576

 

 

Felelős: elnök

Határidő: 2010. december

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

17/2010. (XII.07.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 3.500,- Ft-ot szavaz meg pénztár bizonylatok megvételére.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

18/2010. (XII.07.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 3.500,- Ft-ot szavaz meg az Elhurcoltak Napjára koszorú megvételére.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat horvát nyelvtanításra a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában

 

 

Weszelovits Istvánné: Meghívta az ülésre Gergics Zlata nyelvtanárnőt, hogy bemutatkozzon és elmondja az elképzeléseit a horvát nyelvtanításról.

 

Gergics Zlata: Elmondja, hogy Budapesten a horvát iskolában tanít alsó tagozatos gyerekeket már régóta. Felnőtt oktatást nem vállal, csak gyerekoktatást vállal. Az oktatást nem csak nyelvoktatásként képzeli el, hanem nemzetiségi oktatásként és ezt fontosnak tartja. Tankönyveket is ír. A kommunikációra épülő nyelvoktatást preferálja. Hetente minimum 2 órát érdemes tartani, annak már van értelme, a heti 1 órát nagyon kevésnek tartja. Harmadikosoknak, negyedikeseknek esetleg még az ötödikeseknek lenen értelme elkezdeni a nyelvtanulást. Szerda délután érne rá a tanításra, illetve ha sokan jelentkeznének még a péntek is megoldható lenne. 15 fős csoportot tart ideálisnak. Az óradíja nettó 2.000,- Ft.

 

Szabó Marianna: Kérdezi, hogy a többi iskolában is készítenek majd felmérést, vagy csak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

 

Weszelovits Istvánné: Egyelőre kísérleti jelleggel csak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában próbálkoznak meg vele.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

19/2010. (XII.07.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat horvát nemzetiségi szakkört fog indítani 2011-től a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

 

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat horvát nyelvoktatásra felnőtt képezés keretében

 

Weszelovits Istvánné: Beszélt a százhalombattai horvát kisebbségi önkormányzat elnökével, akik szintén szeretnének.

Kb. 10 – 12 fővel érdemes elindítani horvát nyelvoktatást, ajánlotta is az egyik ismerősét, aki esetleg elvállalná.

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat benzin számla elszámolására

 

 

Weszelovits Istvánné: Az érdi horvát önkormányzat érdekében végzett munkája során felmerülő utazásai során szeretne benzin számlákat leadni a Közgazdasági Irodán.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

20/2010. (XII.07.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat az elnök Weszelovits Istvánné számára engedélyezi az érdi horvát önkormányzat érdekében végzett munkája során felmerülő utazásai havi elszámolást, útnyilvántartás alapján az alapnorma átalánnyal történő elszámolást a Közgazdasági Irodán leadja.

 

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat horvát táncház létrehozására

 

 

Antunovits Antal: Javasolja, hogy 2010-ben az új Érdi Horvát Önkormányzat keretein belül újra kellene indítani a horvát táncházat.

 

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

 

21/2010. (XII.07.) HÖK.

h a t á r o z a t

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2010-ben újra indítja a horvát táncházat Ófaluban a Nevelési Tanácsadó (volt II. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.) épületében. Az órákat minden hónap második péntekén 18 órától tartja.

 

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.21. szerda 16:00
Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
2018.11.22. csütörtök 09:00
Polgárok Háza I. emelet 117. tárgyaló – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria