erdmost
erdiradio_online
handball
SzepesBanner
Megyei Jogú Városok Szövetsége
mjvsz
nav
KormanyzatBanner
Érdcenter
agaboga
CsukaBanner
tanuszoda
visegrad
tamop
Jegyzőkönyvek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jegyzőkönyv - 2012. október 02.
2012.10.21. vasárnap 13:11

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. október 02-án (18:00 órától) megtartott üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Polgárok Háza 204-es terem

 

Jelen vannak: Antunovits Antal, Szabó Marianna, Piszák Lászlóné és Weszelovits Istvánné képviselők, Borbély Milán, a Polgármesteri Hivatal munkatársa

 

Weszelovits Istvánné (elnök): Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat a napirendet egyhangú szavazással (4 igen) elfogadta.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.      Javaslat közmeghallgatás tartásáról

2.      Beszámoló a Szent Mihály napi búcsúról

3.      Javaslat az október 06-ai aradi vértanúk koszorúzásán való részvételre

4.      Javaslat az október 07-ei World Walking Day-en való részvételre

5.      Javaslat az október 13-ai rózsafüzér zarándoklaton való részvételre

6.      Javaslat az október 13-ai ercsi rác bálon való részvételre

7.      Javaslat az október 20-ai tököli kórustalálkozón való részvételre

8.      Javaslat az október 23-ai ünnepségen való részvételről

9.      Javaslat a horvát nyelvtanulás támogatására

10.  Egyebek

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat közmeghallgatás tartásáról

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzatnak is, mint minden nemzetiségi önkormányzatnak évente egyszer közmeghallgatást kell tartani. Javasolja, hogy 2012-ben november 06-án (kedden) 18 órától a Polgárok Házában tartsák meg a közmeghallgatást, az Érdi Horvát Önkormányzat 17 órakor kezdődő ülését követően. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

41/2012. (X.02.)

h a t á r o z a t a

közmeghallgatás tartásáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. november 06-án (kedden) 18 órától a Polgárok Háza Dísztermében közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás időpontját a helyben szokásos módon teszik közzé a helyi sajtóban.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Szent Mihály napi búcsúról

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy az idei Szent Mihály napi nagyon jól sikerült, a felsőszentmártoni vwndégek nagyon jól érezték magukat, nagyon finom volt a Vadász vendéglő áltla készített étel. Megköszöni Piszák Lászlóné szervező munkáját. A 2012-es Szent Mihály napi búcsú összköltsége 73.160,- Ft volt, amiben szerpel a város polgárainak vendégül látása is.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az október 06-ai aradi vértanúk koszorúzásán való részvételre

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy meghívták az Érdi Horvát Önkormányzatot az október 06-ai városi aradi vértanúkra való megemlékezésre. Javasolja, hogy a szokások szerint az ófalusi, illetve a Kálvin téri koszorúzáson is vegyenek részt. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

42/2012. (X.02.)

h a t á r o z a t a

október 06-ai aradi vértanúk koszorúzásán való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz az október 06-ai aradi vértanúk koszorúzásán, a két koszorúra 5.000,- Ft-ot szán.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az október 07-ei World Walking Day-en való részvételre

 

Szabó Marianna (tag): Elmondja, hogy október 07-én lesz a hagyományőrző Wolrd Walking Day, amelyet Érden is megrendeznek. A találkozó 10 órakor Ófaluban a Minaretnél lesz. Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat is vegyen részt a rendezvényen.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

43/2012. (X.02.)

h a t á r o z a t a

World Walking Day-en való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz a hagyományőrző október 07-ei World Walking Day-en és a tagok költségeire 2.000,- Ft-ot szán.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az október 13-ai rózsafüzér zarándoklaton való részvételre

 

Piszák Lászlóné (tag): Elmondja, hogy október 13-án délelőtt lesz a hagyományos rózsafüzér zarándoklat, amely a parkvárosi Szent István plébániáról indul és Ófaluban Bogner Mária Margit sírjának megkoszorúzásával ér véget. Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat vegyen részt az eseményen.

 

 Antunovits Antal: Javasolja, hogy támogassák meg az agapé költségeit.

 

Weszelovits Istvánné: Felveszi a kapcsolatot Losits Lászlónéval, aki a rendezvény szervezésében részt vesz. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

44/2012. (X.02.)

h a t á r o z a t a

október 13-ai rózsafüzér zarándokalton való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz az október 13-ai hagyományőrző rózsafüzér zarándoklaton és a költségekre 25.000,- Ft-ot szán.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az október 13-ai ercsi rác bálon való részvételre

 

Weselovits Istvánné: Elmondja, hogy idén október 13-án lesz az ercsi bálon, Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat vegyen részt a búcsún és ajándékként a tombolára ajánljanak fel ajándékkosarakat. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

45/2012. (X.02.)

h a t á r o z a t a

október 13-ai ercsi bálon való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz az október 13-ai hagyományőrző ercsi bálon és a tombolára ajánlanak fel ajándékkosarakat, melyek költségekre 25.000,- Ft-ot szán.

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az október 20-ai tököli kórustalálkozón való részvételre

 

Antunovits Antal (tag): Elmondja, hogy meghívták az Érdi Horvát Önkormányzatot a hagyományőrző október 20-ai tököli kórustalálkozóra. Javasolja, hogy vegyenek részt a rendezvényen.

 

Weszelovits Istvánné: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

46/2012. (X.02.)

h a t á r o z a t a

október 20-ai tököli kórustalálkozón való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz az október 20-ai hagyományőrző tököli kórustalálkozón és a költségekre 5.000,- Ft-ot szán.

 

8. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az október 23-ai ünnepségen való részvételről

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy mint minden évben az idén meg fogják hívni az Érdi Horvát Önkormányzatot az október 23-ai városi ünnepségre. Javasolja, hogy a szokások szerinti mindkét koszorúzáson is vegyenek részt. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

47/2012. (X.02.)

h a t á r o z a t a

október 23-ai városi ünnepségen való részvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat részt vesz az október 23-ai városi ünnepségen és a két koszorúra 5.000,- Ft-ot szán.

 

9. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a horvát nyelvtanulás támogatására

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy szeptember végén elkezdődött a felnőttek horvát nyelvtanulása Érden. Eddig két alkalommal tartották meg. Sajnos a jelentkezők közül nem mindenki jött el az órákra, ezért a helyi médiában is meghirdették. Az eddigiektől eltérően ezen túl péntekenként 16 órától a Polgárok Háza 117-es termében tartanák a nyelvórákat. A gyerekek horvát szakkörére eddig 6-an jelentkeztek, de a helyi újságban még hirdetik a tanfolyamot, melyet októberben el is kezdenék és csütörtökönként 16 órától a Polgárok Háza 117-es termében tartanák. Javasolja, hogy az Érdi Horvát Önkormányzat a tagjai tandíját vállalja át a 2012. évre, illetve a többi jelentkezőnek pedig 50 %-át vállalja át. Ez összesen 78.000,- Ft + 26.000,- Ft-ba kerülne, tehát 104.000,- Ft kiadás lenne. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

48/2012. (X.02.)

h a t á r o z a t a

felnőtt horvát nyelvoktatás támogatásáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évben 104.000,- Ft támogatást ad a felnőtt horvát nyelvoktatásra.

 

Weszelovits Istvánné: Javasolja, hogy amint a hirdetésükben is szerepel a gyerekek számára meghirdetett szakkört támogassa az Érdi Horvát Önkormányzat. Javaslata szerint úgy támogassák a szakkört, hogy minden gyerek az óradíj 50 %-át fizesse csak ki. Mivel 11 hét van az évből és a szakkörre 6-an jelentkeztek így 33.000,- Ft-tal támogatnák a szakkört 2012-ben. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

49/2012. (X.02.)

h a t á r o z a t a

gyerekek horvát szakkörének támogatásáról

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 2012. évben a gyerekeknek tartott horvát szakkörre 33.000,- Ft támogatást nyújt.

 

Weszelovits Istvánné: A házipénztárban már nem nagyon van pénz, ezért a mai ülésen hozott határozatokra való tekintettel a bankból 180.000,- Ft felvételét javasolja. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat egyhangú szavazással (4 igen) meghozta a következő határozatot:

 

50/2012. (X.02.)

h a t á r o z a t a

pénzfelvételről

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat 180.000,- Ft-ot vesz fel a bankból, amit az ülésen hozott határozatok költségeire szán.

 

 

10. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Weszelovits Istvánné: Elmondja, hogy a horvátországi testvérvárosi kapcsolatokról megbeszélést folytatott az Érdi Polgármesteri Hivatal külügyi referensével és az Érdi Horvát Önkormányzat által javasolt horvát várossal nem nagyon értettek egyet, és meghívták egy megbeszélésre, amin a polgármester úr is részt venne és ismertetnék vele a város stratégiáját a testvérvárosi kapcsolatokat illetően. Elmondja, hogy a Horvát Nagykövetség idén is írt ki pályázatot, melyre elkészítettek egy anyagot és be is adták.

 

Weszelovits Istvánné: Mindenkinek megköszöni a részvételt.

 

 

Az Érdi Horvát Önkormányzat ülése 19:40-kor ért véget.

 

 

Nyomtatás
Ajánlás a Facebook-on Share
Események
2018. november
HKSzCsPSzV
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Felhívások
Meghívó
2018.11.19. hétfő 18:30
Parkvárosi Közösségi Ház (Gépész u. 14.) fszt. közösségi terem
2018.11.22. csütörtök 18:00
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
2018.11.29. csütörtök 11:44
Polgárok Háza Díszterme – Érd, Alsó u. 3.
foldrajzi.jpg
katasztrofa
erdi_ujsag_2016.jpg
Érdi Lap
tamop
napraforgp
Érdi galéria